Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Vykročiť na cestu z prahu dverí

V súčasnosti môžeme nájsť veľa informácií na internete a mať prehľad o možnostiach mobility prostredníctvom sociálnych médií, ale ak potrebujete osobné poradenstvo alebo konzultácie pred tým, ako vycestujete do zahraničia, mali by ste pokračovať v čítaní.

Niektorí ľudia rozmýšľajú nad dobrovoľníckou prácou v inej krajine, mládežníckou výmenou, štúdiom alebo stážou v zahraničí. Niekedy je však ťažké nájsť informácie a začať pobyt vybavovať online. Našťastie existuje mnoho organizácií, ktoré sa zaoberajú mládežou na miestnej úrovni a ktoré vám môžu pomôcť získať medzinárodnú skúsenosť z miesta vášho bydliska. 

 

„Informácie sú oveľa podrobnejšie a zrozumiteľnejšie, keď ich získate pri osobnom kontakte,“ hovorí Ira Topalli z organizácie Beyond Barriers, ktorá je jedným z kontaktných miest programu Erasmus+ v Albánsku. „Hoci nie je ťažké získať informácie o európskych programoch mobility online, pozývame všetkých, aby kedykoľvek navštívili našu kanceláriu a my im vysvetlíme všetky potrebné veci. Takisto organizujeme aj propagačné činnosti: ak sa napríklad mladí ľudia, ktorých sme vyslali na mládežnícke výmeny, vrátia, každého pozveme do našej kancelárie a vypočujeme si jeho skúsenosti“.

 

Koordinátorka projektu Európskej dobrovoľníckej služby v akreditovanej organizácii Centrum Dona Boska v Podgorici (Čierna Hora) Jela Radovic v tejto súvislosti uvádza, že „vysielajúce organizácie, ktoré vysielajú ľudí do zahraničia, majú kontaktné miesta pre Európsku dobrovoľnícku službu, kde si záujemcovia môžu dohodnúť stretnutie so zástupcom najbližšieho združenia v okolí a získať viac informácií o programe“.  Nájdite si najbližšiu vysielajúcu organizáciu Európskej dobrovoľníckej služby vo vašom okolí. 

 

Navyše, ak si chcete preveriť aj iné možnosti, dostupných je viac organizácií. Jednou z nich je platforma Mladiinfo.eu, ktorá podporuje príležitosti pre mladých ľudí na cestovanie do zahraničia, napríklad štipendiá, odborné stáže alebo odbornú prípravu a semináre. Platforma má sídlo v Skopje (bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko), ale má otvorené kancelárie v rôznych krajinách, napr. v Albánsku a Čiernej Hore. Ak sa chcete dozvedieť viac o príležitostiach v zahraničí, môžete poslať e-mail so žiadosťou o osobné stretnutie, na ktorom vám pracovník organizácie môže pomôcť pri hľadaní vhodného programu.  

 

Stefan Alievikj z platformy Mladiinfo verí, že zažiť časť štúdia, prácu alebo dobrovoľníctvo v zahraničí je skúsenosť, ktorá vám zmení život a veľmi pomôže v osobnom raste: „Je to jedinečná príležitosť vytvoriť si priateľstvá mimo hraníc a inštitúcií či zamilovať si novú krajinu alebo kultúru a zároveň sa naučiť niečo užitočné, čo rozšíri vaše poznanie. Je skvelé vyskúšať všetko, čo sa dá, kým ste mladý.“