Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Co to jest „zorganizowany dialog”?

Zorganizowany dialog to rodzaj dyskusji między młodzieżą a politykami, dotyczący wybranych zagadnień. Jego celem jest zagwarantowanie, że zdanie młodzieży zostanie uwzględnione w procesie kształtowania unijnej polityki młodzieżowej.

Najpierw, na szczeblu unijnym, europejscy ministrowie ds. młodzieży  decydują o tym, jakie kwestie będą tematami dyskusji. Potem komitet złożony z przedstawicieli trzech krajów sprawujących przewodnictwo w UE, Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Forum Młodzieży odpowiada za koordynację procesu i decyduje, jakie pytania zostaną dwa razy do roku zadane młodym ludziom w całej Europie.

 

Te pytania są następnie wykorzystywane jako podstawa do konsultacji krajowych w poszczególnych państwach. Są one organizowane przez krajowe grupy robocze i prowadzone przez rady młodzieży przy udziale innych organizacji młodzieżowych i zainteresowanych stron.

 

Niektóre międzynarodowe organizacje młodzieży prowadzą konsultacje wśród swoich członków i na zasadzie ad hoc wypowiadają się na temat wybranych pytań.

 

Wyniki konsultacji

Na podstawie wyników wszystkich konsultacji krajowych i wszelkich informacji przekazanych przez międzynarodowe organizacje młodzieżowe powstają dokumenty referencyjne na konferencje młodzieżowe, podczas których przedstawiciele młodzieży oraz politycy wspólnie wypracowują stanowiska, które następnie przedkładają na forum UE. Konferencje młodzieży UE odbywają się dwa razy do roku w krajach, które aktualnie sprawują prezydencję w Radzie UE.

 

Zazwyczaj kraj sprawujący przewodnictwo promuje zalecenia konferencji młodzieży UE oraz przedstawia je Radzie Unii Europejskiej, aby zagwarantować, że zostaną uwzględnione w rezolucjach Rady lub konkluzjach przyjętych przez unijnych ministrów ds. młodzieży.

 

Z zaleceń wydanych przez konferencje młodzieży korzysta również Komisja Europejska przy opracowywaniu swojej polityki.

 

 

Co wydarzyło się do tej pory? 

Dotychczas odbyły się trzy pełne cykle zorganizowanego dialogu. W pierwszym uczestniczyły trzy kraje sprawujące przewodnictwo w UE – Hiszpania, Belgia i Węgry – a jego tematem było zatrudnienie wśród młodzieży. W drugim cyklu udział wzięły Cypr, Dania i Polska, a jego tematem był udział młodzieży w życiu demokratycznym.

 

Trzeci cykl odbywał się podczas prezydencji irlandzkiej, litewskiej oraz greckiej i poświęcony był integracji społecznej. Każde półrocze tego procesu opiera się na wynikach uzyskanych w poprzednim półroczu.

 

 

Jak wziąć udział w zorganizowanym dialogu?

Każdy kraj organizuje konsultacje w sposób odpowiadający potrzebom młodych ludzi w danym kraju. Aby  wziąć udział w tym procesie, wystarczy skontaktować się z grupą roboczą w swoim kraju z prośbą o dalsze informacje.

 

Zorganizowany dialog krok po kroku  –  Bianca Faragau  w serwisie  Vimeo

 

 

Opublikowane: wt., 30/09/2014 - 16:32


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potrzebujesz pomocy lub porady ekspertów?

Mam pytanie