Avrupa Gençlik Portalı
Avrupa’daki gençler için bilgiler ve fırsatlar.

2013 AB Gençlik Konferansı Sonuçları, Vilnius

Commissioner Androulla Vassiliou
© Sprendimus priimame kartu - ES Jaunimo konferencija 2013 Lietuva Yesterday
Gençlik Konferansı'nda, 28 AB üyesi ülkeden 250 den fazla genç insan ve politika yapıcı tarafından 21 ortak karar alındı.

Konferansta alınan kararlar dört günlük çalıştay ve tartışmaların sonucu olup Yapılandırılmış Diyaloğun (Structured Dialogue) bu döngüsünün genel teması olan gençlerin topluma dahil edilmesi, özellikle iş hayatında,eğitim ve öğretimde olmayan kişilerin (NEET) iş hayatına alınması, eğitim sistemi ve sosyal yaşam gibi somut önerilere dayanıyordu.

Konferansta, eğitimi genç insanların ihtiyaçlarına  ve iş gücü piyasasının talebine göre uyarlamak, gençleri bu geçişte bilgilendirip yönlendirmek, eğitimden istihdama geçisi sağlamak, gençler için iş gücü piyasasını geliştirmek, gençlerin özerkliğini desteklemek, gençlik derneklerinin rolünü desteleyip sektörler arası işbirliğini geliştirmek alanlarında öneriler sunulmuştur.

Kararların tamamını  SD3-2 - Joint Conclusions of the EU Youth Conference in Lithuania_FINAL.pdf dokümanında okuyabilirsiniz.

Bu kararlar, istihdam, eğitim veya öğretimde yer almayan gençlerin sosyal dahil edilmesinin geliştirilmesi konusunda taslak Avrupa Konseyi Sonuçlarına katkıda bulunacak olup Kasım 2013'te  AB Üyesi ülkelerin Gençlik Elçileri tarafından uygulanması beklenmektedir. Onlar aynı zamanda yaklaşan Yunan Dönem Başkanlığı tarafından uygulanacak olan gençlerin sosyal dahil edilmesi konusundaki Yapılandırılmış Diyalog üzerine taslak konsey kararlarına da girdi sağlayacaklardır.

 

Yayınlanma: Pzt., 15/06/2015 - 13:52


Tweet Button: 

İlgili bağlantılar


Info for young people in the western balkans

Uzman yardımına veya tavsiyesine mi ihtiyacınız var?

Ask us!