European Youth Portal
Information and opportunities for young people across Europe.

Aarhus er centrum for en bedre verdenspresse

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Aarhus Universitet har et stærkt partnerskab med syv uddannelsesinstitutioner i tre verdensdele. ’Mundus Journalism’ er eneste Erasmus-program inden for journalistik.

Da urolighederne i Ukraine spidsede til i foråret, ringede DR-journalist Lasse Berg Sørensen til sin ukrainske ven og tidligere medstuderende for at få kontakt med lokale eksperter og ideer til interviews. I forbindelse med valget i verdens folkerigeste demokrati kunne han trække på sin forbindelse til en topjournalist i Mumbai, og når det gælder finanshistorier dyrker han sit venskab med en London-baseret business-reporter.

 

Det internationale journalistnetværk er et resultat af ’Erasmus Mundus Journalism’ en  toårig kandidatuddannelse, der med udspring i Aarhus omfatter syv universiteter på tre kontinenter. Lasse Berg Sørensen er i dag ansat på DR’s Udlandsredaktion.

 

”Når jeg laver historier til TV- og Radioavisen, tror jeg, at jeg har bedre forståelse for at se Danmark i en større og mere international kontekst, takket være min deltagelse i programmet,” siger Lasse Berg Sørensen.

 

Internationalt netværk og mindset

Lasse deltog i ’Erasmus-Mundus Journalism’ i perioden 2009-2011 og er dermed en af de flere end 500 journalistikstuderende, der siden 2005 har deltaget i uddannelsen.

 

”Det var vildt fedt. Jeg fik en spændende og bred, akademisk overbygning på min journalistuddannelse, men især fik jeg et unikt netværk og et mere internationalt mindset. Tænk på, jeg lærte jo 50 journalister at kende, som i alt dækker en pæn del af verden, og som alle har hvert sit netværk,” understreger han.

 

Programmet får tilskud fra Erasmus Mundus. Den toårige kandidatuddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt fire europæiske og tre oversøiske partneruniversiteter. Programmet har i alt haft studerende fra knap 100 forskellige nationaliteter, og hver gang tildeles Erasmus Mundus-stipendier til et antal studerende.

 

Krig, politik eller business

Ideen er opstået i Aarhus, og her tilbringer de studerende det første år i fællesskab - på både universitet og journalisthøjskole. De tilegner sig en række teoretiske og metodiske redskaber, der bygger oven på deres journalistiske uddannelse og erfaringer. Derefter specialiserer de studerende sig på europæiske universiteter.

 

På Swansee University i Wales tilbydes forløb i ’War and Conflict’, på Hamburg University kan man læse 'Journalism and Media across Cultures’, på City University London ‘Business and Finance’ og på Amsterdam University ‘Communicating Europe – Media and Politics’. Derudover tilbringer en mindre del af de europæiske studerende et semester på et af de oversøiske universiteter.

 

Betydning for både journalister og universiteter

”Det er et unikt tilbud til dygtige studerende. Programmet sigter på hvert år at uddanne 80 teoretisk velfunderede og reflekterede journalistkandidater med tværnationale og globale synsvinkler på journalistik, medier og globalisering. Vi kan blandt andet måle successen ved at se på de studerende, der både går videre inden for ph.d.-systemet og med spændende jobs i mediebranchen,” siger Inger Munk, leder af International Afdeling på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 

Hun fortæller, at de ord, som de studerende i diverse evalueringer hyppigst bruger til at beskrive betydningen af deres deltagelse, er ’life chancing’. Og ifølge områdeleder Bettina Andersen fra Center for Journalistiske Universitetsuddannelser har programmet en stor betydning for universiteterne selv:

 

”Både undervisere og koordinatorer oplever en meget høj akademisk standard og høj grad af læring på de fælles, internationale forløb. Det skaber synergi i forhold til uddannelsernes andre uddannelses- og forskningsaktiviteter. Alle universiteter lærer af hinanden og udvikler i fællesskab en ’best practice’, som ofte bruges til benchmarking af andre uddannelser, og når vi indgår nye partnerskaber og netværk. På den måde smitter programmet positivt af på en større del af uddannelsessystemerne i alle lande,” siger hun.

 

Fakta om ‘Erasmus Mundus Journalism’

 

  • ‘Erasmus Mundus Masters Journalism, Media and Globalisation’ får tilskud fra EU´s uddannelsesprogram Erasmus Mundus og er en toårig kandidatuddannelse rettet mod studerende med interesse for journalistik fra hele verden.

 

  • Målene er blandt andet at fremme journalistik arbejde og forskning, skabe nye jobkvalifikationer, sætte en standard for europæisk og global uddannelse samt uddanne kandidater med et ægte, transnationalt og globalt syn.

 

 

  • De studerende tilbringer første år i Aarhus på både universitet og journalisthøjskole.  Her tilegner de sig teoretiske og metodiske redskaber, hvorefter de på andet år specialiserer sig ude i Europa.

 

  • Partner-universiteterne samarbejder tæt i et konsortium. De to danske partnere har til formålet dannet CJU, Center for Journalistiske Uddannelser.   

 

  • Programmet har haft studerende fra knap 100 lande og alle kontinenter – lige bortset fra Antarktis.

 

 

”En mulighed man kun får en gang i livet”

 

Faten fra Bahrain har en journalistuddannelse fra Chicago og flere års joberfaring fra radio, tv og aviser i USA og Bahrain. Hun er vild med at læse på ’Erasmus Mundus Journalism’ i Aarhus sammen med studerende fra hele verden.

 

”Det er intenst, spændende og udfordrende. Programmet giver så meget indsigt og substans oven i min eksisterende viden, og jeg er stadig fascineret af, hvor varieret gruppen af studerende er, og af, hvordan alle diskussioner og emner bliver udforsket fra forskellige perspektiver. Det danske uddannelsessystem er meget anderledes for de fleste af os - det er vi ved at vænne os til - og det, programmet tilbyder, er exceptionelt.”

 

Sådan siger Faten Bushehri, der sammen med 73 andre studerende i september startede på uddannelsen, der lægger ud med to semestre på henholdsvis Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

 

Faten var stærkt begejstret, da hun kom ind med et stipendium, for Mundus Journalism har et godt ry i hele Europa, som hun siger. Stipendiet har flyttet en byrde fra hende og forældrenes skuldre. De har støttet hende økonomisk, mens hun tog sin journalistuddannelse i Chicago, og mens hun boede og arbejdede både der og i Washington.

 

Lært mere på en måned end på tre år

Fatens begejstring er ikke blevet mindre, siden hun startede.

 

“Selve erfaringen med at bo i Europa, at forstå kulturen, politikken og livsstilen udvider min horisont, og på uddannelsen præsenteres jeg for emner inden for politik og globalisering, som jeg ellers ikke ville være blevet undervist i. Det hjælper mig til at blive en bedre skribent og researcher. Gennem øvelser og opgaver forbedrer jeg også de analytiske og kritiske evner, som er nødvendige for at blive en succesfuld journalist«, siger Faten og tilføjer:

 

»Programmet giver også i høj grad mulighed for fremtidigt netværk. Journalistik handler jo meget om netværk, og dette her er som at få jackpot. Jeg synes også, det er en stor værdi at få indblik i begivenheder, historie og førstehåndsoplevelser fra mine medstuderende. Jeg har lært mere den sidste måned end de sidste tre år.”

 

En opmuntring og en ære

Faten Bushehri har ellers solid erfaring at bygge på. Hun fik en BA med speciale i ‘broadcast journalism’ fra DePaul University i Chicago. Flere år inden da arbejdede hun blandt andet på den engelsksprogede avis Gulf Daily News i Bahrain. Hun har også været i praktik på tv-stationer og vært på en lokal radiostation. Og inden hun pakkede kufferten for at flytte til Aarhus, arbejdede hun i tre år på Al Hurra TV – en arabisk tv-station i Washington D.C., hvor hun på kort tid gik fra assistent til producer. Et job, hun sagde op for at gribe chancen med Mundus Journalism.

 

“Denne mulighed får man kun en gang i livet. Og så var det en opmuntring og en ære at blive ikke bare den første studerende fra Golfen, men også den første herfra, der fik tildelt et Erasmus Mundus-stipendium. Desuden er det jo ikke så dårligt at få livsvarige venskaber med sig i kampen for den gode historie”, slutter Faten Bushehri.

 

Kontakt

Bettina Andersen, områdeleder og Erasmus Mundus koordinator, Center for journalistik, Aarhus Universitet. Mail: band@au.dk.
Inger Munk, leder og Erasmus Mundus koordinator, Danmarks Medie- og journalisthøjskole. Mail: imu@dmjx.dk

Tekst: Marianne Meinke, freelancejournalist

 

Published: Fri, 21/11/2014 - 15:54


Tweet Button: 


Info for young people in the western balkans

Need expert help or advice?

Ask us!