Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

DiscoverEU


DiscoverEU
Tack för ditt intresse för DiscoverEU. Tyvärr är ansökningsomgången i juni 2018 nu avslutad, men du får en ny chans hösten 2018. Då kommer en ny ansökningsomgång där du kan vinna ett resekort (mer information kommer).

 

Vad är DiscoverEU?

Är du 18 år? Är du redo för äventyr? Då kan du upptäcka Europa genom att gå med i DiscoverEU, ett EU-initiativ som ger dig möjlighet att resa runt i EU.

Den första ansökningsomgången från juni 2018 är nu över och intresset bland europeiska ungdomar var enormt. Vi fick hela 100 480 ansökningar om resekort från DiscoverEU! De 15 000 ungdomar som klarade av frågetävlingen och kom närmast rätt svar i utslagsfrågan fick ett resekort.

Till hösten kommer vi att anordna en andra ansökningsomgång, där du får en ny chans att vinna ett resekort.

Varför inte ta vara på möjligheten och uppleva fri rörlighet, upptäcka Europas mångfald och kultur, få nya vänner och, inte minst, lära dig mer om dig själv?

Europas kulturarv tar sig många skepnader och former. DiscoverEU är en fantastisk möjlighet att upptäcka vad Europa har att erbjuda. Du kan exempelvis besöka den europeiska kulturhuvudstaden (vet du vilken stad som är europeisk kulturhuvudstad i år?). Du kan besöka någon av alla festivaler och kulturevenemang som organiseras i samband med Europaåret för kulturarv 2018 – eller besöka muséer eller ta en tur i en nationalpark. När du lär känna vårt kulturarv och träffar nya människor kan du också se vad som förenar oss i Europa och vad som skiljer oss åt. Det finns så mycket att upptäcka!

Du kommer för det mesta att resa med tåg, där du kan sitta och se Europas många vackra städer och landskap susa förbi.

För att alla ska kunna resa kommer resekortet också att gälla för alternativa färdmedel som bussar och färjor. Om det inte finns något annat transportsätt kan du även få flyga, men bara i undantagsfall. Det gör att även du som bor i avlägsna trakter eller på en ö kan delta.

 

Första ansökningsomgången

Den första ansökningsomgången pågick mellan den 12 juni och den 26 juni 2018. Ungdomar kunde söka om de

  • fyllt 18 år den 1 juli 2018 (dvs. födda tidigast den 2 juli 1999 och senast den 1 juli 2000)
  • var medborgare i något av de 28 EU-länderna
  • fyllde i sitt pass- eller id-kortsnummer i webbformuläret
  • påbörjade sin resa i något av de 28 EU-länderna
  • planerade att börja resa mellan den 9 juli och den 30 september 2018
  • planerade att resa i minst 1 dag och högst 30 dagar
  • planerade att resa till minst 1 och högst 4 andra EU-länder
  • lovade att bli DiscoverEU-ambassadörer.

De kunde ansöka om att få resa på egen hand eller i grupper med upp till fem personer. 

Den 27 juni sammanträdde juryn för att kontrollera resultaten i enlighet med urvalskriterierna. Den 28 juni informerades de 15 000 vinnarna som nu har ett fantastiskt tillfälle att upptäcka Europa denna sommar.

 

Nästa ansökningsomgång till hösten

En andra ansökningsomgång kommer att utlysas under hösten 2018. Om du inte fick något resekort första gången får du nu en andra chans.

Mer information kommer snart att läggas ut på Europeiska ungdomsportalen och i sociala medier.

 

Europa ligger för dina fötter. Ta första steget!

 

Inspirerande TedX-video med Vincent-Immanuel Herr

#FreeInterrail - A Vision of a Europe for All | Vincent-Immanuel Herr | TEDxOTHRegensburg

Video Description: 

 

Vad vill vi att du ska göra?

Som DiscoverEU-ambassadör ber vi dig att dela med dig av dina erfarenheter i sociala medier, t.ex. Instagram, Facebook eller Twitter, eller genom att hålla presentationer på din skola eller i din hemort. Och, oavsett om du väljs ut eller inte, glöm inte att gå med i Facebookgruppen för DiscoverEU!

 

Vill du veta mer?

Om du har frågor om DiscoverEU ber vi dig att först titta på sidan med vanliga frågor. Om du inte hittar det du söker kan du kontakta oss direkt genom att klicka på ”Fråga oss!”. Vi försöker besvara alla frågor inom fem arbetsdagar.
Fråga oss!