Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Ülemaailmne stipendiumiprogramm YouthActionNet

Public Domain Images
Kas oled noor sotsiaalettevõtja, kes teeb pingutusi sotsiaalsete muutuste nimel või kaitseb laste õigusi oma kogukonnas? YouthActionNet võib stipendiumiprogrammi abil anda oma panuse ka sinu projekti!

 

Ülemaailmne stipendiumiprogramm YouthActionNet on suunatud neile silmapaistvatele noortele sotsiaalettevõtjatele kõikjal maailmas, kes on töötanud välja uuenduslikke lähenemisi rahvusvahelise tähtsusega probleemide lahendamiseks.

 

Igal aastal valitakse välja 20 noort sotsiaalettevõtjat, kes saavad osaleda üheaastases stipendiumiprogrammis, mis hõlmab alljärgnevat

.

Oskuste arendamine – seitsmepäevane juhtimiskoolitus, mis pakub dünaamilisi enesearendamisvõimalusi läbi üksteiselt teadmiste omandamise, koostöö ning noorte visionääride kogemuste jagamise. Koolitusel keskendutakse kuuele juhtimismõõtmele – personaalsele, tulevikku suunatuse, poliitilisele, koostööpõhisele, organisatsioonilisele ja ühiskondlikule dimensioonile.

 

Koostöövõrgud ja ressursid – juurdepääs potentsiaalsetele ressurssidele, mis toetavad osalejaid ja nende projekte (sealhulgas vabatahtlikud, mentorid ja toetusvõimalused), võimalused sidemete loomiseks ning koostööks Rahvusvahelise Noortefondi (IYF; International Youth Foundation) projektide ja partneritega, programmis YouthActionNet osalenute ülemaailmse võrgustiku liikmesus.

 

Huvide esindamine – koolitused valdkondades nagu teabevahetuse kavandamine, suhted meediaga, sõnumi väljatöötamine, esitlusoskused, uute meediatehnoloogiate uuenduslik kasutamine; juurdepääs asjaomastele ülemaailmsetele platvormidele ja kajastamine meedias.

 

Kuidas kandideerida?

Kandideerimiseks pead:

  • olema vanuses 18–29 aastat;
  • olema mõne käimasoleva projekti algataja või organisatsiooni asutaja või projektijuht mõnes organisatsioonis, ning suuteline dokumenteeritult tõendama üheaastast kogemust ühiskondlike muutuste eestvedajana;
  • valdama vabalt inglise keelt (taotlused tuleb esitada inglise keeles);
  • olema valmis osalema kindlaksmäärataval kuupäeval koolitusel.

Kui vastad ülaltoodud nõuetele, pead lihtsalt registreeruma ning esitama veebipõhise taotluse uue taotlusvooru avanemisel 2014. aasta veebruaris.

 

„See oli minu jaoks esimene koolitus, mis tõi kokku noored sotsiaalettevõtjad kogu maailmast, et õppida üksteiselt, kuidas oma organisatsioone paremini juhtida. See oli tõeliselt unikaalne kogemus ning mis kõige olulisem – see kinnitas mulle, et ma ei tööta selles valdkonnas üksi.”
Programmis osalenud ettevõtja positiivsed muljed

 

Rahvusvahelise Noortefondi poolt 2001. aastal algatatud programm tugevdab, toetab ja tunnustab noorte rolli positiivsete muutuste eestvedajatena oma kogukondades.

Avaldatud: Kolmap, 11/12/2013 - 16:05


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!