European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Praktikmuligheder

© iStockphoto.com - skynesher
© iStockphoto.com - skynesher
Praktikophold er nok den bedste måde, du kan blive fortrolig med arbejdsmarkedet på. Samtidig får du praktisk erfaring og færdigheder, du kan bruge senere.