Europese Jongeren Site
Informatie en kansen voor jongeren in heel Europa.

Wat is de "gestructureerde dialoog"?

Regelmatig laten we jongeren en beleidsmakers over een bepaald onderwerp debatteren. Zo willen we ervoor zorgen dat er bij het uitstippelen van het EU-jongerenbeleid ook echt rekening wordt gehouden met het standpunt van jongeren.

De onderwerpen voor die debatten worden op Europees niveau gekozen door de nationale ministers voor jeugdzaken. Vervolgens staan het trio van EU-voorzitters, de Europese Commissie en het Europees Jeugdforum samen in voor de coördinatie en de selectie van de vragen die jongeren overal in Europa twee keer per jaar mogen beantwoorden.

 

De nationale debatten op basis van die vragen worden dan weer georganiseerd door de Jeugdraden in elk land en meestal geleid door diverse jongerenorganisaties en belanghebbenden.

 

Ook internationale jongerenorganisaties kunnen hun leden raadplegen en eventueel feedback over de besproken onderwerpen geven.

 

Wat gebeurt er met de resultaten?

De resultaten van het overleg in alle EU-landen en de eventuele feedback van internationale organisaties worden samengebracht in achtergrondnota's voor de EU-jongerenconferenties, waar jongerenvertegenwoordigers en beleidsmakers samen hun standpunt voor de EU kunnen bepalen. Deze conferenties vinden twee keer per jaar plaats, telkens in het land dat dan EU-voorzitter is.

 

Het voorzitterschap schaart zich gewoonlijk achter de aanbevelingen van de EU-jeugdconferentie en presenteert ze aan de Raad van de Europese Unie, zodat de Europese ministers voor jeugdzaken ze in een Resolutie of Conclusies van de Raad kunnen vastleggen.

 

Ook de Europese Commissie gebruikt de aanbevelingen voor toekomstige beleidsplannen.

 

 

Wat is er tot nu toe gebeurd? 

Er hebben al drie rondes van de gestructureerde dialoog plaatsgevonden. De eerste onder het voorzitterschap van Spanje, België en Hongarije over het thema jeugdwerkgelegenheid. De tweede onder leiding van Cyprus, Denemarken en Polen over de democratische participatie van jongeren.

 

De derde ronde van de gestructureerde dialoog werd geleid door het trio van EU-voorzitters Ierland, Litouwen en Griekenland. Het algemene thema was sociale inclusie en opnieuw werd om de zes maanden een raadpleging gehouden, steeds voortbouwend op de resultaten van de voorgaande raadpleging.

 

 

Wil je meedoen?

Ieder land mag zelf bepalen hoe het zijn jongeren wil raadplegen. Als je wil meedoen, neem dan voor meer informatie contact op met de jeugdraad in jouw land.

 

De gestructureerde dialoog stap voor stap door Bianca Faragau op Vimeo.

 

Gepubliceerd: Di, 30/09/2014 - 16:25


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Deskundige hulp of advies nodig?

Een vraag? Klik hier!