Euroopan nuorisoportaali
Tietoa nuorille eurooppalaisille

Mitä on jäsennelty vuoropuhelu?

Jäsennellyllä vuoropuhelulla tarkoitetaan nuorten ja päättäjien välistä keskustelua ajankohtaisista aiheista. Sen avulla halutaan ottaa nuorten mielipiteet huomioon EU:n nuorisopolitiikasta päätettäessä.

Nuorisoasioista vastaavat EU-ministerit päättävät ensin keskustelun aiheista. Tämän jälkeen vuoropuhelun koordinoinnista vastaa komitea, joka koostuu kyseisen jakson aikana EU:n neuvoston puheenjohtajamaana toimivien kolmen EU-maan, Euroopan komission ja Euroopan nuorisofoorumin edustajista. Komitea päättää kysymyskokonaisuuksista, jotka esitetään kahdesti vuodessa nuorille eri puolella Eurooppaa.

 

Kysymyksiä käytetään pohjana kunkin EU-maan omille nuorisokuulemisille. Niiden järjestäjinä ovat kansalliset työryhmät, joita johtavat useimmiten nuorisoneuvostot ja joissa on mukana muita nuorisojärjestöjä ja sidosryhmiä.

 

Myös jotkin kansainväliset nuorisojärjestöt järjestävät jäsenilleen tapauskohtaisesti kyselyjä, joista ne antavat palautetta komitealle.

 

Vuoropuhelun tulosten hyödyntäminen

Kansallisten kuulemisten tulokset ja mahdollinen kansainvälisten nuorisojärjestöjen palaute kootaan yhteen ja niitä hyödynnetään EU:n nuorisokonferensseissa, joissa nuorten edustajat ja päätöksentekijät laativat yhteisen viestin EU:lle. EU:n nuorisokonferenssi järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Sitä isännöi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana kulloinkin toimiva maa.

 

Puheenjohtajamaa vie yleensä nuorisokonferenssin esittämiä suosituksia eteenpäin ja esittelee ne Euroopan unionin neuvostolle, jotta ne otettaisiin huomioon nuorisoasioista vastaavien ministerien neuvoston päätöslauselmissa tai päätelmissä.

 

Myös Euroopan komissio käyttää konferenssin suosituksia hyödykseen EU:n toimintapolitiikan suunnittelussa.

 

 

Tähänastiset saavutukset 

Rakenteellisen vuoropuhelun koko kierros on tähän mennessä saatu päätökseen kolme kertaa. Ensimmäisen kierroksen aikaan EU:n puheenjohtajamaina olivat Espanja, Belgia ja Unkari ja teemana nuorten työllistymismahdollisuudet. Seuraavalla kierroksella vetovuorossa olivat Kypros, Tanska ja Puola ja aiheena nuorten osallistuminen demokraattiseen yhteiskuntaelämään.

 

Kolmannella kierroksella vuoropuhelua koordinoivat Irlanti, Liettua ja Kreikka ja teemana oli sosiaalinen osallisuus. Toiminta on kullakin kuuden kuukauden pituisella kuulemisjaksolla aina pohjautunut edellisen kierroksen tuloksiin.

 

 

Osallistu vuoropuheluun

Kukin EU-maa hallinnoi kuulemisprosessia omalla tavallaan oman maansa tarpeiden mukaisesti. Jos haluat  tulla mukaan vuoropuheluun, ota yhteyttä oman maasi kansalliseen työryhmään.

 

Jäsennelty vuoropuhelu vaihe vaiheelta (Bianca FaragauVimeo)

Julkaistu: Ti, 30/09/2014 - 16:01


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Tarvitsetko apua tai neuvoja?

Ota yhteyttä