Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

Mi a strukturált párbeszéd?

A strukturált párbeszéd lehetővé teszi, hogy a fiatalok és a döntéshozók gondolatot cseréljenek egymással különböző témákban. A folyamat célja az, hogy a döntéshozók az uniós ifjúságpolitika kialakítása során figyelembe vegyék a fiatalok véleményét és elképzeléseit.

Arról, hogy a strukturált párbeszéd keretében milyen témák és kérdések kerüljenek napirendre, az uniós országok ifjúsági miniszterei határoznak uniós szinten. Magát a folyamatot külön bizottság hangolja össze, melynek tagjait az Európai Bizottság, az Európai Ifjúsági Fórum, valamint az a három uniós tagország adja, amely az ún. elnökségi triót éppen alkotja. Ez a bizottság dönt arról is, hogy az év folyamán két alkalommal milyen kérdésekről kérjék ki strukturált párbeszéd formájában az európai fiatalok véleményét.

 

A kérdések alapján mindegyik EU-tagországban nemzeti konzultációra kerül sor ún. nemzeti munkacsoportok szervezésében. A munkacsoportokban folyó munkát, melyben jellemzően más ifjúsági szervezetek és érdekelt felek is részt vesznek, legtöbbször ifjúsági tanácsok irányítják.

 

Eseti jelleggel egyes nemzetközi ifjúsági szervezetek is kikérik saját tagjaik véleményét a kérdésekről, és visszajelzéssel szolgálnak a kapott válaszokról.

 

Eredmény

A nemzeti konzultációk eredménye és a nemzetközi ifjúsági szervezetektől beérkező esetleges visszajelzések alapján az illetékesek háttérdokumentumokat állítanak össze az európai uniós ifjúsági konferenciákra, ahol az ifjúsági képviselők és a döntéshozók együtt dolgozhatnak egymással, és közös üzenetet intézhetnek az Európai Unióhoz. Az EU évente kétszer rendez ifjúsági konferenciát, melynek mindig az Unió soros elnöki tisztét betöltő tagállam ad otthont.

 

Az esetek többségében a házigazda szerepét ellátó uniós ország lépéseket tesz annak érdekében, hogy a konferencián megfogalmazott ajánlásokban foglaltak megvalósuljanak, és az ajánlásokat beterjeszti az Európai Unió Tanácsának annak érdekében, hogy tartalmuk beépüljön a az uniós ifjúsági miniszterek által elfogadott tanácsi állásfoglalásokba, illetve következtetésekbe.

 

A konferencián megfogalmazott ajánlásokat az Európai Bizottság is figyelembe veszi, amikor meghatározza, milyen szakpolitikai irányvonalat kövessen a jövőben.

 

 

Mi történt eddig? 

Ez idáig három teljes munkaciklus zárult le a strukturált párbeszéd keretében. Az első munkaciklus során Spanyolország, Belgium és Magyarország alkotta az elnökségi trió tagjait. A három ország az ifjúsági foglalkoztatás témáját vette górcső alá. A második munkaciklusban Lengyelország, Dánia és Ciprus vett részt. Ők a fiatalok demokratikus életben való részvételét járták körül.

 

A harmadik munkaciklus az Írország–Litvánia–Görögország elnökségi trió irányításával valósult meg. Ezek az országok a társadalmi befogadást választották központi témának. Akárcsak a korábbi munkaciklusok során, ebben az időszakban is hathavonta konzultációra került sor, melynek eredményét minden alkalommal figyelembe vette a soron következő konzultációt indító ország.

 

 

Részvétel

Mindegyik ország a maga módján, a területén élő fiatalok igényeinek és szükségleteinek megfelelően folytathatja le a konzultációt. Ha részt szeretnél venni a strukturált párbeszédben, további tájékoztatásért fordulj a hazádban működő nemzeti munkacsoporthoz.

 

A strukturált párbeszéd folyamata lépésről lépésre – a Bianca Faragau által készített ismertető a Vimeo videomegosztó webhelyen tekinthető meg.

 

 

Közzétéve: k., 30/09/2014 - 16:47


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Szakértői segítségre vagy tanácsra van szükséged?

Fordulj hozzánk!