Den Europæiske Ungdomsportal
Information og muligheder for unge i hele Europa.

Os, kunst og nærmiljøet

Us, art and the community (Youth Initiative 2009)

Hvad sker der, når unge laver en kunstudstilling for at give udtryk for deres tanker og meninger om emner som social inklusion, deltagelse og identitet?

 

Os, kunst og nærmiljøet var et ungdomsinitiativ, der fik støtte af programmet Aktive Unge. Det blev kørt af en gruppe på seks unge fra kvarteret Mayfield i Cork i Irland, som ikke havde mange forbindelser til ungdomstjenester.

 

Deltagerne var mellem 15 og 17 år gamle. Ikke alle gik stadig i skole. To af gruppens medlemmer var romaer og havde nogle spørgsmål om deres identitet, de ville udforske. De unge drøftede en række emner som sundhed, miljø, deltagelse, identitet og teambuilding.