Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Co je strukturovaný dialog?

Proces strukturovaného dialogu slouží k tomu, aby političtí činitelé projednali různá témata s mladými lidmi a aby mohli jejich stanoviska následně vzít v úvahu při tvorbě politik EU zaměřených právě na oblast mládeže.

O tom, která témata budou projednávána, rozhodují na evropské úrovni ministři členských států EU, v jejichž rezortu je i problematika mládeže. Poté je za koordinaci procesu odpovědná stávající trojice předsednických zemí EU, Evropská komise a Evropské fórum mládeže. Ti dvakrát ročně vybírají soubory otázek, na něž budou odpovídat mladé lidi v celé Evropě.

 

Tyto otázky jsou poté využívány jako základ pro vnitrostátní konzultace v jednotlivých zemích EU. Konzultace pořádají vnitrostátní pracovní skupiny, přičemž je ve většině případů vedou rady mládeže a účastní se jich další mládežnické organizace a zainteresované strany.

 

Své členy rovněž konzultují některé mezinárodní organizace mládeže a zpětnou vazbu na konkrétní otázky poskytují ad hoc.

 

Co je výsledkem dialogu?

Výsledky všech vnitrostátních konzultací a další vstupy jsou shrnuty v podkladovém dokumentu, z něhož vychází konference EU pro mládež, kde společně jednají zástupci mládeže a tvůrci politik a poté předkládají společnou zprávu. Konference EU pro mládež se konají dvakrát ročně a pořádá je země, která právě zastává předsednictví v Radě EU.

 

Předsedající země obvykle doporučení své konference EU pro mládež podpoří a předloží jej Radě Evropské unie, čímž zajistí jeho zapracování do usnesení nebo závěrů Rady složené z ministrů EU pro mládež.

 

Doporučení vzešlá z konference používá rovněž Evropská komise při tvorbě své budoucí politiky.

 

 

Čeho se zatím podařilo dosáhnout? 

Doposud proběhly tři úplné cykly strukturovaného dialogu. První, za předsednictví Španělska, Belgie a Maďarska, se zabýval tématem zaměstnanosti mládeže. Druhý cyklus, který zahrnoval kyperské, dánské a polské předsednictví, se věnoval tématu zapojení mladých lidí do demokratického života.

 

Třetí cyklus strukturovaného dialogu proběhl v rámci předsednické trojice Irsko, Litva, Řecko. Hlavním tématem tohoto cyklu bylo sociální začleňování, přičemž každá šestiměsíční konzultace navázala na výsledky té předchozí.

 

 

Jak se zapojit?

Každá země řídí proces konzultací vlastním způsobem, který nejlépe  odpovídá potřebám mladých lidí v dané zemi. Pokud  se chcete zapojit, můžete se obrátit na vnitrostátní pracovní skupinu ve vaší zemi.

 

Strukturovaný dialog krok za krokem  na Vimeu Autor: Bianca Faragau

Zveřejněno: út, 30/09/2014 - 15:49


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Potřebujete odbornou pomoc či radu?

Zaslat dotaz