Eiropas Jaunatnes portāls
Informācija un iespējas jauniešiem visā Eiropā.

Kas ir strukturētais dialogs?

Strukturētajā dialogā politikas veidotāji ar jauniešiem diskutē par dažādiem tematiem, lai ņemtu vērā jauniešu viedokli, veidojot ES jaunatnes politiku.

Par apspriežamajiem tematiem un jautājumiem lemj dalībvalstu jaunatnes ministri ES līmenī; pašu procesu koordinē komiteja, kurā darbojas pašreizējā ES prezidentvalstu trijotne, Eiropas Komisija un Eiropas Jaunatnes forums. Šī komiteja arī izlemj, kurus jautājumus divreiz gadā uzdot jauniešiem visā Eiropā.

 

Tad šos jautājumus ņem par pamatu nacionālo darba grupu rīkotajā apspriešanā katrā ES valstī. Šo apspriešanos parasti vada jaunatnes padomes, un tajā piedalās arī citas jaunatnes organizācijas un ieinteresētās aprindas.

 

Dažreiz piedalās arī starptautiskās jaunatnes organizācijas un informē par savu dalībnieku viedokli.

 

Kāds ir rezultāts?

Nacionālo apspriešanos rezultāti un visa papildinformācija, ko sniegušas starptautiskās jaunatnes organizācijas, tiek apkopota vienā dokumentā, kuru pēc tam izmanto ES jaunatnes konferencēs, kur jauniešu pārstāvjiem un politikas veidotājiem ir iespēja sagatavot kopīgu vēstījumu Eiropas Savienībai. ES jaunatnes konferences notiek divreiz gadā, un tās vada valsts, kura tajā brīdī prezidē Eiropas Savienībā.

 

Prezidentvalsts parasti atbalsta savas ES jaunatnes konferences ieteikumus un iepazīstina ar tiem Eiropas Savienības Padomi, lai tie tiktu atspoguļoti Padomes rezolūcijās vai ES jaunatnes lietu ministru pieņemtajos secinājumos.

 

Konferencē sagatavotos ieteikumus Eiropas Komisija izmanto arī turpmākās politikas izstrādē.

 

 

Kas ir noticis līdz šim? 

Līdz šim ir bijuši trīs pilni strukturētā dialoga cikli. Pirmo vadīja prezidentvalstis Spānija, Beļģija un Ungārija, un tā temats bija jauniešu nodarbinātība. Otro ciklu vadīja Kipra, Dānija un Polija, un izvēlētais temats bija jauniešu līdzdalība demokrātiskajā dzīvē.

 

Trešo strukturētā dialoga ciklu vadīja ES prezidentvalstis Īrija, Lietuva un Grieķija. Šī cikla galvenais temats bija sociālā iekļautība. Notika vairākas sešu mēnešu apspriešanās, kurās katrreiz izmantoja iepriekšējās apspriešanās rezultātus.

 

 

Vēlies piedalīties dialogā?

Katra valsts apspriešanās procesu vada pēc saviem ieskatiem, lai pielāgotos savu jauniešu vajadzībām. Ja vēlies piedalīties, sazinies ar savas valsts nacionālo darba grupu.

 

Strukturētais dialogs soli pa solim vietnē Vimeo.(Bianca Faragau).

 

publicēts: O., 30/09/2014 - 16:12


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajadzīga palīdzība vai padoms?

Vaicājiet mums!