Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Naučte sa jazyk pri cestovaní

Podľa údajov Eurostatu sa 50,6 % mladých Európanov učí aspoň dva cudzie jazyky. Zistite, ako si vďaka ceste do zahraničia môžete zlepšiť plynulosť prejavu v cudzom jazyku.
  1. Skúste to! Aj keď ste začiatočník, budete musieť hovoriť a vlastné chyby vás posunú ďalej. Nech sa s vami ľudia rozprávajú v ich jazyku, aj keď ovládajú plynule ten váš. Ak prejdú na váš jazyk, pokračujte v ich reči. Netrápte sa dlhými a zložitými vetami, ale pokúste sa hovoriť zrozumiteľne.
  2. Odložte nabok knihy. Netrávte príliš veľa času učením sa slovíčok alebo štúdiom gramatiky. Najlepší spôsob učenia je rozprávať v cudzom jazyku. Požiadajte miestnych priateľov, nech vás naučia správnu výslovnosť. Je to oveľa lepšie než fonetický prepis.  Ak si chcete zapamätať slovíčka, nalepte si na predmety v izbe nálepky.
  3. Nejde len o jazyk. Spoznajte aj miestnu kultúru a zvyky. Prečítajte si informácie o krajine a pýtajte sa miestnych ľudí. Počúvajte obľúbenú hudbu v cudzom jazyku – ani nebudete vedieť, ako ste sa naučili nové slová.
  4. Buďte zvedavý. Čítajte články a knihy v cudzom jazyku o veciach, ktoré vás zaujímajú (napr. o videohrách alebo obľúbenom športe). Pomôže vám to pri komunikácii. Medzi ďalšie zábavné spôsoby ako zlepšiť jazykové schopnosti patrí čítanie blogov, počúvanie zvukových záznamov a sledovanie videa s titulkami v pôvodnom jazyku.
  5. Choďte medzi ľudí. Zúčastňujte sa na spoločenských podujatiach (napr. večierkoch alebo stretnutiach študentov) a spriateľte sa s cudzojazyčnými ľuďmi. Alebo si skúste dohodnúť jazykovú výmenu (či tandem) s rodeným hovoriacim na niekoľko hodín týždenne – je to skvelý spôsob, ako praktizovať jazyk.

 

Online jazyková podpora

Zúčastníte sa na programe Erasmus+? Webové sídlo online jazykovej podpory programu Erasmus+ vám pomôže posúdiť vaše vedomosti cudzích jazykov, ktoré budete používať pri štúdiu, práci alebo dobrovoľníctve v zahraničí. Ak ste boli vybraný na program Erasmus+, môžete sa prihlásiť aj na online jazykový kurz, ktorý vám pomôže zlepšiť vaše jazykové schopnosti po ich počiatočnom posúdení.

 

Užitočné odkazy

  • Polyglotti4: – nástroje na jazykové vzdelávanie a poradenstvo od skutočných polyglotov!
  • Polyglotclub: – spoznajte ľudí z celého sveta, praktizujte s nimi cudzí jazyk a naučte ich vašu reč.
  • Portál jazykového vzdelávania – nájdite si jazykové kurzy alebo školy kdekoľvek na svete.

Prieskum Eurostatu o mladých ľuďoch, ktorí sa učia aspoň dva cudzie jazyky

Dátum uverejnenia: pon., 09/11/2015 - 16:00


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!