Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Vill du delta i dialogen?

De nationella samråden för den strukturerade dialogen hålls två gånger om året och anordnas av en nationell arbetsgrupp i vart och ett av de 28 EU-länderna.

Arbetsgrupperna anpassar samråden till landets förhållanden och de nationella ungdomsorganisationernas behov. De kan till viss del själva bestämma när samråden ska hållas.
 

Det gör att ländernas samråd skiljer sig åt. Om du vill delta i den strukturerade dialogen bör du därför kontakta arbetsgruppen i ditt land och be om information om nästa samråd.

 

Om du inte lyckas kontakta din nationella arbetsgrupp kan du meddela oss detta via länken ”Ställ en fråga”.

 

 

 

Publicerad: Fre, 03/10/2014 - 14:47


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Behöver du hjälp eller råd?

Fråga oss!