Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Din stemme 2014

Act. React. Impact.

Hvis du er gammel nok til at stemme, så gå ikke glip af chancen for at blive hørt! Husk at stemme til Europa-Parlaments valget.

Søndag d. 25. maj 2014 har du muligheden for at være med til at influere den politiske fremtid i EU, ved at give din stemme til at vælge de 751 medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP’ere) for de næste 5 år. 

 

De valgte MEP’ere vil repræsentere over 500 millioner indbyggere i de 28 medlemslande. Sæder i Europa-Parlamentet gives efter princippet om ’degressiv proportionalitet’, hvilket betyder at lande med større befolkninger har flere sæder i Parlamentet end mindre lande, men at de mindre lande også har flere sæder end et proportionalitets-princip ville implicere.

 

Valgene til Europa-Parlamentet er i 2014 anderledes end i 2009, fordi de er de første valg siden Lissabon Traktaten fra 2009 gav Europa-Parlamentet en række vigtige nye beføjelser. For eksempel, når de 28 EU-medlemslande skal nominere den næste formand for Europa-Kommissionen i 2014 vil resultaterne fra Europa-Parlamentsvalget skulle tages med i overvejelserne. Det betyder altså, at europæiske vælgere nu har en større indflydelse på hvem der overtager formandsposten.