Evropski mladinski portal
Informacije in možnosti za mlade v Evropi.

Kaj je strukturirani dialog

Strukturirani dialog je razprava med mladimi in oblikovalci politike o določenih temah. Mnenje mladih se upošteva pri oblikovanju mladinske politike EU.

O temah za razpravo odločijo ministri EU za mlade na evropski ravni; za koordinacijo je odgovoren odbor, ki ga sestavljajo predstavniki treh predsedujočih držav EU, Evropske komisije in Evropskega mladinskega foruma. Odbor dvakrat letno pripravi sklop vprašanj za mlade po vsej Evropi.

 

Ta vprašanja so podlaga za nacionalna posvetovanja, ki jih v vseh državah EU organizirajo nacionalne delovne skupine. Posvetovanja večinoma vodijo mladinski sveti, sodelujejo tudi druge mladinske organizacije in deležniki.

 

Tudi nekatere mednarodne mladinske organizacije se v zvezi z vprašanji posvetujejo s svojimi člani in podajo svoje mnenje.

 

Kakšen je rezultat

Rezultati nacionalnih posvetovanj in morebitni dodatni prispevki mednarodnih mladinskih organizacij so zbrani v dokumente za mladinske konference EU, na katerih imajo predstavniki mladih in oblikovalci politik priložnost za pripravo skupnega sporočila za EU. Mladinske konference EU potekajo dvakrat na leto v državi, ki predseduje EU.

 

Predsedujoča država običajno podpre priporočila svoje mladinske konference EU in jih predloži Svetu Evropske unije. S tem zagotovi, da jih upoštevajo v resolucijah Sveta ali sklepih, ki jih sprejmejo ministri EU za mlade.

 

Priporočila konference uporabi tudi Evropska komisija pri oblikovanju svoje prihodnje politike.

 

 

Dosedanji potek 

Do zdaj so bili v celoti izvedeni trije cikli strukturiranega dialoga. V prvem, ki je obravnaval vprašanje brezposelnosti mladih, so sodelovale predsedujoče države: Španija, Belgija in Madžarska. V drugem ciklu o udeležbi mladih v demokratičnem življenju so sodelovale predsedujoče države: Ciper, Danska in Poljska.

 

Tretji cikel strukturiranega dialoga poteka ob sodelovanju predsedujočih držav: Irske, Litve in Grčije. Tema cikla je socialna vključenost. Pri vsakem posvetovanju se upoštevajo rezultati posvetovanja iz prejšnjega polletja.

 

 

Želiš sodelovati?

Vsaka država organizira posvetovanja po svoje v skladu s potrebami mladih.   Če želiš sodelovati, se obrni na nacionalno delovno skupino v svoji državi, kjer ti bodo povedali več.

 

Kako poteka strukturirani dialog: pripravila Bianca Faragau za Vimeo.

 

 

Objavljeno: tor, 30/09/2014 - 16:38


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrebuješ pomoč ali nasvet?

možnosti Vprašaj nas!