Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Hva er Strukturert dialog?

Strukturert dialog er en prosess for diskusjon mellom unge og beslutningstakere om bestemte temaer som sørger for at meningene til ungdommer tas med i betraktningen når EUs ungdomspolitikk skal utformes.

Emnene og temaene som tas opp til diskusjon, fastsettes på europeisk nivå av EUs ungdomsministre. Deretter har en komité bestående av de tre landene med EU-presidentskap, EU-kommisjonen og Det europeiske ungdomsforumet ansvaret for å koordinere prosessen og finne spørsmål som unge i hele Europa skal besvare to ganger i året.

 

Disse spørsmålene brukes deretter som grunnlag for konsultasjoner på nasjonalt nivå i hvert EU-land og organiseres av nasjonale arbeidsgrupper, og i de fleste tilfellene ledes de av nasjonale ungdomsråd og inkluderer andre ungdomsorganisasjoner og instanser.

 

Noen internasjonale ungdomsorganisasjoner konsulterer også medlemmene sine og gir tilbakemelding på spørsmål på ad hoc-basis.

 

Hva er resultatet?

Resultatet av konsultasjonene på nasjonalt nivå og eventuelle innspill fra internasjonale organisasjoner kompileres til bakgrunnsdokumenter som behandles på EU-konferansene for ungdom. Her samarbeider ungdomsrepresentanter og beslutningstakere om å komme frem til et felles budskap som kan presenteres for EU. EU-konferansene for ungdom arrangeres to ganger i året i landet som har presidentskapet i EU.

 

Landet som har presidentskapet fremmer vanligvis anbefalingene fra EUs ungdomskonferanse og presenterer dem for EU-rådet for å sørge for at de reflekteres i rådsresolusjoner og -konklusjoner som vedtas av EUs ungdomsministre.

 

Anbefalingen fra konferansen brukes også av EU-kommisjonen til å sette sitt preg på fremtidig politisk utvikling.

 

 

Hva har skjedd så langt? 

Det har vært tre fulle sykluser med Strukturert dialog så langt. Den første omfattet presidentskapslandene Spania, Belgia og Ungarn og behandlet temaet sysselsetting av unge. Den andre syklusen inkluderte Kypros, Danmark og Polen, og unges deltakelse i det demokratiske livet ble valgt som tema.

 

Den tredje syklusen med Strukturert dialog har funnet sted og landene med EU-presidentskap, Irland, Litauen og Hellas, deltok. Det overordnede temaet for denne syklusen var sosial inkludering, og hver seksmånederskonsultasjon bygger videre på resultatene fra forrige syklus.

 

 

Slik kommer du i gang

Hvert land administrerer konsultasjonsprosessen på sin måte for å imøtekomme behovet til de unge i sitt land. Hvis du ønsker å delta, kan du kontakte den nasjonale arbeidsgruppen i landet ditt for å få mer informasjon.

 

Strukturert dialog-prosessen trinn for trinn av Bianca Faragau på Vimeo.

 

 

Publisert: Tir, 30/09/2014 - 16:29


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Trenger du eksperthjelp eller råd?

Ask us!