Európsky portál pre mládež
Informácie a príležitosti pre mladých ľudí v celej Európe.

Cestujete po EÚ? Nezabudnite svoj európsky preukaz zdravotného poistenia

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs
Správne sa zbaliť na cestu do zahraničia je dôležité. Snáď najdôležitejšou vecou je európsky preukaz zdravotného poistenia, ktorý vám zabezpečuje prístup k zdravotnej starostlivosti v celej Európe.

Pri cestách do zahraničia musíte pamätať na množstvo vecí, nehovoriac o cestovnom pase či občianskom preukaze. Ale je potrebné myslieť aj na to, čo sa vám môže stať po príchode do vašej destinácie. Ak ochoriete v zahraničí, cestovný pas vám stačiť nebude. Budete potrebovať európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP).

 

Ako to funguje?

Na základe preukazu máte počas dovolenky, štúdia alebo dobrovoľníckej práce kdekoľvek v EÚ (a na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku) nárok na nevyhnutnú pomoc poskytovanú v rámci verejného zdravotného systému.

EPZP nenahrádza cestovné poistenie, ale počas pobytu v zahraničí vám zaručuje lekársku starostlivosť za rovnakých podmienok a rovnakú cenu ako občanom poisteným v danej krajine. Ak je lekárske ošetrenie pre obyvateľov danej krajiny bezplatné, nebudete musieť platiť ani vy. Ak sa v danej krajine za návštevu lekára platí, môžete si uplatniť úhradu vzniknutých výdavkov priamo tam, alebo požiadať o ich preplatenie vo svojej poisťovni po návrate domov. Vždy majte na pamäti, že výdavky sa uhrádzajú podľa pravidiel platných v krajine, v ktorej sa liečite a  systémy zdravotnej starostlivosti sa v jednotlivých krajinách líšia. To znamená, že služby, za ktoré doma neplatíte, nemusia byť nevyhnutne bezplatné aj v inom štáte.

Odporúča sa však priplatiť si dodatočné zdravotné poistenie najmä pre situácie, ktoré EPZP nekryje. Ide napríklad o prípady, keď potrebujete záchranku, súkromnú zdravotnú starostlivosť alebo sa musíte vrátiť domov.

 

Kde môžete preukaz získať?

Táto služba je dostupná komukoľvek, kto je poistený v rámci štátneho systému sociálneho zabezpečenia v 27 členských štátoch EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku. Preukaz môžete ľahko získať vo svojej zdravotnej poisťovni v krajine vášho trvalého pobytu – stačí si pozrieť vnútroštátne služby online.

K dispozícii je aj smartfónová aplikácia Európsky preukaz zdravotného poistenia o EPZP, ktorá obsahuje všetky informácie potrebné na cestu do cudziny. Táto aplikácia slúži ako príručka pre používateľov EPZP, ktorá poskytuje praktické rady pri  neočakávaných situáciách v zahraničí – vrátane európskej tiesňovej linky na čísle 112 a odhadu možných nákladov na liečbu. Je kompatibilná s operačnými systémami iOS, Android a Windows 7 mobile a existuje v 24 jazykoch. Dokonca umožňuje prepínanie jazykových verzií, čím veľmi uľahčuje komunikáciu najmä vtedy, ak neovládate cudzie jazyky.

 

Príbeh Anny

Anna je poistená v rámci systému povinného zdravotného poistenia v členskom štáte A a momentálne žije v členskom štáte B, kde dokončuje svoje štúdium. So sebou má európsky preukaz zdravotného poistenia vydaný v krajine A. Anna je tehotná a rodiť bude ešte počas svojho pobytu v krajine B. Tehotenstvo a pôrod sa chápu ako naliehavá lekárska starostlivosť, takže Anna dostane po predložení svojho preukazu zdravotného poistenia a dokladu totožnosti potrebnú zdravotnú starostlivosť v krajine B.

Anna má nárok na rovnakú starostlivosť v krajine B, ako keby v nej bola poistená.

To znamená, že ak je ošetrenie pre osoby poistené v krajine B bezplatné, bude bezplatné aj pre Annu.

 Ak sa v systéme krajiny B za zdravotnú starostlivosť platí a následne sa žiada o preplatenie nákladov, Anna zaplatí rovnaké poplatky ako poistenci v danej krajine a potom požiada o preplatenie svojich nákladov. Mala by požiadať o preplatenie nákladov v krajine B, kde jej výdavky na zdravotnú starostlivosť preplatia v rovnakej výške ako domácim poistencom (krajina B potom požiada o preplatenie svojich nákladov poisťovňu v krajine A, kde je Anna poistená).

 

Dátum uverejnenia: pon., 29/04/2013 - 12:36


Tweet Button: 

Súvisiace odkazy


Info for young people in the western balkans

Potrebujete pomoc alebo poradenstvo?

Opýtaj sa nás!