Europos jaunimo portalas
Informacija ir galimybės visos Europos jaunimui.

Kas yra struktūrinis dialogas?

Struktūrinis dialogas – tai jaunimo ir politikos formuotojų diskusijų įvairiomis temomis procesas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad formuojant ES jaunimo politiką būtų atsižvelgiama į jaunimo nuomonę.

Kokiomis temomis diskutuoti, europiniu lygmeniu nusprendžia už jaunimą atsakingi ministrai. Tada už procesą atsakingi tuo metu ES pirmininkaujančių šalių trejeto komitetas, Europos Komisija ir Europos jaunimo forumas, kurie taip pat sprendžia, kokius klausimus užduoti Europos jaunimui du kartus per metus.

 

Po to remiantis tais klausimais kiekvienoje ES šalyje rengiamos nacionalinės konsultacijos. Jas organizuoja nacionalinės darbo grupės, dauguma atvejų joms vadovauja jaunimo tarybos bendradarbiaudamos su kitomis jaunimo organizacijomis bei suinteresuotosiomis šalimis.

 

Kai kurios tarptautinės jaunimo organizacijos taip pat konsultuojasi su savo nariais ir, jei reikia, pateikia pastabų apie klausimus.

 

Rezultatai

Nacionalinių konsultacijų rezultatai ir bet koks papildomas tarptautinių jaunimo organizacijų indėlis įtraukiami į pamatinius dokumentus, naudojamus ES jaunimo konferencijose, kuriose jaunimo atstovai ir politikos formuotojai turi progą bendradarbiauti ir pateikti bendrą poziciją Europos Sąjungai. ES jaunimo konferencijos vyksta dukart per metus, o jas organizuoja ES Tarybai pirmininkaujanti šalis.

 

Ji paprastai propaguoja savo surengtos ES jaunimo konferencijos rekomendacijas ir jas pateikia Europos Sąjungos Tarybai siekdama užtikrinti, kad jos atsispindėtų Tarybos rezoliucijose arba už jaunimą atsakingų ES ministrų patvirtinamose išvadose.

 

Konferencijos rekomendacijomis taip pat naudojasi Europos Komisija rengdama būsimą politiką.

 

 

Kas padaryta iki šiol? 

Iki šiol įvyko trys struktūrinio dialogo ciklai. Pirmajame dalyvavo ES pirmininkaujančios Ispanija, Belgija ir Vengrija ir buvo aptarta jaunimo užimtumo tema. Antrame cikle dalyvavo Kipras, Danija bei Lenkija ir pasirinko jaunimo dalyvavimo demokratiniame gyvenime temą.

 

Bendra struktūrinio dialogo trečio ciklo, kuriame dalyvavo ES pirmininkaujančių šalių trejetas Airija, Lietuva ir Graikija, buvo socialinė įtrauktis. Kiekvienos šešis mėnesius trukusios konsultacijos buvo grindžiamos ankstesnių konsultacijų rezultatais.

 

 

Kaip dalyvauti?

Kiekviena šalis konsultacijas rengia savaip, siekdama patenkinti jos jaunimo poreikius. Jei norite dalyvauti, daugiau sužinosite kreipęsi į savo šalies nacionalinę darbo grupę.

 

Struktūrinis dialogas: žingsnis po žingsnioBianca Faragau„Vimeo“.

 

 

Paskelbta: A, 30/09/2014 - 16:10


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Reikia specialisto pagalbos ar patarimo?

Teiraukitės mūsų!