Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Lähed reisile? Ära unusta Euroopa ravikindlustuskaarti

A picture
© shutterstock.com - Yuri Arcurs
Välismaale minnes tuleb kaasa võtta õiged asjad - võib-olla olulisim neist on Euroopa ravikindlustuskaart, mis tagab juurdepääsu terviseteenustele kõikjal Euroopas.

Teise riiki reisides tuleb meeles pidada palju asju, eelkõige ei tohiks unustada oma passi või isikutunnistust. Kuid on ka kasulik mõelda läbi, mis võib kohapeal juhtuda. Kui jääd välismaal haigeks, ei piisa isikutunnistusest – vajad ka oma Euroopa ravikindlustuskaarti.

 

Kuidas see toimib?

Selle kaardi mõte on tagada ootamatu haigestumise korral meditsiiniliselt näidustatud riiklik arstiabi, kui oled puhkusel, õpid või teed vabatahtlikku tööd kus tahes ELis (samuti Islandil, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis).

Euroopa ravikindlustuskaart ei asenda reisikindlustust, kuid tagab välismaal olles õiguse saada ravi samadel tingimustel ning sama tasu eest, nagu selle riigi kindlustatud elanikud. Kui meditsiiniteenus on kohalikele elanikele tasuta, ei tule ka sinul selle eest maksta. Kui riigis, kus sa viibid, nõutakse tasu, võid seal taotleda hüvitamist või esitada asjaomase taotluse oma ravikindlustuse pakkujale kodumaal. Pea meeles, et kulud hüvitatakse vastavalt selles riigis kehtivatele eeskirjadele, kus sa raviteenust said, ning et riikide tervishoiusüsteemid on erinevad. Seega võivad kodumaal tasuta saadavad teenused olla mõnes teises riigis tasulised.

Soovitatav on sõlmida ka täiendav tervisekindlustus olukordadeks, mis ei ole Euroopa ravikindlustuskaardiga hõlmatud. Näiteks juhuks, kui vajad päästemeeskonna sekkumist, erameditsiini teenust või transporti koju, mida Euroopa ravikindlustuskaart ei kata.

 

Kust kaardi saab?

Teenus on kättesaadav igaühele, kes on kindlustatud või hõlmatud riikliku ravikindlustussüsteemiga ELi 27 liikmesriigis, Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis. Isikliku kaardi saad oma elukohariigi kohalikult ravikindlustuse pakkujalt – selleks uuri oma liikmesriigi talituse kohta internetis.

Sinu elu lihtsustamiseks on töötatud välja Euroopa ravikindlustuskaardi mobiilirakendus, mis sisaldab kogu teavet, mida välismaal viibimise ajal võid vajada.  Nutitelefoni rakendus juhendab Euroopa ravikindlustuskaardi kasutajaid, andes praktilisi nõuandeid, mis on abiks ootamatutes olukordades, hõlmates üleeuroopalist hädaabinumbrit 112 ning ülevaadet võimalikest ravikuludest. See operatsioonisüsteemidega iOS, Android ja Windows 7 mobile kokkusobiv rakendus on olemas 24 keeles. Rakendus võimaldab ka keelt vahetada, mis teeb suhtlemise lihtsamaks, kui sa ei ole parasjagu veel vastavatel keelekursustel käinud.

 

Anna lugu

Annal on riigis A kohustuslik ravikindlustus ning ta viibib mõned kuud riigis B, kus ta lõpetab oma õpingud. Tal on kaasas riigis A välja antud Euroopa ravikindlustuskaart. Anna on rase ning ta sünnitab riigis B. Rasedust ja sünnitust käsitletakse erakorralise meditsiiniabi juhtumina ning Annale osutatakse riigis B vajalikku arstiabi, kui ta esitab oma Euroopa ravikindlustuskaardi ning isikutunnistuse.

Annat koheldakse riigis B sarnaselt seal kindlustatud isikutega. See tähendab, et kui ravi on selles riigis kindlustatud isikutele tausta, siis on see tasuta ka Annale. Kuis aga selle süsteemi raames peavad inimesed kõigepealt maksma ning siis hüvitamist taotlema, tuleb ka Annal tasuda samasugune summa, kui kohalikel kindlustatutel ning seejärel taotleda hüvitist. Ta peab taotlema hüvitist riigis B, kus talle määratakse samasugune hüvitis, nagu seal kindlustatud inimestele (seejärel võtab riik B ühendust ravikindlustusasutusega riigis A, kus Anna on kindlustatud, ning saab oma raha tagasi).

Avaldatud: Esmasp, 29/04/2013 - 12:28


Tweet Button: 

Lingid


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!