Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Hva har skjedd så langt?

Strukturert dialog og resultatene opp gjennom årene: For å få en bedre forståelse av Strukturert dialog kan du ta en titt på de siste syklusene og hvordan resultatene ble brukt til å berike EU-politikken gjennom de unges stemmer.

 

Strukturert dialog syklus I (1. januar 2010–30. juni 2011) – "Sysselsetting av unge"

I den første syklusen av Strukturert dialog ble det fokusert på det overordnede temaet "Sysselsetting av unge", og hver fase bygde videre på resultatene fra forrige presidentskap. De tre presidentskapslandene som var vertskap for EU-konferansen for unge, var Ungarn, Belgia og Spania. Du finner en oversikt over første syklus av Strukturert dialog i dette kompendiet, som ble publisert av ungdomsministeriet i departementet for nasjonale ressurser i Ungarn.

 

Resultater

På slutten av denne 18-månederssyklusen av Strukturert dialog vedtok EU-rådet en rådsresolusjon som fremhevet de viktigste anbefalingene i prosessen.

 

Strukturert dialog syklus II (1. juli 2011–31. desember 2012) – "Unges deltakelse i det demokratiske livet i Europa"

Den andre syklusen av Strukturert dialog hadde fokus på det overordnede temaet "Unges deltakelse i det demokratiske livet i Europa", der hvert av presidentskapslandene (Kypros, Danmark og Polen) fastsatte egne spesifikke prioriteringer:

 

Resultater 

På slutten av denne 18-månederssyklusen av Strukturert dialog vedtok EU-rådet en rådsresolusjon som fremhevet de viktigste anbefalingene i prosessen.

 

Strukturert dialog syklus III (1. januar 2013–30. juni 2014) – "Sosial inkludering"

Den tredje syklusen av Strukturert dialog er nå inne i den siste fasen: Temaet for denne syklusen er "Sosial inkludering av unge i hele Europa", der presidentskapslandene Irland, Litauen og Hellas deltar. De felles anbefalingene vil gi et innspill til utkastet for rådsresolusjonene om sosial inkludering og ungt entreprenørskap.

 

Hvis du vil ha mer informasjon om Strukturert dialog og kanskje til og med delta, kan du kontakte den nasjonale arbeidsgruppen for Strukturert dialog i ditt land. 

Publisert: Fre, 03/10/2014 - 15:38


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!