Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Sinu teenused

Teenuste valdkond on väga suur ja lai ning teenused kui sellised on meie jaoks tihtipeale liigagi loomulikud ja tähelepandamatud.

Teenuste valdkond on väga suur ja lai ning teenused kui sellised on meie jaoks tihtipeale liigagi loomulikud ja tähelepandamatud. Me võtame paljusid teenuseid nii iseenesestmõistetavana ega panegi tähele, et kasutame mõnda teenust­. Alles siis, kui strateegiliselt heas kohas asuv R-kiosk kinni pannakse, müüjaga tankla asemel automaattankla ehitatakse või parkimise alustamiseks peame müüjale naeratamise asemel ise telefonid välja otsima, saame aru, et oleme kõik see aeg kasutanud teenuseid, millest ise teadlikudki polnud. Aga nüüd, mil need on kadunud või muudetud, saame nende vajalikkusest aru.

Teenused võib suures pildis jagada kahte lahtrisse – ühed on need teenused, mida tagab meile riik ning teised on need, mida me ise endale otseselt ostame. Ühine osa on neil see, et mõlema eest maksame me tegelikult ise, riiklikult hallatavate teenuste eest küll kaudselt – maksude näol ja riigi osalusega, kuid eraettevõtete teenuste kasutamise eest maksame otse ja ainult ise.

Riiklikud teenused on näiteks arstiabi, politsei ja päästeamet, hariduse kättesaadavus, erinevad infokeskused, noortetoad ning ka isegi infrastuktuur ehk head teed on üheks riigi poolt pakutavaks teenuseks, mida me kõik kasutame. Riik pakub ka kaitseteenust, näiteks astub riik oma kodanike eest välja, kaitseb ja aitab neid, kui nad on välismaal hädas, passi kaotanud või midagi hullematki. Me soovime, et riik oleks meie jaoks olemas, mõistmata sageli, et kasutame tegelikult otseselt riigi teenust ning kuidagi tuleks ka selle teenuse eest tasuda. Paljud kiruvad maksusüsteemi, mis võtab lausa natuke rohkem kui poole sissetulekust endale, kuid me ju tahame korras teid, head politseitööd ning seda, et riik meile appi tuleks, kui me hädas oleme? Kui me neid asju tahame, siis me peame tahtma riigile ka nende teenuste eest maksta.

Erasektoris pakutavaid teenuseid oskab igaüks vast rohkem tuua – juuksurid, restoranid, veekeskused, massöörid, tasulised parkimisplatsid, koerte hotellid jne. Neid võib loetlema jäädagi, sest teenuste pakkumine on Eestis üks enimlevinud ettevõtluse vorme. Suur osa ettevõtetest on rajatud tarbimisele ning sõltuvad otseselt inimese ostujõudlusest. Näiteks mesinikud, õmblejad, ehitajad jne – kõik nad pakuvad teenust.

Teenuste pakkumist ja kasutamist reguleerib Tarbijakaitseamet, kes igapäevaselt tegeleb nii tarbija kui ka ettevõtja huvide kaitsmisega, lahendades konflikte ning osutades tähelepanu problemaatilistele kohtadele, mis on olulised nii tarbijale kui ka teenuste pakkujatele.

Üks valdkond, milles Eesti on väga tugev ning eesrindlik seoses teenuste pakkumisega, on kindlasti e-riik ning interneti teel tehtavate toimingute võimalus. Need teenused, mis meil tänases Eestis on kättesaadavad läbi interneti ning id-kaardi lugejate, on tõstnud meie riigi e-riigi valdkonnas väga hinnatud riikide sekka. Tänu e-riigi süsteemile saame me internetis sõlmida lepinguid, maksta arveid, tellida kaupu ning suhelda erinevate asutuste ja ametnikega ilma kodust väljumatagi! See on väga suur pluss tänases asjaajamises ning luksus, millest paljud riigid ja rahvad alles unistavad.