Tairseach Eorpach na hÓige
Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.

DiscoverEU


DiscoverEU
An bhfuil tú 18 mbliana d’aois agus i do shaoránach den Aontas Eorpach? Faigh faoi réir le dul ag taiscéalaíocht san Eoraip!

 

Cad é DiscoverEU?

Is tionscnamh de chuid an Aontais Eorpaigh é DiscoverEU a thugann deis duit taisteal ar fud na hEorpa. Is ar thraein a bheidh tú ag taisteal den chuid is mó (cé go mbeidh eisceachtaí ann chun é a chur ar chumas daoine a chónaíonn ar oileáin nó i gceantair iargúlta páirt a ghlacadh sa tionscnamh) agus cuirfidh tú eolas ar thírdhreacha iontacha na hEorpa agus ar an éagsúlacht mhór cathracha agus bailte atá ann. Ina theannta sin, tabharfaidh an turas deis duit ar bhualadh le taistealaithe eile atá ar aon intinn leat, ar chur le do neamhspleáchas agus d’fhéinmhuinín, agus ar an bhféiniúlacht Eorpach atá agat a chíoradh. Is féidir le daoine óga iarratas a dhéanamh le linn an dá thréimhse iarratais a eagraítear gach bliain agus, ag deireadh an phróisis, bronnann an tAontas Eorpach pas taistil ar na daoine a roghnaítear.  

 

Cén uair a bheidh an chéad tréimhse iarratais eile ar siúl?

Bronnadh pasanna taistil ar nach mór 30,000 duine óg in 2018. Beidh tréimhse iarratais eile ar siúl idir an 2 Bealtaine ag 12:00 (Am Samhraidh Lár na hEorpa) agus an 16 Bealtaine 2019 ag 12:00 (Am Samhraidh Lár na hEorpa). Beidh cnaipe ‘Déan iarratas anois’ le feiceáil ar an leathanach seo nuair a bheidh an tréimhse iarratais ar oscailt!

 

Beidh tú incháilithe más rud é gur rugadh tú idir an 2 Iúil 2000 agus an 1 Iúil 2001 (an dá lá sin san áireamh), más náisiúnach tú de cheann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh tráth an chinnidh maidir le bronnadh, agus má tá uimhir an chárta aitheantais nó an phas curtha isteach i gceart agat san fhoirm iarratais ar líne. Níl le déanamh agat ansin ach tráth na gceist a líonadh agus ceist réitigh a fhreagairt chomh maith. I gcás ina roghnófar thú, beidh tú in ann taisteal ar feadh tréimhse nach lú ná aon lá amháin agus nach mó ná 30 lá idir an 1 Lúnasa 2019 agus an 31 Eanáir 2020. Molaimid duit an deis seo a thapú chun tairbhe a bhaint as an tsaoirse gluaiseachta, tuiscint níos fearr a fháil ar éagsúlacht na hEorpa, sult a bhaint as saibhreas cultúrtha na hEorpa, cairde nua a dhéanamh agus, i ndeireadh thiar thall, aithne níos fearr a chur ort féin.

Tabhair do d’aire, má tá míchumas nó fadhb shláinte agat a fhágann go mbeidh turas den chineál sin dúshlánach duit, tá coinníollacha speisialta ag DiscoverEU a chabhróidh leat páirt a ghlacadh sa tionscnamh.

 

An féidir liom taisteal le mo chairde?

Is féidir! Fút féin atá sé. Is féidir leat taisteal i d’aonar nó in éineacht le do chairde. Déanta na fírinne, is féidir leat suas le ceathrar cairde a chur le do ghrúpa. Is gá do gach duine sa ghrúpa a bheith 18 mbliana d'aois.

Ina theannta sin, is féidir leat bualadh le taistealaithe eile DiscoverEU agus pleananna taistil a shocrú leo. Is ardán maith é Grúpa Facebook DiscoverEU chun sin a dhéanamh. Glac páirt sa Ghrúpa anois chun comhrá a dhéanamh le rannpháirtithe eile.

 
 ‘Tá domhan mór amuigh ansin. Faigh do mhála droma, do dhlúthchara agus téigh ag taiscéalaíocht.’

 

Cad leis a bhfuiltear ag súil uaimse?

Má thograíonn tú a bheith i d’Ambasadóir DiscoverEU, iarrfar ort tuairisc a thabhairt ar do chuid taistil tríd an haischlib #DiscoverEU a úsáid ar uirlisí meán sóisialta ar nós Instagram, Facebook nó Twitter. Nó is féidir leat cur i láthair a dhéanamh i do scoil nó sa cheantar ina bhfuil cónaí ort. Chomh maith leis sin, d’fhéadfá páirt a ghlacadh sa chomórtas grianghrafadóireachta agus fís-scannánaíochta #DiscoverEU #Competition agus duaiseanna iontacha a bhuachan.

 

An bhfuil tuilleadh eolais uait?

An bhfuil suim agat sna tréimhsí iarratais a bhí ann cheana? Má tá, léigh bileog eolais DiscoverEU, ina bhfuil tuilleadh sonraí faoin tionscnamh agus faoin gcaoi ar éirigh le roinnt daoine óga a chuaigh ag taisteal faoi DiscoverEU.

 

Tá an Eoraip faoi do réir. Imigh faoina déin.

 

 

Físeán spreagúil TedX a rinne Vincent-Immanuel Herr

#FreeInterrail - A Vision of a Europe for All | Vincent-Immanuel Herr | TEDxOTHRegensburg

 

 

An bhfuil tuilleadh eolais uait?

Má tá aon cheist agat faoi DiscoverEU, moltar duit breathnú sa liosta Ceisteanna Coitianta. Mura mbíonn freagra na ceiste le fáil ansin, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ach cliceáil ar “Cuir ceist orainn!”. Féachaimid le freagra a thabhairt ar gach ceist laistigh de cúig lá oibre.
Cuir ceist orainn!