Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Mis on struktureeritud dialoog?

Struktureeritud dialoog kujutab endast noorte ja poliitikakujundajate vahelist aruteluprotsessi eri teemadel, et tagada ELi noortepoliitika määratlemisel noorte arvamusega arvestamine.

Aruteluteemad pannakse paika ELi tasandil liikmesriikide noorsooministrite poolt. Seejärel on eesistujariikide kolmiku, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Noortefoorumi esindajatest koosneva komitee ülesanne protsessi koordineerida ning koostada küsimustik, mis esitatakse kaks korda aastas vastamiseks noortele kõikjal Euroopas.

 

Need küsimused on aluseks igas ELi liikmesriigis toimuvatele riiklikele konsultatsioonidele, mida korraldavad riiklikud töörühmad ning enamasti juhivad noortenõukogud. Samuti on kaasatud muud noorteorganisatsioonid ning sidusrühmad.

 

Ka mõned rahvusvahelised noorteorganisatsioonid konsulteerivad oma liikmetega ning annavad vajaduse korral küsimuste kohta tagasisidet.

 

Mis on selle tulemus?

Riiklike konsultatsioonide tulemused ja rahvusvaheliste organisatsioonide võimalik panus koondatakse taustdokumentideks, mida kasutatakse ELi noortekonverentsidel, kus noorte esindajatel ja poliitikakujundajatel on võimalus teha koostööd ning saata ELile ühine sõnum. ELi noortekonverentsid toimuvad kaks korda aastas ning neid korraldab ELi eesistujariik.

 

Eesistujariik arendab tavaliselt ELi noortekonverentsi soovitusi edasi ning esitab need Euroopa Liidu Nõukogule, et need kajastuksid ka ELi noorsooministrite poolt vastu võetavates nõukogu resolutsioonides või järeldustes.

 

Konverentsi soovitusi kasutab ka Euroopa Komisjon oma tulevase poliitika väljatöötamisel.

 

 

Mis on seni toimunud? 

Praeguseks on toimunud kolm struktureeritud dialoogi tsüklit. Esimese tsükli eestvedajateks olid Hispaania, Belgia ja Ungari, kes keskendusid noorte tööhõive teemale. Teine tsükkel hõlmas Küprost, Taanit ja Poolat ning selle teemaks oli noorte osalemine demokraatlikus elus.

 

Struktureeritud dialoogi kolmandas tsüklis osales ELi eesistujariikide kolmik Iirimaa, Leedu ja Kreeka. Selle tsükli üldteemaks oli sotsiaalne kaasamine ning igal kuuekuulisel konsulteerimisperioodil võeti aluseks eelmise tulemused.

 

 

Kuidas osaleda?

Iga riik juhib konsultatsiooniprotsessi omal viisil, et vastata oma riigi noorte vajadustele. Kui soovid selles osaleda, võta ühendust riikliku töörühmaga oma kodumaal.

 

Struktureeritud dialoogi protsess sammhaaval  veebisaidil Vimeo  (Autor: Bianca Faragau)

 

 

Avaldatud: Teisip, 30/09/2014 - 16:00


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!