Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Chystáte se na cestu do jiné země EU? Nezapomeňte si přibalit evropský průkaz zdravotního pojištění

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs
Když se vydáváte do zahraničí, je nejen důležité si dobře sbalit, ale především si nezapomenout evropský průkaz zdravotního pojištění, který vám v evropských zemích zajišťuje právo na přístup ke zdravotní péči.

Když cestujete do ciziny, je třeba myslet snad na milion důležitých věcí (počínaje pasem či občanským průkazem). Je ale také dobré myslet na to, co by se na cestách mohlo stát. Když například onemocníte, nebude totiž občanský průkaz stačit – budete potřebovat Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC).

 

Jak EHIC funguje?

Na základě průkazu máte nárok na nezbytnou, státem poskytovanou zdravotní péči během dovolené, studia nebo dobrovolné činnosti kdekoli na území EU (a Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska), pokud neočekávaně onemocníte.

Průkaz EHIC nenahrazuje cestovní pojištění, nicméně po dobu, kdy jste v cizině, vám zaručuje lékařskou péči za týchž podmínek a za stejnou cenu jako pro obyvatele dané země, kteří mají v dané zemi zdravotní pojištění. Pokud je daný typ ošetření bezplatný pro místní obyvatele, nemusíte jej platit ani vy. Pokud se v dané zemi za ošetření platí, můžete o proplacení požádat buď na místě, nebo poslat žádost vaší zdravotní pojišťovně po návratu domů. Vždy mějte na paměti, že náklady se proplácejí podle pravidel, které platí v zemi, kde je vám péče poskytována, a že systém zdravotnictví je v každé zemi úplně jiný. Ošetření, které je u vás doma zdarma, se NEMUSÍ v ostatních zemích poskytovat bezplatně.

Je proto vhodné uzavřít dodatečné zdravotní pojištění, zvláště pro případy, na něž se průkaz EHIC nevztahuje (  např. když byste potřebovali soukromou zdravotní péči, odvoz zpět do vaší země situace nebo když by situace vyžadovala záchranný tým).

 

Kde si lze průkaz obstarat?

O průkaz si může zažádat každý, kdo je pojištěn nebo na koho se vztahuje státní systém sociálního zabezpečení v jedné ze zemí Evropské unie nebo na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku či Švýcarsku. Průkaz je nepřenosný a vystaví vám ho vaše zdravotní pojišťovna v zemi, kde žijete – příslušné informace najdete na stránkách orgánů jednotlivých členských států.

Evropský průkaz zdravotního pojištění vám nyní ještě více usnadňuje život – můžete si totiž na svůj smartphone stáhnout aplikaci se všemi informacemi, které budete na cestách potřebovat. Tato aplikace slouží jako návod pro držitele průkazu. Poradí vám, co dělat v případě nenadálých situací, včetně celoevropského čísla tísňového volání 112 a informací o potenciálních nákladech ošetření. Aplikace je kompatibilní s operačními systémy iOS, Android a Windows Phone 7 a je k dispozici ve 24 jazycích. Mezi jazyky je dokonce možné i přepínat, což značně usnadňuje komunikaci.Nemusíte se tak učit nový jazyk pokaždé, když jedete do jiné země.

 

Příběh Anny

Anna je ze zákona zdravotně pojištěna v jedné členské zemi EU (země A). Rozhodla se strávit několik měsíců v další členské zemi EU (země B), aby zde dokončila svá studia. Má s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, vydaný v zemi A. Je těhotná a k porodu dojde v zemi B. Těhotenství i porod se považují za neodkladnou lékařskou péči, a proto bude Anně po předložení průkazu a dokladu totožnosti poskytnuta nezbytná zdravotní péče v zemi B.

Anna bude v zemi B mít stejnou péči, jako kdyby zde byla zdravotně pojištěna. To znamená, že pokud je péče pro místní pojištěnce bezplatná, bude bezplatná i pro Annu. Jestliže je nutné zdravotní péči nejdříve uhradit a pak žádat o její proplacení, zaplatí Anna poplatky ve stejné výši jako místní pojištěnci a následně bude moci požádat o jejich proplacení. O proplacení by měla požádat v zemi B, kde ji bude vrácena částka ve stejné výši jako místním pojištěncům (země B bude posléze kontaktovat zdravotní pojišťovnu v zemi A, kde je Anna pojištěna, a žádat o úhradu dané částky).

Zveřejněno: po, 29/04/2013 - 12:31


Tweet Button: 

Související internetové odkazy


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz