Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Tähänastiset toimet

Miten nuorten mielipiteet on otettu huomioon EU-politiikassa? Seuraavassa esitellään jäsennellyssä vuoropuhelussa jo saavutettuja tuloksia.

Jäsennelty vuoropuhelu – vaihe I (1.1.2010–30.6.2011) – nuorten työllisyys

Jäsennellyn vuoropuhelun ensimmäisen vaiheen yleisteemana oli nuorten työllisyys. Toiminta pohjautui kullakin kuuden kuukauden pituisella kuulemisjaksolla aina edellisen EU-puheenjohtajuuskauden aikana saavutettuihin tuloksiin. Tällä jaksolla järjestettyjen EU:n nuorisokonferenssien isäntinä toimivat Unkari, Belgia ja Espanja. Unkarin nuorisoasioista vastaava ministeriö on julkaissut tiivistelmän ensimmäisen jakson tuloksista.

 

Tulokset

Euroopan unionin neuvosto antoi ensimmäisen vaiheen päätteeksi päätöslauselman, jossa esiteltiin prosessin keskeiset suositukset.

 

Jäsennelty vuoropuhelu – vaihe II (1.7.2011–31.12.2012) – nuorten osallistuminen demokratian toteuttamiseen Euroopassa

Vuoropuhelun toisen vaiheen yleisteemana oli nuorten osallistuminen demokratian toteuttamiseen Euroopassa. Kullakin puheenjohtajamaalla (Kypros, Tanska ja Puola) oli lisäksi omat erityiset painotuksensa.

 

Tulokset

Euroopan unionin neuvosto antoi toisen vaiheen päätteeksi päätöslauselman, jossa esiteltiin prosessin keskeiset suositukset.

 

Jäsennelty vuoropuhelu – vaihe III (1.1.2013–30.6.2014) – sosiaalinen osallisuus

Vuoropuhelun kolmas vaihe on päättymässä. Sen yleisteemana on nuorison sosiaalinen osallisuus Euroopassa. Tämän vaiheen puheenjohtajamaat ovat Irlanti, Liettua ja Kreikka. Vaiheen päätteeksi julkaistavat yhteiset suositukset toimivat pohjana sosiaalisesta osallisuudesta ja  nuorten yrittäjyydestä annettaville EU:n neuvoston päätöslauselmille.

 

Jos haluat lisätietoa jäsennellystä vuoropuhelusta tai haluat ehkä tulla myös mukaan toimintaan, ota yhteyttä oman maasi kansalliseen työryhmään.

Julkaistu: Pe, 03/10/2014 - 15:20


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä