Portalul european pentru tineret
Informaţii şi oportunităţi pentru tinerii din Europa.

Regulamentul concursului DiscoverEU


Regulamentul concursului DiscoverEU
Informațiile de pe această pagină sunt provizorii și pot fi modificate până la deschiderea concursului, la data de 2 mai.

 

1. Descriere

DiscoverEU este o inițiativă a Uniunii Europene, care se bazează pe o propunere a Parlamentului European și li se adresează tinerilor cu vârsta de 18 ani. Participanții vor avea șansa de a merge într-o călătorie care le va permite să experimenteze libertatea de circulație în UE, să descopere diversitatea Europei și să afle mai multe despre patrimoniul cultural și istoria acesteia, să intre în contact cu oameni de pe tot continentul și, nu în ultimul rând, să se descopere pe ei înșiși. 

În cadrul acestei inițiative, Comisia Europeană va selecta cel puțin 20 000 de tineri care ar trebui să aibă vârsta de 18 ani la data de 1 iulie 2019. Persoanele interesate se pot înscrie pe Portalul european pentru tineret. Înscrierile vor începe la data de 2 mai 2019, ora 12:00 CEST și se vor încheia la data de 16 mai 2019, ora 12:00 CEST.

Comisia le va oferi tinerilor selectați permise de călătorie cu care vor putea explora Uniunea Europeană între 1 august 2019 și 31 ianuarie 2020, pe o perioadă de maximum o lună.

În principiu, solicitanții selectați vor călători cu trenul. Totuși, pentru a asigura un acces cât mai larg posibil, proiectul ar trebui să ofere mijloace alternative de transport, de exemplu feriboturi și autobuze dacă este necesar, și să țină cont de considerente de mediu, de timp și de distanță.

În cazuri excepționale, dacă nu există niciun alt mijloc de transport disponibil, va fi permisă călătoria cu avionul. Astfel, tinerii care locuiesc pe insule sau în regiuni izolate au și ei șansa de a participa la această inițiativă.

2. Candidați eligibili

Pentru a fi eligibili, candidații trebuie:

 • să aibă 18 ani la data de 1 iulie 2019, adică să se fi născut între 2 iulie 2000 (inclusiv) și 1 iulie 2001 (inclusiv);
 • să aibă cetățenia uneia dintre țările membre ale Uniunii Europene, la data luării deciziei de atribuire;
 • să completeze corect formularul de înscriere online, indicând numărul cărții de identitate sau al pașaportului.

În cazul în care primesc permise, candidații selectați pot călători doar dacă:

 • își încep călătoria într-o țară care este membră a Uniunii Europene în momentul în care se ia decizia de atribuire;
 • își planifică o călătorie de cel puțin o zi și maximum o lună;
 • își propun să viziteze cel puțin o țară străină care este membră a Uniunii Europene în momentul în care se ia decizia de atribuire;
 • își doresc să devină ambasadori ai inițiativei DiscoverEU. 

Solicitanții care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate nu vor fi luați în considerare în momentul în care se face selecția câștigătorilor. 

DiscoverEU este o acțiune pregătitoare inițiată de Parlamentul European cu obiectivul de a le oferi oportunități de călătorie și mobilitate tinerilor care au împlinit 18 ani. Acțiunea vizează această vârstă deoarece ea marchează un moment important în trecerea la viața adultă și conștientizarea noțiunii de cetățenie europeană.

3. Procedura de înscriere

Înscrierea în concursul DiscoverEU se efectuează prin intermediul unui formular on-line, disponibil pe Portalul european pentru tineret. După expirarea termenului-limită nu se mai pot face înscrieri:

Procedura de înscriere cuprinde 7 etape:

 1. Solicitanții vor trebui să treacă mai întâi un control de eligibilitate, ceea ce înseamnă că vor trebui să introducă data nașterii și naționalitatea. Dacă datele nu respectă normele de eligibilitate menționate la punctul 2 – „Candidați eligibili”, nu se va putea trece la etapa următoare. În plus, solicitanții vor trebui să accepte regulile concursului DiscoverEU, faptul că datele lor personale vor fi stocate și procesate în scopul concursului, precum și faptul că vor fi contactați în legătură cu DiscoverEU de către Comisia Europeană și de către organizațiile autorizate de Comisia Europeană în același scop.
 2. Solicitanții vor trebui să indice dacă doresc să călătorească individual sau în grup de maximum 5 persoane.
 3. Solicitanții trebuie să introducă o adresă de e-mail validă. După aceea, Portalul european pentru tineret le va trimite un mesaj automat pentru a verifica dacă adresa furnizată există. Această verificare este necesară întrucât comunicarea cu solicitanții după selecție se va desfășura pe e-mail. Cerându-le solicitanților să își confirme adresa de e-mail, Comisia Europeană previne utilizarea neautorizată a adreselor de e-mail de către alte persoane. 
 4. După validarea adresei, tinerii trebuie să completeze formularul de înscriere. Mai întâi, trebuie să furnizeze date cu caracter personal: naționalitatea, data nașterii, prenumele, numele, sexul, adresa de e-mail, numărul de telefon, țara de reședință, regiunea, ocupația și numărul cărții de identitate/pașaportului. Tinerii cu mobilitate redusă și/sau dizabilități vor putea să indice acest lucru în cursul procedurii de înscriere.
 5. Odată completate datele cu caracter personal, toți solicitanții trebuie să răspundă la un quiz format din 5 întrebări cu variante multiple de răspuns referitoare la Uniunea Europeană, la inițiativele europene adresate tinerilor și la alegerile pentru Parlamentul European. În final, solicitanții vor trebui să răspundă la o întrebare de departajare. Ei vor fi selectați în limita bugetului disponibil și clasificați în funcție de răspunsurile la quiz.
 6. În etapa următoare, solicitanții trebuie să ofere informații suplimentare cu privire la planurile lor de călătorie (când intenționează să își înceapă călătoria, dacă au mai vizitat vreo altă țară din UE, dacă este prima dată când călătoresc fără părinți, ce ar dori să învețe din această experiență, cum își vor finanța călătoria și cum au aflat despre inițiativa DiscoverEU). Informațiile introduse în această secțiune nu sunt obligatorii și nu vor avea niciun impact asupra procedurii de selecție. Datele colectate vor fi utilizate de Comisia Europeană în scopuri statistice și de informare, pentru a îmbunătăți inițiativa DiscoverEU. 
 7. De îndată ce trimit formularul de înscriere, toți solicitanții vor primi un e-mail de confirmare prin intermediul Portalului european pentru tineret. Acest e-mail îi va informa că înscrierea a fost înregistrată și va include codul înscrierii și calendarul pentru comunicarea deciziei de atribuire.

Fiecare persoană va primi un cod în momentul în care trimite formularul de înscriere. Dacă un solicitant dorește să invite alte persoane să i se alăture, solicitantul respectiv devine lider de grup și va trebui să le comunice codul și celorlalți membri ai grupului pentru a le permite să se înregistreze. Utilizând codul furnizat de lider, ceilalți membri ai grupului se vor înregistra online, completând datele lor personale.

Menționăm că membrii grupului nu trebuie să răspundă la quiz și la întrebarea de departajare, această sarcină revenindu-i doar liderului. Totuși, ei trebuie să își completeze datale cu caracter personal pentru a-și valida propria înscriere.

Chiar dacă au indicat că doresc să călătorească singuri, solicitanții mai pot adăuga prieteni la cererea lor, după trimiterea acesteia, dar înainte de termenul-limită, respectând procedura menționată mai sus.

Cererile formulate în numele unui grup vor fi evaluate ca fiind o singură cerere. Doar acei membri ai grupului care au completat formularul de înscriere utilizând codul furnizat de liderul grupului vor fi luați în considerare în procedura de selecție. Membrii grupului nu trebuie să se înregistreze individual.

Grupurile pot fi formate din persoane de naționalități diferite, care locuiesc în țări diferite.

O persoană nu poate trimite decât o singură cerere. Prima cerere înregistrată pe Portalul european pentru tineret va fi singura luată în considerare în procedura de selecție. O persoană nu poate face parte din mai multe grupuri. Dacă, în orice moment, sunt detectate înregistrări multiple, se va lua în considerare doar prima cerere înregistrată pe Portalul european pentru tineret.

Tinerii care au primit deja un permis de călătorie DiscoverEU în cadrul rundei din noiembrie 2018 nu se mai pot înscrie. Orice tentativă în acest sens va fi detectată în etapa de trimitere a cererilor. Dacă, în orice etapă a implementării acestei inițiative, contractantul extern desemnat de Comisia Europeană să se ocupe de rezervările de călătorie sau Comisia Europeană însăși detectează cereri formulate de tineri care au primit deja un permis DiscoverEU în cadrul unei runde anterioare, tinerii în cauză vor fi descalificați.

4. Procedura de selecție și criteriile de atribuire

Pentru fiecare țară este disponibil un anumit număr de permise de călătorie. Alocarea acestora se face pe baza raportului dintre populația țării respective și totalul populației UE. Numărul de permise de călătorie disponibile pentru fiecare țară în parte este indicat în anexa 1.

Procedura de selecție se va desfășura ținând cont de naționalitatea indicată de solicitant în formularul de înscriere. Dacă există țări în care numărul cererilor este mai mic decât numărul permiselor alocate, permisele rămase vor fi redistribuite către țările în care numărul solicitanților este mai mare decât cel al permiselor prevăzute.

În cazul grupurilor, naționalitatea liderului este cea care va fi luată în considerare în calcularea cotelor. Dacă ultima poziție pe lista solicitanților selectați dintr-o anumită țară este ocupată de un grup, iar cota pentru țara respectivă a fost deja atinsă, va fi selectat întregul grup.

Solicitanții vor trebui să treacă mai întâi de etapa de verificare a criteriilor de eligibilitate, respectiv data nașterii și o cetățenie eligibilă, după cum se menționează la punctele 2 și 3. Menționăm că acestea vor fi evaluate automat pe durata înscrierii, iar datele furnizate vor fi ulterior verificate și de contractantul extern pe care Comisia Europeană l-a desemnat să se ocupe de rezervări. Un solicitant va fi exclus din concurs dacă, în urma verificării cărții de identitate/pașaportului, contractantul descoperă că acesta a introdus date false.

Dacă sunt îndeplinite toate criteriile de eligibilitate, solicitanții vor trebui să îndeplinească și alte criterii, adică să răspundă la cele 5 întrebări din quiz și la întrebarea de departajare. În cazul grupurilor, doar liderul va trebui să răspundă la cele 5 întrebări din quiz și la întrebarea de departajare.

Participanții vor fi grupați după naționalitate și clasificați în funcție de răspunsurile pe care le-au dat la întrebările din quiz și, ulterior, în funcție de răspunsul dat la întrebarea de departajare.

După încheierea perioadei de înscriere, rezultatele vor fi extrase de pe Portalul european pentru tineret și apoi trimise comisiei de evaluare.

Dacă sunt prea multe înscrieri (individuale sau de grup) care se clasează la egalitate pe ultimele locuri disponibile în funcție de cotele stabilite, Comisia Europeană va aplica în ultimă instanță principiul „primul venit, primul servit” pentru a stabili cui îi revin aceste locuri. 

5. Comisia de evaluare

O comisie de evaluare alcătuită din oficiali ai Comisiei Europene se va reuni la sfârșitul lui mai 2019, pentru a analiza rezultatele selecției pe baza criteriilor enumerate mai sus. Membrii comisiei vor decide apoi cu privire la clasamentul final al solicitanților selectați. Permisele de călătorie vor fi acordate luând în considerare răspunsurile date la întrebările din quiz și la întrebarea de departajare, precum și cota alocată fiecărei țări. Odată efectuată selecția, se va alcătui și o listă de rezervă. Solicitanții de pe lista de rezervă ar putea primi permise de călătorie dacă mai rămân fonduri nealocate sau dacă o parte din participanții selectați renunță la permisele lor (a se vedea punctul 7).

În urma evaluării, Comisia Europeană va adopta decizia de atribuire, care va include informații despre numărul total al permiselor atribuite, bugetul total alocat permiselor, lista solicitanților selectați și lista de rezervă.

6. Notificarea rezultatelor

În intervalul 6 iunie 2019 - 20 iunie 2019, toți solicitanții vor primi o notificare prin e-mail prin care vor fi informați:

 • dacă se numără printre beneficiari („solicitanți selectați”)
 • dacă nu au fost selectați, dar au fost incluși pe lista de rezervă.

De îndată ce solicitanții selectați au fost notificați, lista lor va fi trimisă contractantului extern desemnat de Comisia Europeană, care se va ocupa de rezervarea biletelor de călătorie. Din acest moment, contractantul extern îi va contacta direct pe solicitanții selectați. Informații suplimentare sunt disponibile la punctul 8.

Solicitanții vor putea verifica și pe Portalul european pentru tineret dacă au fost sau nu selectați. Codurile pe care le primesc solicitanții în momentul în care transmit formularul de înscriere pe Portalul european pentru tineret vor fi disponibile pe site.

7. Lista de rezervă

Toți solicitanții care nu au fost selectați vor fi incluși pe lista de rezervă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut (răspunsurile la quiz și la întrebarea de departajare). Dacă unii solicitanți selectați își retrag cererea sau dacă valoarea permiselor de călătorie acordate este mai mică decât bugetul disponibil, Comisia Europeană poate acorda permise unor solicitanți incluși pe lista de rezervă, până la utilizarea completă a fondurilor disponibile. Cheltuielile din buget vor fi revizuite lunar.

Includerea pe lista de rezervă nu creează niciun drept în raport cu Comisia Europeană și nu garantează selecția într-o etapă ulterioară a concursului.

Solicitanții neselectați incluși pe lista de rezervă pot primi din partea contractantului extern desemnat de Comisia Europeană invitația de a se înregistra pe platforma dedicată rezervărilor. Cei contactați către sfârșitul proiectului, ca urmare a includerii pe lista de rezervă, nu pot solicita rambursarea călătoriilor efectuate înainte de primirea invitației și nici o prelungire a perioadei de călătorie.

8. Booking of travel tickets and dates for travelling

Solicitanții selectați trebuie să își înceapă călătoria într-o țară care este membră a Uniunii Europene în momentul în care se ia decizia de atribuire. Călătoria trebuie să includă cel puțin o țară care este membră a Uniunii Europene în momentul în care se ia decizia de atribuire și care este diferită de țara de plecare. Tinerii trebuie să își planifice o călătorie de cel puțin o zi și cel mult o lună. Perioada de călătorie ar urma să înceapă la 1 august 2019 și se încheie la data de 31 ianuarie 2020.

Permisele de călătorie pentru solicitanții selectați vor fi rezervate, achiziționate și distribuite de contractantul extern desemnat de Comisia Europeană. Solicitanții selectați nu trebuie, în niciun caz, să își rezerve bilete, singuri sau prin intermediul unei agenții. Biletele cumpărate direct de solicitanții selectați nu vor fi rambursate. 

Contractantul extern desemnat de Comisia Europeană îi va contacta pe solicitanții selectați și le va oferi acces la un formular de rezervare online pe care vor trebui să îl completeze pentru a primi permisele de călătorie. Contractantul va alege cei mai competitivi și mai adecvați operatori de transport.

Ca regulă generală, solicitanții selectați vor avea de ales între următoarele două opțiuni de călătorie:

Opțiunea flexibilă

Opțiunea fixă

Datele la care călătoresc solicitanții selectați rămân flexibile. Totuși, menționăm că permisul de călătorie are o „dată de începere”. De la această dată, permisul este valabil timp de o lună.

Solicitanții selectați îi vor transmite contractantului itinerariul de călătorie dorit, cu date și ore fixe și cu destinații predefinite. Datele de călătorie nu pot fi modificate odată ce participantul a transmis formularul de rezervare. Călătoria trebuie să se desfășoare pe o perioadă de până la o lună.

Solicitanții selectați vor putea călători maximum o lună, cu un număr fix de zile de deplasare. Opțiunea flexibilă le permite solicitanților selectați să viziteze câte țări eligibile doresc.

Solicitanții selectați vor putea vizita cel mult 2 țări care sunt membre ale Uniunii Europene în momentul în care se ia decizia de atribuire (în afară de țara de plecare și de țările pe care le tranzitează), pe o perioadă de maximum o lună. 

Solicitanții selectați pot călători în zile consecutive sau pot repartiza zilele de deplasare pe durata întregii perioade de călătorie. Ei pot călători cu trenuri gestionate de companii feroviare europene, dar și cu feriboturi și alte mijloace de transport selectate de contractantul extern desemnat de Comisia Europeană. Pentru anumite trenuri este nevoie de rezervare. În aceste cazuri, solicitanții selectați trebuie să facă rezervările singuri înainte de călătorie sau pe durata acesteia. Suplimentele pentru rezervări și celelalte costuri suportate pe durata călătoriei nu vor fi acoperite de Comisia Europeană.  

Pentru opțiunea fixă de călătorie nu se percep costuri de rezervare, dar trebuie respectată limita bugetară de 260 EUR. Solicitanții selectați trebuie să se asigure că traseul ales este fezabil. 

 

Pentru ambele opțiuni:

 • Există o limită de 260 EUR care trebuie respectată, cu excepția cazurilor speciale menționate mai jos.
 • Nu sunt acceptate anulările sau modificările itinerariilor.
 • Comisia Europeană nu va acoperi suplimentele sau alte costuri suportate pe durata călătoriei.

Solicitanții selectați care doresc să călătorească în Cipru și Malta trebuie să informeze contractantul. Cota menționată în anexa I se va aplica în cazul tinerilor care călătoresc dinspre Cipru și Malta. Aceeași cotă se va aplica și în cazul solicitanților selectați care doresc să călătorească în Cipru și Malta, iar biletele de avion vor fi rezervate pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

Solicitanții selectați care optează pentru opțiunea flexibilă și doresc să călătorească în statele baltice trebuie să informeze contractantul că intenționează să includă în călătoria lor deplasarea către un stat baltic. Ar putea fi acoperită o călătorie suplimentară.

O derogare privind perioada de călătorie va fi aplicată în cazul tinerilor care locuiesc în state membre unde serviciul civil sau militar este obligatoriu. În acest caz, perioada de călătorie va fi extinsă cu 6 luni din momentul încheierii obligațiilor legale.

 

9. Mijloace de transport

În principiu, solicitanții selectați vor călători cu trenul. Totuși, pentru a asigura un acces cât mai larg posibil, proiectul ar trebui să ofere mijloace alternative de transport, de exemplu feriboturi și autobuze dacă este necesar, și să țină cont de considerente de mediu, de timp și de distanță. Participanții vor călători la clasa a 2-a.

În cazuri speciale, poate fi permisă și călătoria cu avionul. Acest mijloc de transport este rezervat pentru tinerii care:

 1. locuiesc în cele nouă regiuni ultraperiferice (Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Insulele Azore și Canare)
 2. locuiesc în țări/regiuni care nu sunt accesibile cu mijloacele de transport menționate anterior (tren, feribot, autobuz)
 3. ar trebui să călătorească mai mult de 18 ore dacă ar utiliza mijloace de transport terestru sau maritim înainte de a trece frontiera țării de plecare.

Doar călătoria dus-întors se poate face cu avionul. Pentru restul călătoriei, tinerii trebuie să respecte regula de bază (tren sau alte mijloace de transport). 

Tinerii din regiunile ultraperiferice pot alege orice destinație care corespunde cerințelor stabilite.  Solicitanții care doresc să călătorească în regiuni ultraperiferice pot face acest lucru doar dacă deplasarea lor respectă limita bugetară de 260 EUR.

Solicitanții selectați care sunt rezidenți în Cipru sau Malta pot călători cu avionul.

10. Valoarea maximă a biletelor de călătorie

Solicitanții selectați vor primi doar biletele de călătorie către destinația aleasă. Cheltuielile de cazare, întreținere, asigurare, suplimentele de călătorie și orice alte costuri vor fi suportate de către solicitanți.

În principiu, fiecare participant are dreptul la un bilet cu o valoare maximă de 260 EUR și poate călători doar la clasa a 2-a sau la economic. Totuși, pot beneficia de o sumă mai ridicată:

 • Solicitanții selectați care călătoresc dinspre regiunile ultraperiferice (Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Insulele Azore și Canare) către Europa continentală. De îndată ce ajung pe continent, se aplică regulamentul general.
 • Solicitanții selectați din afara regiunilor ultraperiferice menționate mai sus care trebuie să se deplaseze cu avionul către Europa continentală. De îndată ce ajung pe continent, se aplică regulamentul general.
 • În anumite situații specifice, care vor fi evaluate de la caz la caz (de exemplu, solicitanții selectați care aleg opțiunea flexibilă și călătoresc dinspre/înspre statele baltice ori solicitanții selectați care locuiesc în Irlanda sau în alte insule aparținând UE), ar putea fi acoperită o călătorie suplimentară cu trenul/feribotul/autobuzul.
 • Pentru solicitanții selectați cu mobilitate redusă și/sau nevoi speciale: costurile de asistență specială (însoțitor, câine pentru persoanele cu deficiențe de vedere etc.) ar putea fi acoperite dacă se furnizează documentele justificative necesare, prevăzute de legislația națională din țara de reședință.

11. Calendar

Deschiderea perioadei de înregistrare  2 mai 2019 (ora 12:00 CEST)
Închiderea perioadei de înregistrare 16 mai 2019 (ora 12:00 CEST)
Comisia de evaluare Sfârșitul lunii mai 2019 
Notificarea deciziei de atribuire Jumătatea lunii iunie 2019  
Data primei plecări 1 august 2019
Data ultimei sosiri 31 ianuarie 2020

12. Retragerea și anularea călătoriei de către un participant selectat

Fiecare permis de călătorie va fi nominal și în niciun caz nu poate fi transferat către o altă persoană. Numele de pe permis nu poate fi schimbat.

Dacă, din diverse motive, un participant selectat refuză oferta înainte ca permisul său de călătorie să fie rezervat de către contractantul extern desemnat de Comisia Europeană, locul său poate fi ocupat de o persoană de pe lista de rezervă, care este alcătuită în ordinea descrescătoare a punctajului. Solicitanții selectați sunt rugați să informeze contractantul înainte de efectuarea vreunei rezervări.

Dacă membrul unui grup (sau liderul acestuia) renunță la călătorie înainte ca permisul de călătorie să fie rezervat de către contractant, decizia sa nu afectează întregul grup. Ceilalți membri ai grupului pot pleca în călătorie așa cum au planificat. Totuși, persoana care renunță nu poate fi înlocuită. Comisia Europeană îi va atribui acest permis neutilizat unei persoane de pe lista de rezervă, alcătuită în ordinea descrescătoare a punctajului.

Dacă unii membri ai grupului decid în cele din urmă să călătorească în mod individual, acest lucru este posibil și nu va afecta întregul grup.

Odată făcute rezervările, orice costuri de anulare sau modificare ar urma să fie suportate de către solicitantul selectat.

13. Cazuri de forță majoră

Dacă o călătorie este întreruptă din cauza unor situații sau evenimente excepționale care nu pot fi controlate de participant sau care nu îi pot fi imputate acestuia pe motiv de eroare ori neglijență, ar putea fi luată în calcul atribuirea unui nou bilet. Contractantul desemnat de Comisia Europeană va evalua aceste situații de la caz la caz.

14. Impresii de călătorie

Comisia Europeană dorește să afle cu ce impresii revin tinerii din călătorie și îi încurajează să își împărtășească experiențele. De aceea, odată selectați, solicitanții vor deveni ambasadori ai inițiativei DiscoverEU. Ei sunt invitați să vorbească despre experiențele lor de călătorie fie pe rețelele de socializare (Instagram, Facebook, Twitter), fie prin intermediul unei prezentări în cadrul școlii sau al comunității lor locale. Participanții sunt invitați să se înscrie și în grupul de pe Facebook. De asemenea, tinerii trebuie să ia parte și la un sondaj pe care îl va organiza contractantul desemnat de Comisia Europeană la sfârșitul perioadei de călătorie. 

15. Declinarea responsabilității

Comisia Europeană va acoperi doar costurile permiselor de călătorie, după cum se menționează mai sus. Prin urmare, cheltuielile de cazare, întreținere, asigurare, suplimentele de călătorie și orice alte costuri vor fi suportate de participanți. Asigurarea nu este acoperită de Comisia Europeană și intră exclusiv în responsabilitatea participantului.

Comisia Europeană și contractantul său extern nu își asumă răspunderea pentru niciun prejudiciu cauzat sau suportat de participanții selectați, nici pentru prejudicii cauzate unor părți terțe sau provocate de către acestea în urma implementării acțiunilor finanțate.

Comisia Europeană și contractantul său extern nu își asumă răspunderea pentru eventuale prejudicii materiale, nemateriale sau fizice suportate de participanții selectați sau de persoanele însoțitoare în cursul călătoriei sau pe durata șederii.

Călătoria planificată este supusă constrângerilor legate de buget, timp și disponibilitatea biletelor. Prin urmare, poate face obiectul unor modificări, iar contractantul extern desemnat de Comisia Europeană nu poate garanta efectuarea călătoriei planificate.

Participanții selectați sunt încurajați să își procure asigurarea medicală și de călătorie adecvată pentru toată durata deplasării. Asigurarea medicală de bază este de obicei furnizată de casa națională de sănătate, iar participanții pot beneficia de ea pe durata călătoriei DiscoverEU prin intermediul cardului european de asigurări sociale de sănătate. Totuși, s-ar putea ca asigurarea medicală privată sau cardul european de asigurări sociale de sănătate să nu acopere toate cazurile posibile, în special dacă este nevoie de repatriere sau intervenție medicală specifică. În aceste situații, se recomandă o asigurare complementară. 

Comisia Europeană își rezervă dreptul de a modifica regulamentul la punctele 10 și 11 în cazul unor circumstanțe extraordinare.

16. Legislația aplicabilă

Acest concurs este reglementat de legislația UE. Curtea de Justiție a Uniunii Europene va avea competența exclusivă să soluționeze orice litigiu dintre Uniune și oricare beneficiar cu privire la interpretarea, aplicarea și valabilitatea regulilor acestui concurs, dacă litigiul respectiv nu poate să fie soluționat pe cale amiabilă.

17. Protecția datelor

Datele solicitate vor fi utilizate numai în scopul selectării participanților și pentru a permite rezervarea biletelor.

Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Comisia Europeană conform Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și conform ‘„notificărilor operațiunilor de prelucrare” transmise către responsabilul cu protecția datelor (DPO ) al Comisiei (accesibile public în registrul DPO). Aceste date vor fi prelucrate de „operatorul de date” al Comisiei Europene în scopul concursului, al implementării, monitorizării sau protejării intereselor financiare ale UE.

Declarația de confidențialitate pentru inițiativa DiscoverEU le explică participanților modul în care sunt folosite datele lor cu caracter personal, precum și modul în care este protejată confidențialitatea acestor date. Pentru a citi declarația de confidențialitate pentru inițiativa DiscoverEU, accesați:  https://europa.eu/youth/privacy_ro

Solicitanții au dreptul de a sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

18. Plângeri

Un formular de plângere va fi disponibil pe site-ul contractantului desemnat de Comisia Europeană să se ocupe de rezervări. Solicitanții selectați vor fi informați cu privire la această posibilitate în momentul în care li se rezervă biletele.

Ai nevoie de informații suplimentare?

Dacă ai o întrebare despre concursul DiscoverEU, verifică secțiunea „Întrebări și răspunsuri”. În cazul în care nu găsești acolo informațiile de care ai nevoie, contactează-ne direct, făcând clic pe butonul „Adresează-ne o întrebare!”. Ne străduim să răspundem la toate întrebările în termen de cinci zile lucrătoare.
Adresează-ne o întrebare!