Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

En garanti mod ungdomsledighed

Youth Guarantee - Youth Employment

Ungdomsgarantien er en ny tilgang til bekæmpelse af ungdomsledigheden, der sikrer, at alle unge under 25 år får et godt, konkret tilbud senest 4 måneder efter, at de har afsluttet en formel uddannelse eller er blevet arbejdsløse.

For at bekæmpe ledighed, er det udgangspunktet for ungdomsgarantien at tilbuddet skal være et job, en praktikplads eller en fortsættelse af uddannelse og det skal samtidig tilpasses den enkelte persons behov og situation.

At udvikle og gennemføre en ungdomsgarantiordning kræver tæt samarbejde mellem alle de berørte parter: offentlige myndigheder, arbejdsformidlingen, erhvervsvejledere, uddannelsesinstitutioner, ungdomsstøttetjenester, erhvervslivet, arbejdsgiverne, fagforeningerne m.fl.

Med støtte fra EU-Kommissionen er EU-landende i færd med at udvikle nationale planer for gennemførelse af ungdomsgarantien. 

Offentliggjort: Tor, 19/12/2013 - 18:16


Tweet Button: 

Links


Info for young people in the western balkans

Har du brug for hjælp rådgivning fra en ekspert?

Spørg os!