Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Võitlus ksenofoobiaga

Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlik on välja mõelnud lihtsa kaardimängu, mis aitab meil teistest kultuuridest pärinevate inimestega tutvumisel hinnata oma kombeid, käitumismustreid või põhimõtteid.

 

 

Multikulturalism ja kultuuridepaljusus on seotud erinevate kultuuride tõlgendamisega samal organisatsioonilisel tasemel, alates koolist kuni ühiskonna tasandini. Selle eelduseks on erinevatest riikidest pärinevate inimeste omavaheline kokkupuude ja informatsioonivahetus. Erinevate tähendusvariatiivsusega termineid on palju – lisaks eeltoodutele on kasutusel näiteks „multikultuursus”, „mitmekultuurilisus” ja „kultuurimosaiik”. Nii mõnedki poliitikud kasutavad kultuuridepaljusust konfliktide loomiseks ühiskonnas, rõhutades erinevusi ja põhjustades seeläbi ksenofoobia levikut.

Paljud organisatsioonid näevad vaeva, et vähendada erinevate kultuuride vahelisi piire. Nad korraldavad töötubasid ja mitmesuguseid üritusi, kus saavad osaleda muudest riikidest pärit inimesed. See võimaldab osalejatel üksteist paremini tundma õppida ja märgata kultuurilisi erinevusi. Kultuurilise tõlgenduse toimimist aitab näitlikustada üks väga lihtne kaardimäng, mille aluseks saab võtta mõne populaarse mängu. Mängureegleid on mitmesuguseid ja neid saab muuta, alljärgnevalt kirjeldatakse selle mängu ühte versiooni.

Kaksteist mängijat istuvad kolmes erinevas lauas, iga laua taga on seega neli inimest. Mängijate arv võib loomulikult olla ka suurem või väiksem. Igas lauas kehtivad erinevad reeglid, kuid erinevused tulevad välja vaid reeglite üksikasjalikul võrdlusel. Esimese mänguringi eesmärk on mõista reegleid ja need meelde jätta, leida lahendused kõigile kahtlustele ning mängida läbi üks mänguvoor.

Pärast esimest mänguringi valitakse igast lauast kaks mängijat, kes peavad vahetama lauda – see, kellel läks mängus kõige paremini, ja see, kellel läks kõige halvemini. Alates teisest mänguringist ei tohi keegi rääkida, ning kui tekib probleeme või küsimusi, võivad mängijad suhelda üksnes kätega, kasutades viipekeelt. Lauda vahetanud mängijad peavad kohanema uute reeglitega. Kõik oma esialgsesse lauda jäänud mängijad jälgivad uute mängijate reaktsioone ja käitumist ning seda, kas nad peavad laua mängureeglitest kinni. Kuid kui algsesse lauda jäänud mängijad unustavad mängureegleid, saab lauda tulnud uus mängija viia järk-järgult sisse eelmises lauas kehtinud reegleid või luua uusi reegleid, mis on talle kasulikumad. Kui keegi ei märka salamisi sisse viidud muudatusi, jätkub mäng.

Kui teine mänguring lõpeb, vahetavad parim ja halvim mängija laudu ning algab järgmine mänguvoor.

See mäng kujutab endast suurepärast harjutust, mis aitab mõista, milline on meie kohanemisvõime ning milliseks võib kujuneda kultuuride kokkupõrge. See paneb proovile meie oskusi suhelda inimestega, kes ei tunne meie kombeid, käitumistavasid ega reegleid, ning aitab meil näha, kui avatud ja eelarvamustevabad oleme me uue olukorraga kohanemisel.

Artikli autor: Alfa Albona

Avaldatud: Kolmap, 11/12/2013 - 12:56


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Vajad eksperdi abi või nõuannet?

Küsi meilt!