Europäisches Jugendportal
Informationen und Chancen für junge Menschen in ganz Europa.

Tõlkepraktika ja üldised praktikakohad Euroopa Parlamendis

© fotolia.com - alphaspirit
Oled Sa kirjaliku tõlke ülikoolilõpetanud või õpilane, kes on huvitatud ametialasest tõlkest ja Euroopa Liidu asjadest? Vaata, mida on Euroopa Parlamendil Sulle pakkuda ja saa teada, kuidas tõlgitakse Euroopa Liidu õigusaktid Sinu keelde!

Tõlkepraktikad

See praktika on mõeldud ainult ülikooli või samaväärse haridusasutuse lõpetanutele. Praktika eesmärk on võimaldada praktikantidel täiendada õpingute käigus omandatud teadmisi ning tutvuda Euroopa Liidu ja eelkõige Euroopa Parlamendi tegevusega.

Ülikoolilõpetanutele mõeldud kirjaliku tõlke praktikale võib kandideerida isik, kes:

·         on Euroopa Liidu liikmesriigi või kandidaatriigi kodanik;

·         on praktika alguseks vähemalt 18-aastane;

·         on enne kandideerimisavalduste esitamise tähtpäeva lõpetanud vähemalt kolm aastat kestnud ülikooliõpingud, mida tõendab diplom;

·         valdab täielikult ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt või Euroopa Liidu kandidaatriigi ametlikku keelt ning valdab kõrgtasemel veel kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt;

Ülikoolilõpetanutele mõeldud kirjaliku tõlke praktika kestus on kolm kuud ja see toimub Luxembourgis.

Kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktika

Parlament pakub kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktika võimalust kandidaatidele, kes on enne taotluse esitamise tähtaega omandanud keskhariduse, mis vastab ülikooli astumiseks vajalikule tasemele, või kes on omandanud samal tasemel kõrg- või keskerihariduse. Väljaõppe praktika on mõeldud eelkõige kandidaatidele, kes peavad läbima praktika oma õppeprogrammi raames, tingimusel et nad on praktika alguse päevaks vähemalt 18-aastased.

Kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktikale võib kandideerida isik, kes:

·         on Euroopa Liidu liikmesriigi või kandidaatriigi kodanik ;

·         on praktika alguseks vähemalt 18-aastane

·         valdab täielikult ühte Euroopa Liidu ametlikku keelt või Euroopa Liidu kandidaatriigi ametlikku keelt ning valdab kõrgtasemel veel kahte Euroopa Liidu ametlikku keelt

 

Kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktika toimub Luxembourgis ja kestab 1-3 kuud.

Tähtaeg

Kui vastate praktikatel osalemise tingimustele, täitke palun veebipõhine avalduse vorm (tõlkepraktika ja kirjaliku tõlke alase väljaõppe praktika).

Kandideerimistähtajad on:

  • 15. august (südaööl), praktikaperioodi algus 1.jaanuarist;
  • 15. november (südaööl), praktikaperioodi algus 1.aprillist;
  • 15. veebruar (südaööl) , praktikaperioodi algus 1.juulist;
  • 15. mai(südaööl), praktikaperioodi algus 1. oktoobrist.

Veröffentlicht: Mi, 14/05/2014 - 17:16


Tweet Button: 

Links zum Thema


Info for young people in the western balkans

Hilfe oder Beratung von Experten

Frag uns!