Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Euroopa vabatahtlik tegevus

Vabatahtlik tegevus on üks üllamaid vorme, kuidas kellelegi head teha ning maailma arengusse panustada.

Vabatahtlik tegevus on üks üllamaid vorme, kuidas kellelegi head teha ning maailma arengusse panustada. Vabatahtliku tegevuse vorme, liike ning mastaape on väga erinevaid – vabatahtlikult võib aidata sõpra ning teha talle näiteks valmis mingi plakati kujundus, samas võib aidata tal ka korraldatavat üritust läbi viia. Vabatahtlikult võib käe külge panna ka linnaruumi koristamisele või endast nõrgemate aitamisele, käia varjupaigaloomadega jalutamas või viia riideid uuskasutuskeskustesse. Aidata saab nii maakondlikul kui ka riiklikul tasemel, aga lausa ka üle-Euroopalisel tasemel!

 

Kuigi kodumaal on vabatahtlikku tegevust teha tore, võib välismaal tehtu olla veelgi suurema tähenduse ja missiooniga. Välismaal teisi aidates saab lisaks aitamise kogemusele ka võõrast kultuuri ja uusi inimesi enda ümber tundma õppida, ehk saab isegi teise keele selgeks ning uues kultuuriruumis elamine annab kindlasti palju momente ka iseenda paremaks tundmaõppimiseks. Sest pole ju võõras tõdemus, et oma tavapärasest keskkonnast eemal olles on tihtipeale kõige kergem, parem ja ülevaatlikum mõelda oma elu, tegemiste ning valikute üle, saada lähedaseks sõbraks iseendaga ja leida tasakaal, rahu ning selgus tuleviku osas.

 

Vabatahtlikuna on võimalik minna näiteks Aafrikasse, kus tihtipeale õpetatakse lapsi, aidates kaasa maailmahariduse parandamisele või Aasiasse, kus sageli puhastatakse keskkonda ning viiakse läbi sellealaseid teavitustöid, aga vahest ehk kõige lihtsam, turvalisem ning populaarsem on teha vabatahtlikku tööd Euroopas, mis pakub oma vaheldusrikkusega pea igale maitsele midagi.

 

Mõned vabatahtlikud projektid on pikaaegsed, teised aga lühiajalised. Ehk siis – noorel on võimalus enda kogemuste ja teadmistega mõnd vabatahtlikkuse projekti panustada kas terve aasta või vaid mõned kuud, olenevalt projektist ning olenevalt noore enda soovist.

 

Milliseid projekte on? Euroopa on suur ja lai ning täpselt sama suur ja lai on valik ka vabatahtlike projektide osas. Vahel otsitakse abilisi mõne muusika-või teatrifestivali korraldamisel, tihtipeale soovitakse vabatahtlikku, kes aitaks mõnes kohalikus noortekeskuses sealsetele noortele erinevaid üritusi, mänge ja põnevaid tegevusi korraldada, vahel on võimalus minna aga näiteks kuhugi mägikülla või mereäärsesse sadamalinna, et aidata tõsta erinevate ürituste ja projektide näol kohalike keskkonnateadlikkust ning oskust keskkonda hoida.

 

Euroopa Vabatahtlik Teenistus (EVT) on üks turvalisemaid ja populaarsemaid viise, kuidas Euroopasse oma panus anda. Vabatahtliku eest hoolitseb vastuvõttev organisatsioon, talle tutvustatakse kohalikku elu-olu, aidatakse leida elukoht ning ka esimesed sõbrad, töökoht on garanteeritud ning isegi igakuine taskuraha pole probleemiks.

 

Kui küsida juba vabatahtlikku tegevust teinud noore käest, et mida see kogemus talle andis, siis peaaegu sajaprotsendilise tõenäosusega tuleb vastuseks vaid positiivseid aspekte. Näiteks on nad õppinud selgeks uue keele, kultuuri ning kombed, nad on saanud ülemaailmselt ägedaid sõpru ning hindamatuid kogemusi, mida kodus olles kindlasti pole võimalik nii palju saada.  Tihtipeale on see andnud neile teadmise ja arusaama, mida nad soovivad tulevikus õppida, kus elada ja kelleks saada. Paljudele on Euroopa Vabatahtliku Teenistuse programm olnud suureks muutuseks, pöördepunktiks ning parimaks asjaks, mida nad elus teinud on!

 

Kasuta võimalust ning tee lisaks Eestile ka Euroopas vabatahtlikku tööd. Sest uskuda tasub juba proovijaid – see on seda väärt ning enamgi veel!

Avaldatud: Neljap, 10/10/2013 - 14:45


Tweet Button: 

Lingid


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!