Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Ütle sõna sekka

Öeldakse, et kus viga näed laita, seal tule ja aita.

Öeldakse, et kus viga näed laita, seal tule ja aita. Tegelikult on see ju õige, sest kuidas asju parandada, kui mitte ise ning kui mitte neid asju välja öeldes? Sõna tuleks sekka öelda paljudes erinevates valdkondades – alates isikliku elu suhetest, lõpetades poliitikani. Kuidas mu enda suhe elukaaslasega saab täisväärtuslikult toimida, kui ma oma arvamusi ja soove välja ei ütle? Ning kuidas saab riiklikul tasandil toimuda kvaliteetne poliitika, kui rahvas oma suud lahti ei tee ning ei ütle otse välja, mida nad ootavad, soovivad ja eelistavad?

Sõna jõudu, julgust mõtteid avaldada ning mõtete avaldamise olulisust peaks õpetama juba lapsest saati. Laps peaks saama öelda sõna sekka perekondlikele asjadele – mida täna õhtul süüakse, mis otsuseid tehakse ning kuidas tekkinud probleeme lahendada. Õnneks on koolides mitmeid programme ja ettevõtmisi, mis soodustavad noorte sõna sekka ütlemist koolielus, näiteks Eesti Õpilasesinduste Liit. See aktiivsete õpilaste rühmitus seisab õpilaste huvide eest, kaitstes ja toetades nii enda kui ka kaasõpilaste ideid, muresid ja rõõme. Mida aktiivsem on õpilasliit, seda tugevamalt ka kooli juhtkond ja õpetajad õpilaste huve arvestavad.

Ülikoolis on Üliõpilaskondade Liit ja erinevate instituutide üliõpilaskonnad, mis edastavad ülikooli juhtkonnale üliõpilaste hääli, vaateid ning ettepanekuid. Sõna tuleb sekka öelda, sest kuidas muidu otsustajad teavad, mis on inimestele tähtis, südamelähedane või murekohaks? Tuleb suu lahti teha ja oma mõtted välja öelda, sest vaid nii muutub maailm paremaks. Ja kui suud lahti ei tee, sõna sekka ei ütle, siis öeldakse, et pole ka õigust nuriseda.

Samamoodi aktiivselt võiksid kõik noored ka valimas käia, sest see on lihtsaim viis, kuidas poliitikas ja valitsemises rahva sõna sekka öelda. Eestis on valimisõigus alates 18.eluaastast ning siis algab noortel justkui moraalne kohustus valimas käia. Ikka selleks, et oma sõna sekka öelda. Noori oodatakse ka poliitikasse, kus noorte arvamusi ametlikult edasi viia ning noori esindada. Poliitikud tihtipeale just esimeses nooruses enam pole, mistõttu ka nii isiklikud kui poliitilised huvid on noorte omadest erinevad. Mida rohkem noori on poliitikas, seda rohkem öeldakse noorte poolt ka sõna sekka ja võib loota, et seda rohkem noori riigivalitsemises ka arvesse võetakse.

Tegelikult ootavad mitmed organisatsioonid ja ühingud pidevalt noori, et nood tuleksid ja ütleksid oma sõna sekka. Paljud organisatsioonid on loodudki selleks, et riiklikul tasemel n-ö „tähtsatele ninadele“ noorte arvamust öelda ja aidata neil otsustada. Näiteks on heaks eeskujuks „101 last Toompeale“ või Mudel Euroopa Parlamendi simulatsioonimängud, kus ühelt poolt on tegemist vaid parlamenditöö imiteerimisega, kuid saadud tulemused ja järeldused edastatakse võimukandjateni, kes noorte arvamust ehk oma igapäevatöös natukenegi kuulda ja arvesse võtavad.

Aktiivsus on moes. Julgus ja visadus, ausad mõtted ja sihikindel tegutsemine viivad edasi, on heaks eeskujuks ning annavad tugeva põhja tulevaseks eluks. Aktiivsed noored on ühiskonna alus, sest ühel hetkel ei olda enam nii noored, kuid riiki on vaja juhtida. Sõna tuleb sekka öelda, sest nii anname panuse paremaks ühiskonnaks, eluks ja korralduseks.