Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Ska du resa i EU? Glöm inte ditt europeiska sjukförsäkringskort!

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs
Glöm inte ditt europeiska sjukförsäkringskort när du packar för utlandsresan. Då har du rätt till sjukvård i hela Europa. Och varför inte ladda ner appen om kortet redan nu?

När du ska resa utomlands är det många saker att komma ihåg, inte minst passet. Men det är också bra att fundera på vad som kan hända när du väl är framme. Om du blir sjuk utomlands räcker det inte med passet – då behöver du också ditt europeiska sjukförsäkringskort.

 

Hur fungerar det?

Om du skulle bli sjuk när du t.ex. semestrar, studerar eller volontärarbetar i ett annat EU-land (eller Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz) får du nödvändig, offentlig sjukvård när du visar upp kortet.

Kortet ersätter inte din reseförsäkring, men det garanterar att du får vård på samma villkor och till samma kostnad som invånarna i landet du besöker. Om vården är gratis för invånarna betalar du ingenting. Om du måste betala för vården kan du antingen begära ersättning där eller kontakta din försäkringskassa när du är hemma igen. Kostnaderna ersätts enligt reglerna i det land där du får vård, så tänk på att ländernas sjukvårdssystem skiljer sig åt. Den vård som är gratis hemma kanske inte är det utomlands.

Du bör därför teckna en särskild reseförsäkring för oväntade utgifter som inte täcks av det europeiska sjukförsäkringskortet. Det kan till exempel vara kostnader för räddningsteam, privat vård eller sjuktransport hem.

 

Var beställer jag kortet?

Alla som omfattas av den offentliga sjukförsäkringen i något av EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz kan få ett europeiskt sjukförsäkringskort. Kortet är personligt och du beställer det från försäkringskassan eller motsvarande institution i landet du bor i – beställ kortet på nätet.

Du kan också ladda ner en app om sjukförsäkringskortet. Där finns all information du behöver när du är utomlands. Du hittar praktiska råd om hur du använder kortet, vart du ska vända dig, 112 och andra nödnummer och vad kortet täcker. Appen fungerar med iOS, Android och Windows 7 mobil och finns på 24 språk. Du kan också byta mellan språken så att du lättare kan kommunicera med vårdpersonalen.

 

Anna berättar

Anna omfattas av den allmänna sjukförsäkringen i EU-land A och bor några månader i EU-land B för att slutföra sina studier. Hon har med sig sitt europeiska sjukförsäkringskort från land A. Anna är gravid och kommer att föda sitt barn i land B. Graviditet och förlossning anses vara akut vård, så Anna kommer att få den vård hon behöver i land B när hon visar upp sitt sjukförsäkringskort och id-kort.

Anna får samma vård i land B som om hon hade varit försäkrad där. Om vården är gratis för landets invånare är den alltså gratis för Anna också. Om landet har ett system där man betalar först och begär ersättning i efterhand ska Anna göra på samma sätt. Hon betalar först och ansöker sedan om ersättning i land B. Hon ska då få lika hög ersättning som landets invånare (land B kontaktar sedan myndigheterna i land A, där Anna är försäkrad, för att få tillbaka sina pengar).

 

Publicerad: Mån, 29/04/2013 - 12:40


Tweet Button: 

Länkar


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!