Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse Organisatsioonide Liit

See artikkel annab lühiülevaate riiklikest asutustest, mis tegelevad rahvusvaheliste vabatahtlike projektidega. Veebileht sisaldab võrgustiku üksikasjalikku kirjeldust ning kasulikku loendit selle liikmetest.

 

 

Taustateave ja üldtutvustus

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse Organisatsioonide Liit on rahvusvaheline valitsusväline noorteorganisatsioon, mis esindab kultuuridevahelist teadlikkust, üksteisemõistmist ja tolerantsust vabatahtlike projektide abil edendavaid rahvuslikke organisatsioone. Liit loodi aastal 1982 ning hetkel kuuluvad selle täisliikmete, assotsieerunud liikmete ja kandidaatliikmete hulka Ameerika Ühendriikides, Armeenias, Austrias, Belgias, Eestis, Hispaanias (Hispaanias ja Kataloonias), Hollandis, Itaalias, Jaapanis, Kanadas, Kreekas, Leedus, Lõuna-Koreas, Mehhikos, Montenegros, Poolas, Prantsusmaal, Saksamaal, Serbias, Slovaki Vabariigis, Soomes, Šveitsis, Taanis, Tšehhi Vabariigis, Türgis, Ukrainas, Valgevenes, Venemaa Föderatsioonis ja Ühendkuningriigis asuvad organisatsioonid. Kõik liikmesorganisatsioonid viivad oma riikides ellu rahvusvaheliste vabatahtlike projektide aastaprogramme ning tegelevad riikidevahelise vabatahtlikevahetusega, pannes iga projekti raames kokku vabatahtlike rahvusvahelise grupi.

 

Rahvusvahelise Vabatahtliku Teenistuse projektid

Liidu liikmed korraldavad Rahvusvahelise Vabatahtliku Teenistuse projekte kas riiklikul või regionaalsel tasandil, kuid alati koostöös kohalike kogukondadega. Organisatsioonid kaasavad vabatahtlikke mitmesugustesse kogukonna arengule suunatud algatustesse, mis hõlmavad nii keskkonna-, ehitus- ja renoveerimistöid kui ka sotsiaalseid, kultuurialaseid ja arheoloogilisi projekte. Leidub arvukaid näiteid Liidu liikmete projektidest, mis on rajanud teed uute töömeetoditeni ja andnud dünaamilisi tulemusi. Üldjuhul kestavad projektid 2 kuni 3 nädalat ning gruppi kuulub ligikaudu 10–20 erinevatest riikidest pärit vabatahtlikku. Sageli toimuvad projektid kaugemates ja kõrvalisemates regioonides – piirkondades, kus kohalikel on vähe võimalusi tutvumaks teiste riikide ja rahvuste esindajatega. Vabatahtike grupid toovad kogukondadesse uusi ideid ja kogemusi ning stimuleerivad pidevat tööd ja jätkusuutlikku arengut. Mis puudutab aga projektides peituvaid boonuseid vabatahtlikele, siis on olulisel kohal nii rühmasisene interaktsioon kui ka koostöö ja kommunikatsioon kohalike kogukondadega. Vabatahtlik teenistus pakub noortele võimalusi teise riiki reisimiseks, aja produktiivseks kasutamiseks ning kohalikele kogukondadele positiivse panuse andmiseks. Lisaks laiendab teiste vabatahtlike ja kohalikega tutvumine ning üksteiselt õppimine nende silmaringi ja maailmavaadet.

Klõpsa töölaagri videoesitluse vaatamiseks sellel lingil.

Kõigi vabatahtlike projektide kvaliteedi tagamiseks peavad Liidu liikmed järgima Liidu kvaliteedihartat, mille peaassamblee kiitis heaks aastal 2009.
Igal aastal võtab Liidu peaassamblee vastu aastase tegevuskava. Klõpsa 2013. aasta tegevuskavaga tutvumiseks sellel lingil.

 

Liikmed

Riiklikud Liidu liikmed organiseerivad vastavates riikides rahvusvahelisi vabatahtlike projekte ning värbavad konkreetse riigi vabatahtlikke. Seejuures saavad Liidu liikmed projektidesse kaasata vaid organisatsiooniga samas riigis elavaid vabatahtlikke, mistõttu peaksid vabatahtlikust teenistusest huvitatud võtma ühendust vaid oma asukohariigis tegutseva Liidu liikmega. Liidu liikmed teevad ka tihedat koostööd sarnaste riiklike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega Euroopas ning mujal maailmas.

 

Liidu 30. aastapäeva kampaania CAMPaign

Aastal 2012 tähistas Liit oma 30. aastapäeva ning aastaid, mille kestel on vabatahtlike projektide abil edendatud kultuuridevahelist teadlikkust, üksteisemõistmist ja tolerantsust üle kogu maailma. Vaata kampaaniaarendusega tutvumiseks blogi.

 

Rahastamine

Võrgustikku toetab Euroopa Nõukogu, mis kasutab rahastamiseks Euroopa Noortefondi. See veebileht peegeldab autorite seisukohti ning Euroopa Nõukogu ei saa pidada vastutavaks siin toodud teabe ja selle mis tahes kasutamise eest.

Võrgustikku toetab Euroopa Komisjoni programm Euroopa Noored (Youth in Action Programme). See veebileht kajastab üksnes autori seisukohti ning Euroopa Komisjoni ei saa pidada vastutavaks siin toodud teabe ja selle mis tahes kasutamise eest.

 

Avaldatud: Kolmap, 11/12/2013 - 13:08


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!