Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Struktureret dialog – du kan også blive hørt

© fotolia.com - Aaron Amat
© fotolia.com - Aaron Amat
Struktureret dialog er en diskussion mellem unge og politiske beslutningstagere om bestemte emner for at sikre sig, at der tages hensyn til unges mening, når EU's ungdomspolitik fastlægges.

Hvor skal du begynder?

Du kan komme med i en struktureret dialog i et hvilket som helst af de 27 EU-lande ved at henvende dig direkte til din nationale arbejdsgruppe.

 

Nationale arbejdsgrupper laver høringer med unge, ungdomsorganisationer og politiske beslutningstagere i de forskellige lande. Strukturerede dialoger henvender sig til alle unge - også dem med færre muligheder, eller som ikke er formelt organiseret.

 

Hvad er resultatet?

Resultaterne af alle nationale høringer samles i baggrundsdokumenter til EU's ungdomskonferencer, hvor repræsentanter for unge og de politiske beslutningstagere får lejlighed til at arbejde sammen og afgive et fælles budskab til EU. EU's ungdomskonferencer finder sted to gange om året i det land, der har EU-formandskabet.

Det ideelle resultat er, at formandskabslandet tager ungdomskonferencens henstillinger til sig og forelægger dem for Rådet for Den Europæiske Union. Rådet kan så vedtage en resolution eller konklusioner.

 

Hvad er der foreløbig sket?

Den anden runde af strukturerede dialoger blev afsluttet i november 2012. Anden runde omhandlede unges deltagelse i det demokratiske liv og var opdelt i tre underemner knyttet til EU-formandskabslandenes nationale prioriteter: Unge og verden (Polen), kreativitet og innovation (Danmark) og social inklusion (Cypern).

 

Kort og godt om struktureret dialog