Portalul european pentru tineret
Informaţii şi oportunităţi pentru tinerii din Europa.

Regulamentul concursului DiscoverEU


Regulamentul concursului DiscoverEU
1. Descriere

DiscoverEU este o inițiativă a Uniunii Europene, care se bazează pe o propunere a Parlamentului European și se adresează tinerilor cu vârsta de 18 ani. Participanții vor avea șansa de a merge într-o călătorie care le va permite să experimenteze libertatea de circulație în UE, să descopere diversitatea și bogăția culturală a regiunilor europene, să intre în contact cu oameni de pe tot continentul și, nu în ultimul rând, să se descopere pe ei înșiși. 

În cadrul acestei inițiative, Comisia Europeană va selecta, la sfârșitul lunii iunie 2018, aproximativ 15000 de tineri entuziaști, în vârstă de 18 ani, cărora le va oferi permise de călătorie gratuite pentru a le da șansa de a explora Uniunea Europeană în vara lui 2018.

În principiu, participanții vor călători cu trenul. Ei vor putea astfel să admire peisaje și așezări variate și încântătoare, ceea ce îi va ajuta să își facă o imagine mai cuprinzătoare despre Europa, locuitorii ei și diversitatea culturală europeană.

Totuși, pentru a garanta accesul la locuri cât mai diverse, DiscoverEU le va permite participanților să ia și alte mijloace de transport, de exemplu autobuzul sau feribotul, acolo unde călătoria cu trenul nu este posibilă. În cazuri excepționale, dacă nu există niciun alt mijloc de transport disponibil, va fi permisă călătoria cu avionul. Astfel, tinerii care locuiesc pe insule sau în regiuni izolate au și ei șansa de a participa la această inițiativă.

2. Criterii de eligibilitate

Se pot înscrie tinerii care îndeplinesc următoarele condiții:

 • au 18 ani la data de 1 iulie 2018 (adică s-au născut între 2 iulie 1999 și 1 iulie 2000, inclusiv);
 • au cetățenia uneia din cele 28 de țări membre ale Uniunii Europene;
 • completează un formular de înscriere, indicând numărul cărții de identitate sau al pașaportului;
 • intenționează să își înceapă călătoria într-unul din cele 28 de state membre ale UE;
 • își propun să călătorească între 9 iulie 2018 și 30 septembrie 2018, inclusiv;
 • intenționează să călătorească cel puțin o zi și maximum 30;
 • își propun să viziteze între una și 4 țări străine de pe teritoriul UE;
 • sunt motivați să devină ambasadori ai inițiativei DiscoverEU, ceea ce înseamnă că trebuie să își împărtășească experiențele de călătorie utilizând rețelele de socializare ori alte instrumente on-line ale comunității lor sau susținând o prezentare în cadrul școlii sau al comunității locale. 

Solicitanții care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate nu vor putea finaliza procedura de înscriere și nu vor fi luați în considerare în momentul în care se face selecția câștigătorilor. 

3. Procedura de înscriere

Perioada de înscriere începe marți, 12 iunie 2018, la ora 12:00 (CEST) și se încheie marți, 26 iunie 2018, la ora 12:00 (CEST). Tinerii interesați trebuie să completeze un formular on-line disponibil pe Portalul european pentru tineret. După expirarea termenului-limită nu se mai pot face înscrieri:

 1. Solicitanții trebuie să introducă mai întâi o adresă de email validă. După aceea, Portalul european pentru tineret le va trimite un mesaj automat pentru a verifica dacă adresa furnizată există. Această verificare este necesară întrucât comunicarea cu solicitanții se va desfășura pe email.

                                                                                                                              

 1. După validarea adresei, tinerii pot completa formularul de înscriere. În prima etapă, trebuie să introducă o serie de date personale (de ex., nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefonul, sexul, data nașterii, numărul cărții de identitate, naționalitatea etc.). După aceea, trebuie să dea detalii despre călătoria planificată (de ex., când intenționează să plece, care este țara preferată, câte țări își propun să viziteze, câte călătorii au făcut în ultimele 12 luni). Informațiile referitoare la călătorie nu au caracter obligatoriu, solicitanții selectați având permisiunea de a face schimbări în momentul rezervării. 

Tinerii cu mobilitate redusă și/sau nevoi speciale vor putea să indice acest lucru în cursul procedurii de înscriere.

Persoanele care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate nu le va fi permisă trecerea la următoarea etapă.

 1. După ce introduc datele personale și informațiile referitoare la planurile de călătorie, toți solicitanții trebuie să participe la un quiz. Acesta include 5 întrebări despre Anul european al patrimoniului cultural 2018, inițiativele Uniunii Europene destinate tinerilor și alegerile pentru Parlamentul European. În final, participanții trebuie să răspundă la o întrebare suplimentară de departajare referitoare la interesul pe care această inițiativă îl va suscita în rândul tinerilor. Răspunsurile corecte la quiz și la întrebarea de departajare vor permite Comisiei Europene să facă un clasament al participanților, în cazul în care sunt prea multe înscrieri în raport cu bugetul disponibil.

 

 1. De îndată ce trimit formularul de înscriere, toți solicitanții vor primi un email de confirmare prin intermediul Portalului european pentru tineret. Astfel, vor fi informați privind înregistrarea înscrierii, precum și despre termenul prevăzut pentru anunțarea câștigătorilor.

Atenție! Un participant se poate înscrie o singură dată, doar prima cerere înregistrată pe Portalul european pentru tineret fiind luată în considerare în procedura de selecție. Orice alte cereri transmise de același solicitant (individual sau ca parte a unui grup) vor fi blocate. Va fi efectuată o verificare, pe baza datelor personale furnizate.

După selectarea câștigătorilor, un contractant extern angajat de Comisia Europeană se va ocupa de permisele de călătorie. Contractantul va solicita o copie a cărții de identitate sau a pașaportului și va verifica din nou dacă informațiile privind vârsta și cetățenia care figurează pe documentul de identitate coincid cu informațiile introduse în formularul de înscriere completat on-line. Dacă aceste informații nu coincid, înseamnă că solicitantul a făcut o declarație falsă și va fi exclus din competiție.

Tinerii se pot înscrie în nume propriu sau ca membri ai unui grup de maximum 5 persoane.

În cazul înscrierilor în grup, trebuie desemnat un lider care va acționa în numele grupului. Liderul completează formularul de cerere și răspunde la întrebările din quiz și la întrebarea de departajare. În momentul în care trimite cererea, liderul grupului va primi un cod pe care îl va comunica celorlalți membri pentru a le permite să se înregistreze. Utilizând codul furnizat de lider, membrii grupului se vor înregistra on-line, completând datele lor personale.

Cererile formulate în numele unui grup vor fi evaluate ca fiind o singură cerere. Menționăm că doar acei membri ai grupului care au completat formularul de înscriere utilizând codul furnizat de liderului grupului vor fi luați în considerare în procedura de selecție. Membrii grupului nu trebuie să se înregistreze individual. Liderul grupului va fi și unicul punct de contact în comunicarea cu Comisia Europeană și cu contractantul extern desemnat care se va ocupa de rezervarea permiselor de călătorie.

Grupurile pot fi formate din persoane de naționalități diferite, care locuiesc în țări diferite, însă punctul din care începe călătoria trebuie să fie același pentru toți membrii grupului.

Nici în cazul grupurilor nu sunt permise înregistrările multiple, doar prima cerere fiind luată în considerare. În plus, după cum s-a menționat mai sus, vor fi excluse din competiție și persoanele care fac parte din mai multe grupuri. Nimeni nu are voie să se înscrie de mai multe ori. Doar prima cerere înregistrată pe Portalul european pentru tineret va fi luată în considerare în procedura de selecție. Datele vor fi verificate automat în momentul transmiterii cererii și încă o dată când lista participanților selectați este pusă la dispoziția contractantului.

Fiecare persoană și fiecare lider de grup vor primi un cod în momentul în care trimit cererea. Codul va fi utilizat și pentru publicarea listei participanților selectați și a listei de rezervă pe Portalul european pentru tineret.

4. Procedura și criteriile de selecție

Pentru fiecare stat membru al UE este disponibil un anumit număr de bilete. Alocarea acestora se face pe baza raportului dintre populația statului membru și totalul populației UE. Numărul de bilete alocat fiecărui stat membru din totalul estimat de 15 000 de bilete este indicat în Anexa 1.

Selecția se va face ținând cont de naționalitatea indicată de solicitant în formularul de înscriere. Dacă există țări în care numărul solicitanților este mai mic decât numărul biletelor alocate, biletele rămase vor fi redistribuite către țările în care numărul solicitanților este mai mare decât cel al biletelor.

În cazul grupurilor, naționalitatea liderului este cea care va fi luată în considerare în calcularea cotelor. Dacă ultima poziție pe lista participanților selectați dintr-o anumită țară este ocupată de un grup, iar cota pentru țara respectivă a fost deja atinsă, întregul grup va fi totuși selectat.

Solicitanții trebuie să îndeplinească mai întâi criteriile de eligibilitate menționate la punctul 3. Menționăm că acestea vor fi evaluate automat pe durata înscrierii, iar datele furnizate vor fi verificate din nou de contractantul extern desemnat de Comisia Europeană să le ofere participanților biletele de călătorie.

Dacă sunt îndeplinite toate criteriile de eligibilitate, solicitanții vor trebui să îndeplinească și criteriile de atribuire, adică să răspundă la cele 5 întrebări din quiz și la întrebarea de departajare. În cazul grupurilor, doar liderul va trebui să răspundă la cele 5 întrebări din quiz și la întrebarea de departajare.

Participanții vor fi clasificați inițial în funcție de răspunsurile pe care le-au dat la întrebările din quiz și apoi în funcție de răspunsul dat la întrebarea de departajare.

După încheierea perioadei de înscriere, rezultatele vor fi extrase de pe Portalul european pentru tineret și vor fi trimise comisiei de evaluare. 

Dacă există înscrieri (individuale sau de grup) care ocupă același loc în clasament, iar numărul înscrierilor respective este mai mare decât cota prevăzută pentru naționalitatea în cauză, Comisia Europeană va aplica principiul „primul venit, primul servit”. Aceasta înseamnă că primii selectați vor fi solicitanții ex aequo care au răspuns primii la întrebările din quiz și la întrebarea de departajare pe durata procedurii de înscriere.

5. Comisia de evaluare

O comisie de evaluare alcătuită din oficiali ai Comisiei Europene se va reuni la data de 27 iunie 2018, pentru a analiza rezultatele selecției pe baza criteriilor enumerate mai sus. Membrii comisiei vor decide apoi cu privire la clasamentul final al participanților selectați. Biletele de călătorie vor fi acordate luând în considerare răspunsurile date la întrebările din quiz și la întrebarea de departajare, precum și cota alocată fiecărei naționalități. Comisia va decide și cu privire la componența listei de rezervă, formată din participanți cu punctaj mai mic.

Pe baza evaluării efectuate de comisia de evaluare, funcționarul responsabil cu autorizarea din cadrul Comisiei Europene va lua apoi decizia de atribuire. Aceasta va include următoarele informații: numărul total al biletelor acordate, bugetul total alocat, lista participanților selectați cărora le vor fi acordate biletele și lista de rezervă formată din solicitanți care ar putea beneficia de inițiativă dacă mai rămân fonduri disponibile sau dacă o parte din participanții selectați refuză biletele.

6. Notificarea rezultatelor

În perioada 28 iunie 2018 - 6 iulie 2018, solicitanții vor primi un email din partea Portalului european pentru tineret prin care vor fi informați:

 • dacă se numără printre participanții selectați
 • dacă nu se numără printre participanții selectați, dar au fost incluși pe lista de rezervă.

De îndată ce participanții selectați au fost notificați, lista lor va fi trimisă contractantului extern desemnat de Comisia Europeană, care se va ocupa de rezervarea biletelor de călătorie. Din acest moment, contractantul extern îi va contacta direct pe participanții selectați. Informații suplimentare sunt disponibile la punctul 8.

Lista care include codurile participanților selectați și lista de rezervă vor fi publicate pe Portalul european pentru tineret. Pentru a respecta normele privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 45/2001, pe site vor fi publicate numai codurile pe care le-au primit solicitanții în momentul înscrierii pe Portalul european pentru tineret. Utilizând aceste coduri, solicitanții pot verifica pe Portalul european pentru tineret dacă au fost selectați sau nu.

7. Lista de rezervă

Toți solicitanții care nu au fost selectați vor fi incluși pe lista de rezervă în ordinea descrescătoare a punctajului obținut (răspunsurile la quiz și la întrebarea de departajare). Dacă valoarea biletelor acordate participanților selectați este mai mică decât valoarea maximă prevăzută de inițiativă, Comisia Europeană poate acorda bilete unor solicitanți incluși pe lista de rezervă până la utilizarea completă a fondurilor disponibile. Din acest motiv, rezervările de călătorie și cheltuielile din buget vor fi revizuite lunar.

Includerea pe lista de rezervă nu creează niciun drept în raport cu Comisia Europeană și nu garantează că solicitanții vor fi selectați să participe într-o etapă ulterioară a acestei inițiative.

8. Rezervarea biletelor și perioada de călătorie

Participanții pot vizita cel puțin una și maximum patru țări străine din UE. În bilet va fi inclusă o călătorie dus-întors dinspre și către țara de plecare. Tinerii trebuie să își planifice o călătorie de cel puțin o zi și cel mult 30. Perioada de călătorie începe la data de 9 iulie 2018 și se încheie la data de 30 septembrie 2018.

Biletele pentru participanții selectați vor fi rezervate, achiziționate și distribuite exclusiv de contractantul extern desemnat de Comisia Europeană. Participanții selectați nu trebuie, în niciun caz, să își rezerve bilete, singuri sau prin intermediul unei agenții, deoarece biletele achiziționate separat nu vor fi rambursate. 

Contractantul extern desemnat de Comisia Europeană îi va contacta pe participanții selectați și le va furniza acces la un formular de rezervare on-line pe care vor trebui să îl completeze pentru a primi biletele.

Ca regulă generală, participanții aleși vor avea de ales între următoarele două variante de călătorie:

 • Varianta călătorie flexibilă: această variantă îi avantajează pe cei care doresc să călătorească liber, fără a avea date și ore prestabilite, și să ajungă, într-o perioadă de până la 30 de zile, să viziteze până la 4 destinații din străinătate într-un anumit număr de zile de călătorie. Participanții aleși pot călători în zile consecutive sau își pot distribui liber zilele de călătorie în perioada aleasă. Este permisă călătoria cu trenuri rulate de societățile feroviare naționale europene participante, precum și cu anumite societăți de transport cu feribotul sau transport în comun.Vă rugăm să rețineți că pentru unele trenuri s-ar putea să fie nevoie de rezervare. În aceste cazuri, participanții trebuie să-și facă propriile rezervări pentru perioada de călătorie aleasă. Comisia Europeană nu va acoperi costurile suplimentelor pentru rezervarea trenurilor sau alte costuri aferente călătoriei.
 • Varianta călătorie prestabilită: un itinerariu de călătorie prestabilit, cu zile și ore fixe, și cu destinații prestabilite. Călătoria ar trebui să aibă loc într-o perioadă de până la 30 de zile. Varianta perfectă pentru cei care știu exact unde și la ce date vor călători. Anularea și modificarea itinerariilor nu este acceptată. Comisia Europeană nu va acoperi costurile suplimentelor sau alte costuri aferente călătoriei.

O derogare privind perioada de călătorie poate fi aplicată în cazul tinerilor care locuiesc în țări în care există constrângeri juridice specifice (de exemplu, serviciul civil obligatoriu). Acestor tineri li se poate permite să călătorească în termen de 6 luni de la încheierea respectivei obligații. Comisia Europeană va evalua fiecare caz în parte.

9. Calendar

Deschiderea perioadei de înregistrare  12 iunie 2018 (ora 12:00 CEST)
Închiderea perioadei de înregistrare 26 iunie 2018 (ora 12:00 CEST)
Comisia de evaluare reuniune programată provizoriu pentru data de 27 iunie 2018 
Notificarea deciziei de atribuire 29 iunie 2018 - 6 iulie 2018
Data primei plecări 9 iulie 2018
Data ultimei plecări 30 septembrie 2018


10. Mijloace de transport

În principiu, participanții selectați vor călători cu trenul. Feribotul și autobuzul sunt permise ca mijloace alternative de transport pentru a oferi acces la zone cât mai diverse de pe continent. Participanții vor călători la clasa a 2-a.

În cazuri speciale, poate fi permisă și călătoria cu avionul. Acest mijloc de transport este rezervat pentru tinerii care:

 1. locuiesc în cele nouă regiuni ultraperiferice (Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Insulele Azore și Canare)
 2.  locuiesc în țări/regiuni care nu sunt accesibile cu mijloacele de transport menționate anterior (tren, feribot, autobuz)
 3. ar trebui să călătorească mai mult de 18 ore utilizând transportul terestru sau maritim înainte de a trece frontiera țării de plecare.

Doar călătoria dus-întors se poate face cu avionul. Restul deplasărilor se efectuează doar cu trenul și trebuie să respecte regulamentul general.

Tinerii din regiunile ultraperiferice pot alege orice destinație care corespunde cerințelor stabilite (cu excepția altor regiuni ultraperiferice), dar călătoria celorlalți participanți în regiuni ultraperiferice nu este permisă în cadrul acestei inițiative.

Participanții selectați care sunt rezidenți în Cipru sau Malta sau doresc să călătorească acolo se pot deplasa cu avionul. După cum se menționează în Anexa I, se va aplica o cotă în cazul tinerilor care călătoresc dinspre Cipru și Malta. Aceeași cotă se va aplica și în cazul participanților selectați care doresc să călătorească în Cipru și Malta, iar biletele de avion vor fi rezervate pe baza principiului „primul venit, primul servit”. 

De reținut, de asemenea, că inițiativa acoperă doar mijloacele publice de transport. Mașinile de închiriat, autocarele charter și alte vehicule private nu sunt, în principiu, acoperite.

11. Valoarea maximă a biletelor de călătorie

Participanții selectați vor primi doar biletele de călătorie către destinația aleasă. Cheltuielile de cazare, întreținere, asigurare, suplimentele de călătorie și orice alte costuri vor fi suportate de participanți.

În principiu, fiecare participant selectat are dreptul la un bilet cu o valoare medie de 255 de euro și poate călători doar la clasa a 2-a. Totuși, pot beneficia de o sumă mai ridicată:

 • Participanții care călătoresc dinspre regiunile ultraperiferice (Guadelupa, Guyana Franceză, Martinica, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Insulele Azore și Canare) către Europa continentală. De îndată ce participanții ajung pe continent, se aplică regulamentul general.
 • Participanții din afara regiunilor ultraperiferice care trebuie să se deplaseze cu avionul către Europa continentală. De îndată ce ajung pe continent, se aplică regulamentul general.
 • participanții cu mobilitate redusă și/sau nevoi speciale - costurile urmează a fi evaluate de la caz la caz, în funcție de aceste nevoi specifice. Costurile asistenței speciale (persoană însoțitoare, câine pentru nevăzători etc.) ar putea fi acoperite.

12.Retragerea și anularea călătoriei de către un participant selectat

Fiecare bilet de călătorie va fi nominal și în niciun caz nu poate fi transferat către o altă persoană. Numele de pe bilet nu poate fi schimbat.

Dacă, din diverse motive, un participant selectat refuză oferta înainte ca biletul să fie rezervat de către contractantul extern desemnat de Comisia Europeană, locul său poate fi ocupat de o persoană de pe lista de rezervă alcătuită în ordinea descrescătoare a punctajului.

Dacă membrul unui grup (sau liderul acestuia) refuză oferta înainte ca biletul să fie rezervat de către contractant, decizia sa nu afectează întregul grup. Ceilalți membri ai grupului pot pleca în călătorie așa cum au planificat. Totuși, persoana care se retrage nu poate fi înlocuită. Comisia Europeană îi va da acest bilet neutilizat unei persoane de pe lista de rezervă.

În cazul în care liderul grupului este cel care se retrage, grupul trebuie să numească un alt lider care va fi noul punct de contact în relația cu contractantul extern desemnat de Comisia Europeană.

Odată efectuate rezervările, eventualele taxe de anulare sau modificare vor fi suportate de participant.

13. Impresii de călătorie

Comisia Europeană dorește să afle cu ce impresii revin tinerii din călătorie și îi încurajează să își împărtășească experiențele. De aceea, odată selectați, participanții devin ambasadori ai inițiativei DiscoverEU. Ei sunt invitați să vorbească despre experiențele lor de călătorie fie pe rețelele de socializare (Instagram, Facebook, Twitter), fie prin intermediul unei prezentări în cadrul școlii sau al comunității lor locale. Participanții se pot înscrie și în grupul care va fi creat pe Facebook. De asemenea, tinerii trebuie să ia parte și la un sondaj pe care îl va organiza contractantul desemnat de Comisia Europeană la sfârșitul perioadei de călătorie.

Pentru participanții selectați se va organiza și un concurs de fotografie în urma căruia vor fi desemnați 5 câștigători. Informații detaliate despre concurs vor fi publicate pe Portalul european pentru tineret după selectarea participanților.

14. Declinarea responsabilității

Comisia Europeană va acoperi doar costurile biletelor de călătorie, după cum se menționează mai sus. Prin urmare, cheltuielile de cazare, întreținere, asigurare, suplimentele de călătorie și orice alte costuri vor fi suportate de participanți. Asigurarea nu este acoperită de Comisia Europeană și intră exclusiv în responsabilitatea participantului.

Comisia Europeană și contractantul său extern nu își asumă răspunderea pentru niciun prejudiciu cauzat sau suportat de participanți, nici pentru prejudicii cauzate unor părți terțe pe durata sau în urma implementării acțiunilor întreprinse în cadrul acestei inițiative.

Comisia Europeană și contractantul său extern nu își asumă răspunderea pentru eventuale prejudicii materiale, nemateriale sau fizice suportate de participanți sau de persoanele însoțitoare în cursul călătoriei sau pe durata șederii în țara de destinație.

Călătoria planificată este supusă constrângerilor legate de buget, timp și disponibilitatea biletelor. Prin urmare, poate face obiectul unor modificări, iar contractantul extern desemnat de Comisia Europeană nu poate garanta efectuarea călătoriei planificate.

Participanții selectați sunt încurajați să își procure asigurarea medicală și de călătorie adecvată pentru toată durata deplasării. Asigurarea medicală de bază este de obicei furnizată de casa națională de sănătate, iar participanții pot beneficia de ea pe timpul șederii în străinătate prin intermediul cardului european de asigurări sociale de sănătate. Totuși, s-ar putea ca asigurarea medicală privată sau cardul european de asigurări sociale de sănătate să nu acopere toate cazurile posibile, în special dacă este nevoie de repatriere sau intervenție medicală specifică. În aceste situații, se recomandă o asigurare privată complementară. 

Comisia Europeană își rezervă dreptul de a modifica regulamentul la punctele 10 și 11 în cazul unor circumstanțe extraordinare.

15. Legislația aplicabilă

Concursul este reglementat de legislația aplicabilă a Uniunii, completată, dacă este necesar, de legislația Belgiei. Tribunalul sau, în cazul unui recurs, Curtea de Justiție a Uniunii Europene va avea competența exclusivă să soluționeze orice litigiu dintre Uniune și oricare participant cu privire la interpretarea, aplicarea și valabilitatea regulilor acestui concurs, dacă litigiul respectiv nu poate să fie soluționat pe cale amiabilă.

16. Protecția datelor

Datele solicitate vor fi utilizate numai în scopul selectării participanților și pentru a-i permite agenției turistice să rezerve biletele.

Toate datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Comisia Europeană conform Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și conform ‘„notificărilor operațiunilor de prelucrare” transmise către responsabilul cu protecția datelor (DPO ) al Comisiei (accesibile public în registrul DPO). Aceste date vor fi prelucrate de „operatorul de date” al Comisiei Europene în scopul concursului, al implementării, monitorizării sau protejării intereselor financiare ale UE.

Declarația de confidențialitate pentru inițiativa DiscoverEU le explică participanților modul în care sunt folosite datele lor cu caracter personal, precum și modul în care este protejată confidențialitatea acestor date. Declarația de confidențialitate pentru inițiativa DiscoverEU poate fi accesată prin intermediul linkului:  https://europa.eu/youth/privacy_en

Solicitanții au dreptul de a sesiza în orice moment Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

 

 

Ai nevoie de informații suplimentare?

Dacă ai o întrebare despre concursul DiscoverEU, verifică secțiunea „Întrebări și răspunsuri”. În cazul în care nu găsești acolo informațiile de care ai nevoie, contactează-ne direct, făcând clic pe butonul „Adresează-ne o întrebare!”. Ne străduim să răspundem la toate întrebările în termen de cinci zile lucrătoare.
Adresează-ne o întrebare!