Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Mis on seni toimunud?

Struktureeritud dialoog ja selle tulemused läbi aastate: struktureeritud dialoogist parema ülevaate saamiseks võiksid tutvuda selle varasemate tsüklitega ning sellega, kuidas nende tulemusi on kasutatud ELi poliitika rikastamiseks.

Struktureeritud dialoogi I tsükkel (01.01.2010–30.06.2011) – „Noorte tööhõive”

Struktureeritud dialoogi esimese tsükli keskseks teemaks oli „Noorte tööhõive”. Igas etapis lähtuti eelmise eesistumisperioodi tulemustest. ELi noortekonverentse võõrustanud kolm eesistujariiki olid Ungari, Belgia ja Hispaania. Ülevaate struktureeritud dialoogi esimesest tsüklist leiad Ungari riigi ressursside ministeeriumi noorteosakonna avaldatud kokkuvõttest.

 

Tulemused

Struktureeritud dialoogi selle 18-kuulise tsükli lõpus võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu resolutsiooni, milles tõsteti esile protsessi käigus esitatud olulisimaid soovitusi.

 

Struktureeritud dialoogi II tsükkel (01.07.2011–31.12.2012) – „Noorte osalemine Euroopa demokraatlikus elus”

Struktureeritud dialoogi teise tsükli keskseks teemaks oli „Noorte osalemine Euroopa demokraatlikus elus”, kuid iga eesistujariik (Küpros, Taani ja Poola) otsustas ise, millised on nende jaoks esmatähtsad valdkonnad.

 

Tulemused

Struktureeritud dialoogi selle 18-kuulise tsükli lõpus võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu resolutsiooni, milles tõsteti esile protsessi käigus esitatud olulisimaid soovitusi.

 

Struktureeritud dialoogi III tsükkel (01.01.2013–30.06.2014) – „Sotsiaalne kaasamine”

Struktureeritud dialoogi kolmas tsükkel on praegu oma lõppetapis. Selle tsükli keskne teema on „Noorte kaasamine kogu Euroopas” ja osalevad eesistujariigid on Iirimaa, Leedu ja Kreeka. Selle raames esitatud ühiseid soovitusi võetakse arvesse sotsiaalset kaasamist ja noorte ettevõtlust käsitleva nõukogu resolutsiooni koostamisel.

 

Kui soovid lisateavet või ise struktureeritud dialoogis osaleda, võid võtta ühendust riikliku töörühmaga oma kodumaal.

Avaldatud: Reede, 03/10/2014 - 15:18


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!