Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Hvad er den strukturerede dialog?

Den strukturerede dialog er en diskussionsproces mellem unge og politiske beslutningstagere om forskellige emner for at sikre, at der tages hensyn til unges meninger, når EU's ungdomspolitik fastlægges.

De emner, der er til diskussion, vælges på EU-niveau af EU's ministre med ansvar for ungdomsspørgsmål. Dernæst er et udvalg bestående af de tre formandskabslande, EU-Kommissionen og det europæiske ungdomsforum ansvarligt for at koordinere processen og bestemme, hvilke spørgsmål unge på tværs af Europa skal besvare to gange om året.

 

Disse spørgsmål danner herefter grundlag for nationale høringer i de enkelte EU-lande, som organiseres af nationale arbejdsgrupper, og i de fleste tilfælde gennemføres de af ungdomsråd og omfatter ungdomsorganisationer og andre interessenter.

 

Nogle internationale ungdomsorganisationer hører også deres medlemmer og giver ad hoc feedback på spørgsmålene.

 

Hvad resulterer det i?

Resultaterne af de nationale høringer og eventuelle input fra internationale ungdomsorganisationer samles i baggrundsdokumenter til EU's ungdomskonferencer, hvor repræsentanter for de unge og de politiske beslutningstagere får lejlighed til at arbejde sammen og afgive et fælles budskab til EU. EU's ungdomskonferencer finder sted to gange om året i det land, der har EU-formandskabet.

 

Formandskabslandet vil som regel støtte de henstillinger, der er kommet frem på EU's ungdomskonference, og fremlægge dem for Rådet for Den Europæiske Union for at sikre, at de afspejles i de af Rådets beslutninger og konklusioner, som vedtages af ministrene med ansvar for ungdomsområdet.

 

EU-Kommissionen bruger også henstillingerne fra konferencen som grundlag for sin fremtidige politikudvikling.

 

 

Hvad er der foreløbig sket? 

Der er gennemført tre fulde cyklusser af den strukturerede dialog indtil videre. Den første involverede formandskabslandene Spanien, Belgien og Ungarn, og den handlede om unges beskæftigelse. Den anden cyklus omfattede Cypern, Danmark og Polen, og emnet var unges deltagelse i demokratiet.

 

Den tredje cyklus af den strukturerede dialog fandt sted med formandskabslandene Irland, Litauen og Grækenland. Det overordnede emne for denne cyklus var social inklusion, og hver halvårlige høring byggede på resultaterne af den foregående.

 

 

Hvordan kan man deltage?

Hvert land forvalter høringsprocessen på sin egen måde for at opfylde sine egne unges behov. Hvis du gerne vil deltage, kan du kontakte dit lands nationale arbejdsgruppe for at få yderligere oplysninger.

 

Den strukturerede dialog trin for trin af Bianca Faragau på Vimeo.

Offentliggjort: Tir, 30/09/2014 - 15:52


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Har du brug for hjælp rådgivning fra en ekspert?

Spørg os!