Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Vabatahtliku tegevuse võimalused

Enne, kui hakata rääkima sellest, kus ja mil viisil saab vabatahtlikku tegevust teha, peaks alustama baasasjadest.

Enne, kui hakata rääkima sellest, kus ja mil viisil saab vabatahtlikku tegevust teha, peaks alustama baasasjadest. Ehk sellest, mis üldse on vabatahtlik tegevus? Kuigi erinevad portaalid ja organisatsioonid sõnastavad seda erinevalt, on mõte sama ja läbiv idee ühine - vabatahtlik tegevus on kellegi aitamine ilma selle eest otsest kasu saamata. Tööl käimist ja vabatahtlikult millegi tegemist eristab just palga nüanss - töö eest saadav tasu välistab selle olevat vabatahtlik tegevus.

 

Millised on siis vabatahtliku tegevuse võimalused? Ütleme otse välja, et neid on tohutult ja igal pool! Alustades väikestest asjadest ja lõpetades suurte ning isegi ülemaailmsetega. Näiteks on meil kõigil võimalus korralda oma kodukohas ühine laste mänguväljaku rajamine, sügisene puulehtede riisumine või riietelaat, mille tulu läheb heategevuseks. Vabatahtlik tegevus on ka näiteks see, kui lööd kaasa mõnes organisatsioonis ja oled seal võtnud endale ülesandeid. Näiteks oled skautide või gaidide liidus väikeste laste juht, neid õpetades ja arendades, kuid selle eest otsest tasu saamata. Või äkki tahad hoopis iganädalaselt viia läbi tantsutunde, mille tulu läheb ruumirendi katmiseks, mitte sinu taskusse? Tihtipeale otsitakse inimesi, kes oleksid valmis panustama erinevate ürituste korraldamisse ja seda nii kooli kui ka isegi riiklikul tasandil. Tasub vaid olla aktiivne ja oma entusiasmi ka teistega jagada.

 

Eestis on vabatahtlik tegevus üha rohkem hinda läinud ja eriti sotsiaalmeedias tehakse sageli palju üleskutseid vabatahtlikuks aitamiseks. Küll otsitakse riideid ja tarbeesemeid Aafrika lastele, küll meie kaaskodanike peredele, kes tulekahjus kodud on kaotanud. Vahel otsitakse peremehi kiisudele ja kutsutakse koerte varjupaika inimesi, kes kutsudega jalutamas käiks. Või kutsub linn, et vabatahtlikud kunstiharrastajad tuleksid ja värviksid igavavõitu laudaia värviliseks ja noortepäraseks. Paljud noorteorganisatsioonidki omavad aktiivset vabatahtlike-gruppi, kuhu kuuluvad tegusad, ettevõtlikud ja rõõmsameelsed noored, kellele saab loota ning kes löövad käed külge erinevatele tegevustele. Ja ikka vabatahtlikult!

 

Aga Eesti pole ainus paik, kus saab vabatahtlikku tegevust teha. Kes mõtleb suuremalt või tahaks mõnes teises kultuuris ja ühiskonnas oma panust anda, sel tasuks uurida Euroopa Vabatahtliku Teenistuse kohta, mis on noortele üks harukordselt soodne ja mugav võimalus ühendada vabatahtlik tegevus reisimise ja nii maailma kui ka enda avastamisega.

 

Võiks tegelikult ju ka küsida, et milleks mulle üldse vabatahtlik töö? Miks peaks inimene tegema midagi, mille eest talle ei maksta, kuid mis võtab temalt aega, energiat ja muid ressursse? Vastus koosneb mitmest argumendist. Näiteks annab vabatahtlik töö väga palju kogemusi, mida tavaelus tihtipeale ei pruugi me saada. Samuti leitakse vabatahtliku tegevuse käigus mõttekaaslasi, sõpru ja isegi elukaaslasi. Ei tasu alahinnata sedagi, et vabatahtlikuna teevad tööd ka firmade juhid ning nähes mõnd aktiivset ja tublit inimest ühiskondlikult panustamas, võib ta leida, et tal oleks oma firmasse just taolist inimest tööle vaja. Sest pole harvad juhud, kus vabatahtlikust tööst kasvab välja päris töösuhe. Lisaks annab vabatahtlikult ühiskonda panustamine hea enesetunde, moraalitunnetuse ning teadmise, et oled teinud isiklikult midagi maailma paremaks muutmiseks. Mis saab veel parem olla?

 

Ole aktiivne ja tegutse juba täna! Eestis on palju organisatsioone ja ühinguid, kes ootavad vabatahtlike abi. Vaata näiteks Vabatahtlike Värava, vabatahtlike päästjate, Heateo Sihtasutuse, Toeta ning Osalusveebi kodulehekülgesid.

 

Vabatahtlikke võimalusi on tõesti palju ja kes vähegi tahab aidata, see üldjuhul väljundi ka leiab!

Avaldatud: Neljap, 10/10/2013 - 14:29


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!