Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Integration af romaer

© shutterstock.com - Tom Wang
© shutterstock.com - Tom Wang
Der findes 10-12 millioner romaer i Europa. De fleste er EU-borgere. Alligevel har de i generationer været udsat for social og institutionel diskrimination.

 

The Roma are largest and oldest minority group in Europe and for more than a thousand years, they have been an integral part of European civilisation. But today, they are also the ethnic group experiencing the highest levels of poverty and social exclusion across Western, Central and Eastern Europe. The Roma continue to be excluded from fully participating in economic, social, political and cultural life and from enjoying a standard of living and well being that is considered normal in the society in which they live.

Romaerne er det største og ældste mindretal i Europa. I over tusind år har de udgjort en del af den europæiske civilisation. Men i dag er de samtidig den befolkningsgruppe, der er mest udsat for fattigdom og social eksklusion i Vest-, Central- og Østeuropa. Romaerne er stadig udelukket fra fuld deltagelse i det økonomiske, sociale, politiske og kulturelle liv og fra den levestandard og velfærd, der betragtes som normal i det samfund, de lever i.

 

Hvem er romaerne?

Romaerne er et europæisk folk af indisk oprindelse, hvis forfædre forlod Ganges-dalen for omkring 800 år siden. I dag er de spredt over hele verden, men bor især i Europa.

"Personligt regner jeg mig først og fremmest som et menneske og derefter som serbisk statsborger af roma-oprindelse. Vi er alle sammen først og fremmest mennesker, så borgere og derefter europæere. Lad være med at spilde vores tid med fordomme. Der er mere interessante ting at foretage sig og opleve her i livet!"
Djordje Jovanovic, serbisk statsborger af roma-oprindelse

 

Tiåret for integration af romaer

Tiåret for integration af romaer, der løber fra 2005 til 2015, er udtryk for de europæiske landes politiske engagement i at forbedre romaerne status og sociale integration. Tiåret forbinder regeringer, mellemstatslige og ikke-statslige organisationer og romaernes civilsamfund. De overordnede prioriteter for dette initiativ er uddannelse, beskæftigelse, sundhed og boliger.

Du kan tjekke aktiviteter og ledige stillinger og sågar gøre reklame for dine egne arrangementer i forbindelse med tiåret.

 

Uddannelsesfonden for romaer

Stipendiet fra uddannelsesfonden for romaer er meritbaseret og gives for ét studieår (med mulighed for forlængelse) til roma-studerende, der læser til bachelor, master eller ph.d.

Målet med stipendiet er at styrke roma-studerendes akademiske mobilitet og støtte deres akademiske integration på internationalt plan.

stipendiesiden kan du se, hvordan du søger, og hvad de næste frister er.

 

Slut dig til de unge romaer

Hvis du er en ung roma eller bare vil støtte deres sag, kan International Roma Youth Network være interessant. Netværket består af organisationer fra de lande, der har de største roma-befolkninger. Se her, om der en i dit hjemland.