Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Mittetulundusühingute andmebaasid

Mittetulundusühingute andmebaasid lihtsustavad kodanikuühiskonnas orienteerumist ja kaasa löömist!

 

 

Kui oled huvitatud projektide korraldamisest ning soovid saada ülevaadet valitsusvälistest organisatsioonidest Türgis ja üle kogu maailma, aitavad sind need andmebaasid.

 

Türgi

Kodanikuühiskonna arenduskeskuse mittetulundusühingute andmebaas – http://www.stgm.org.tr/en/stoveritabani

Naiste ja sotsiaalpoliitika ministeeriumi andmebaas – http://www.aile.gov.tr/tr/STKVeritabani/akreditasyon

Instanbuli Bilgi ülikooli mittetulundusühingute koolitus- ja teaduskeskuse andmebaas – http://stk.bilgi.edu.tr/adres.asp?lid=en

Türgi kolmanda sektori sihtasutus – http://www.tusev.org.tr/en

 

Maailm

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni majandus- ja sotsiaalküsimuste talituse mittetulundusühingute allasutus – http://csonet.org/

WANGO – piiriülene mittetulundusühingute ühendus ja teenistus – http://www.wango.org

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat – http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=330

Euroopa Komisjoni arengu ja koostöö peadirektoraat EuropeAid – http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/

 

Avaldatud: Kolmap, 11/12/2013 - 15:28


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!