„DiscoverEU“ konkurso taisyklės


„DiscoverEU“ konkurso taisyklės


Dėmesio! Šio puslapio informacija netrukus bus atnaujinta.

1. Aprašymas

„DiscoverEU“ yra Europos Parlamento pasiūlyta Europos Sąjungos iniciatyva, kuria aštuoniolikmečiams siekiama suteikti galimybę leistis į kelionę ir pasinaudoti judėjimo laisve Europos Sąjungoje, pamatyti, kokia įvairi yra Europa, patyrinėti jos kultūros paveldą ir istoriją, susipažinti su žmonėmis iš viso žemyno ir galiausiai geriau pažinti save.

Vykdydama šią iniciatyvą Europos Komisija ketina atrinkti ne mažiau kaip 30 000 jaunuolių, kurie 2020 m. birželio 30 d. bus ne jaunesni ir ne vyresni kaip 18 metų amžiaus. Jaunuoliai gali teikti paraišką Europos jaunimo portale. Paraiškas bus galima teikti nuo 2020 m. kovo 12 d. (ketvirtadienio) 12.00 Vidurio Europos laiku iki 2020 m. kovo 26 d. (ketvirtadienio) 12.00 Vidurio Europos laiku.

Europos Komisija parūpins atrinktiems jaunuoliams kelionės bilietus, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. vasario 28 d. jie galėtų leistis į kelionę po Europos Sąjungą, kuri galėtų trukti iki vieno mėnesio. 

Traukinys iš esmės bus pagrindinė kelionės bilietus gavusių jaunuolių transporto priemonė, tačiau tam, kad šia galimybe galėtų pasinaudoti kuo daugiau jaunuolių, prireikus bus galima naudotis ir kitų rūšių transportu, pvz., keltais ir autobusais, atsižvelgianti į aplinkosaugos, laiko ir atstumo aspektus. 

Išimtiniais atvejais ir kai nebus kitų transporto priemonių, bus galima keliauti lėktuvu. Tokiu būdu atokiose vietovėse arba salose gyvenantys jaunuoliai taip pat turės galimybę dalyvauti šioje iniciatyvoje. 

2. Kas gali teikti paraišką?

Paraišką gali teikti jaunuoliai, kurie:

 • 2020 m. birželio 30 d. yra ne jaunesni ir ne vyresni kaip 18 metų amžiaus, t. y. kurie yra gimę 2001 m. liepos 1 d. – 2002 m. birželio 30 d. laikotarpiu,
 • sprendimo skirti bilietą priėmimo metu turi vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę,
 • internetinėje paraiškos formoje nurodo teisingą asmens tapatybės kortelės arba paso numerį.

Atrinkti kandidatai galės keliauti tik tuo atveju, jei jie:

 • pradės savo kelionę šalyje, kuri sprendimo skirti kelionės bilietą priėmimo metu bus Europos Sąjungos valstybė narė,
 • planuoja nuo 1 dienos iki vieno mėnesio trukmės kelionę,
 • ketina aplankyti bent vieną užsienio šalį, kuri sprendimo skirti bilietą priėmimo metu yra Europos Sąjungos valstybė narė,
 • sutinka tapti iniciatyvos „DiscoverEU“ ambasadoriais.

Šių kriterijų neatitinkančių jaunuolių paraiškos per atranką nebus nagrinėjamos. 

„DiscoverEU“ yra Europos Parlamento inicijuotas parengiamasis veiksmas, kuriuo aštuoniolikmečiams siekiama suteikti kelionių ir judėjimo laisvės galimybių. Šis veiksmas visų pirma skirtas aštuoniolikmečiams, nes šis amžius – tai žingsnis į pilnametystę ir ES pilietybę.

3. Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškas dalyvauti iniciatyvoje „DiscoverEU“ galima teikti naudojantis specialia internetine paraiškos forma Europos jaunimo portale. Prieš paraiškų teikimo etapo pradžią ar po jo pabaigos paraiškų teikti negalima.

Paraiškų teikimo procedūrą sudaro 7 skirsniai:

 1. Pirmiausia bus patikrinta, ar paraiškos teikėjai atitinka tinkamumo kriterijus – tai reiškia, kad jų bus paprašyta nurodyti savo gimimo datą ir pilietybę. Jeigu pagal šiuos duomenis kandidatai neatitiks tinkamumo kriterijų, nurodytų 2 punkte „Kas gali teikti paraišką“, jie nebegalės tęsti procedūros. Be to, paraiškos teikėjų bus paprašyta sutikti su konkurso „DiscoverEU“ taisyklėmis, sutikti su tuo, kad jų asmens duomenys būtų saugomi ir tvarkomi konkurso „DiscoverEU“ tikslais, ir su tuo, kad Europos Komisija ir jos įgaliotos organizacijos galėtų susisiekti su jais su konkursu „DiscoverEU“ susijusiais klausimais.
 2. Paraiškos teikėjai turės nurodyti, ar nori keliauti pavieniui, ar grupe, kurioje būtų ne daugiau kaip 5 žmonės.
 3. Paraiškos teikėjai turės nurodyti galiojantį e. pašto adresą. Po to iš Europos jaunimo portalo jie gaus automatinį e. laišką, kad patvirtintų, jog toks e. pašto adresas yra. Ši patikra reikalinga todėl, kad po atrankos bendravimas su paraiškos teikėjais vyks e. paštu. Prašydama paraiškos teikėjų patvirtinti savo e. pašto adresą, Europos Komisija apsisaugo nuo to, kad tuo adresu be leidimo nepasinaudotų kiti asmenys.
 4. Patvirtinę savo e. pašto adresą, jaunuoliai turės užpildyti paraiškos formą. Pirmiausia jie turės nurodyti savo asmens duomenis: pilietybę, gimimo datą, vardą, pavardę, lytį, e. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamąją šalį, regioną, užsiėmimą ir asmens tapatybės kortelės arba paso numerį. Riboto judumo ir (arba) negalią turintys jaunuoliai galės nurodyti konkrečius savo poreikius.
 5. Įrašę savo asmens duomenis, visi paraiškos teikėjai turės atsakyti į 5 viktorinos klausimus su pasirenkamais atsakymų variantais bendrų Europos Sąjungos žinių ir kitų jaunimui skirtų Europos Sąjungos iniciatyvų temomis. Po to jie turės atsakyti į papildomą klausimą. Paraiškos teikėjai bus atrinkti atsižvelgiant į iniciatyvai skirtą biudžetą ir pagal eilę išrikiuoti sąraše įvertinus jų atsakymus.
 6. Kitame skirsnyje paraiškos teikėjų bus paprašyta pateikti papildomos informacijos apie savo kelionės planus (t. y., kada jie ketina pradėti kelionę, ar jau lankėsi ES šalyse, ar pirmą kartą keliaus vieni be tėvų, ką norėtų sužinoti ar išmokti per šią kelionę, kaip ras kelionei reikalingų lėšų ir kaip sužinojo apie iniciatyvą „DiscoverEU“). Šiame skirsnyje pateikta informacija nėra įpareigojanti ir neturės įtakos atrankos procesui. Surinkti duomenys bus naudojami statistikos tikslais, be to, remdamasi šia informacija Europos Komisija tobulins iniciatyvą „DiscoverEU“.
 7. Visi kandidatai, pateikę paraišką, per Europos jaunimo portalą e. paštu gaus patvirtinimą. Šiame e. laiške jiems bus pranešta, kad jų paraiška užregistruota, taip pat bus nurodytas paraiškos kodas ir kada jie bus informuoti apie atrankos rezultatus.

Kiekvienas paraišką pateikęs kandidatas gaus kodą. Paraiškos teikėjai turėtų išsaugoti šį paraiškos kodą tolesnės korespondencijos tikslams. Jeigu paraiškos teikėjas norės pakviesti daugiau žmonių į savo grupę, jis taps grupės vadovu ir turės pranešti minėtą kodą kitiems grupės nariams, kad jie galėtų užsiregistruoti. Iš grupės vadovo gavę kodą, kiti grupės nariai turės užsiregistruoti internetu ir įrašyti savo asmens duomenis. 

Primename, kad grupės nariams nereikia atsakyti į viktorinos klausimus ir papildomą klausimą, nes tai – tik grupės vadovo pareiga, tačiau jie vis tiek turi įrašyti savo asmens duomenis, kad galėtų pateikti paraišką. Grupės nariai turi atitikti tuos pačius dalyvavimo kriterijus: jie turi būti aštuoniolikmečiai ir turėti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę sprendimo skirti bilietą priėmimo metu. Jeigu paraiškos teikėjas nurodė, kad pageidauja keliauti vienas, pateikęs paraišką, jis vis dar gali pasikviesti draugų, atlikęs minėtą procedūrą, kol dar nesibaigęs paraiškų priėmimo terminas.

Grupinė paraiška vertinama kaip viena. Atrenkant dalyvius bus svarstomos tik tų grupės narių kandidatūros, kurie užpildė paraiškos formą, naudodami grupės vadovo praneštą kodą. Grupės nariams nereikia registruotis individualiai. 

Grupes gali sudaryti skirtingų pilietybių ir skirtingose vietose gyvenantys asmenys.

Vienam asmeniui galima pateikti tik vieną paraišką. Per atranką bus nagrinėjama tik pirma Europos jaunimo portale užregistruota paraiška. Atskiriems asmenims negalima registruotis skirtingose grupėse. Jei kuriuo etapu bus nustatyta, kad pateiktos kelios paraiškos, bus nagrinėjama tik pirma Europos jaunimo portale užregistruota paraiška. 

Jaunuoliai, kuriems jau buvo skirtas „DiscoverEU“ kelionės bilietas po paskutinio paraiškų teikimo etapo 2019 m. lapkritį, nebegali dar kartą teikti kitos paraiškos. Tokie atvejai bus nustatyti paraiškų teikimo etapu. Jeigu kuriuo nors iniciatyvos įgyvendinimo etapu Europos Komisijos paskirtas tarpininkas kelionių užsakymams tvarkyti arba pati Europos Komisija nustatys, kad paraišką pateikė jaunuoliai, kurie jau buvo gavę „DiscoverEU“ kelionės bilietą po praėjusio paraiškų teikimo etapo, tokie paraiškos teikėjai bus pašalinti iš atrankos.

4. Atrankos procedūra ir kriterijai

Kiekvienai šaliai skiriama kelionės bilietų kvota. Kelionės bilietai paskirstomi atsižvelgus į kiekvienos šalies gyventojų ir bendro Europos Sąjungos gyventojų skaičiaus santykį. 

Dalyviai bus atrenkami pagal paraiškos formoje nurodytą pilietybę. Jeigu kurioje nors šalyje paraiškų bus gauta mažiau nei jai skirta kvota, likę kelionės bilietai bus paskirstyti paraiškos teikėjams iš tų šalių, kuriose gautų paraiškų skaičius viršys joms skirtas kvotas.

Nustatant kvotų panaudojimą, grupinių paraiškų atveju bus vadovaujamasi grupės vadovo pilietybe. Jeigu pagal pilietybę atrinktų paraiškos teikėjų sąraše paskutinėje vietoje bus grupė ir tos pilietybės dalyvių kvota bus išnaudota, vis tiek bus atrinkta dalyvauti visa grupė.

Pirmiausia bus patikrinta, ar paraiškos teikėjai atitinka tinkamumo kriterijus, t. y., ar jų gimimo data patenka į nurodytą laikotarpį ir ar jie turi reikiamą pilietybę, kaip nurodyta 2 ir 3 punktuose. Primename, kad ši atitiktis bus automatiškai tikrinama teikiant paraišką, o pateiktus duomenis po to dar kartą patikrins Europos Komisijos paskirtas tarpininkas, kuris rūpinsis bilietų užsakymais. Jeigu tikrindamas asmens tapatybės kortelės arba paso duomenis tarpininkas nustatys, kad paraiškos teikėjas nurodė neteisingą informaciją, toks paraiškos teikėjas bus pašalintas iš atrankos.

Jeigu paraiškos teikėjas atitiks visus tinkamumo kriterijus, toliau jis turės įvykdyti atrankos reikalavimus, t. y. teisingai atsakyti į 5 klausimus su pasirenkamais atsakymų variantais ir į papildomą klausimą. Jeigu teikiama grupinė paraiška, atsakyti į penkis viktorinos klausimus bei papildomą klausimą reikia tik grupės vadovui.

Paraiškos teikėjai bus sugrupuoti pagal pilietybę vertinami pagal teisingus atsakymus į 5 viktorinos klausimus, o po to pagal atsakymą į papildomą klausimą.

Pasibaigus paraiškų teikimo laikotarpiui, duomenys iš Europos jaunimo portalo bus persiųsti vertinimo komisijai, kad ji priimtų galutinį sprendimą.

Jeigu sudarant atrinktų dalyvių sąrašą į paskutines jo vietas pretenduos labai daug vienodai įvertintų paraiškų (individualių arba grupinių), kurios ne visos tilps į nustatytą kvotą, galutiniu vertinimo kriterijumi taps paraiškos pateikimo laikas ir paskutines vietas Europos Komisija užpildys laikydamasi principo „kas spėjo pirmas“

5. Vertinimo komisijos posėdis

Vertinimo komisijos, sudarytos iš Europos Komisijos pareigūnų, posėdis numatytas 2020 m. balandį. Vertinimo komisija išnagrinės atrankos rezultatus, vadovaudamasi minėtais atrankos kriterijais. Atsižvelgusi į atsakymus į viktorinos klausimus ir papildomą klausimą bei į šalims skirtas kvotas, ji nuspręs, kokia eilės tvarka galutiniame sąraše bus išrikiuoti atrinkti paraiškos teikėjai, kuriems bus skirti kelionės bilietai. Baigus atranką, bus sudarytas rezervo sąrašas. Į rezervo sąrašą patekę paraiškos teikėjai turės galimybę gauti keliones bilietus tuo atveju, jeigu liks nepanaudotų lėšų arba jeigu kelionės atsisakys atrinkti paraiškos teikėjai (žr. 7 punktą).

Remdamasi vertinimo komisijos vertinimu, Europos Komisija priims sprendimą dėl kelionės bilietų skyrimo, kuriame bus nustatytas bendras skirtų bilietų skaičius, visas kelionės bilietams pirkti skirto biudžeto dydis, atrinktų paraiškos teikėjų sąrašas ir rezervo sąrašas. 

6. Rezultatų pranešimas

2020 m. gegužės 4 d. (pirmadienis) – 2020 m. gegužės 18 d. (pirmadienis) visi paraiškos teikėjai e. paštu gaus pranešimą, kuriuo bus informuoti, ar jie:

 • buvo atrinkti kelionės bilietui gauti (atrinkti paraiškos teikėjai),
 • nebuvo atrinkti, bet buvo įtraukti į rezervo sąrašą.

Informavus atrinktus paraiškos teikėjus, jų sąrašas bus nusiųstas Europos Komisijos paskirtam tarpininkui, kuris užsakys bilietus. Tarpininkas susisieks su atrinktais paraiškos teikėjais. Daugiau informacijos apie tai pateikiama 8 punkte.

Patikrinti, ar buvo atrinkti, ar ne, paraiškos teikėjai galės ir Europos jaunimo portale, pasinaudoję savo paraiškos kodu. 

7. Rezervo sąrašas

Visi neatrinkti paraiškos teikėjai bus įtraukti į rezervo sąrašą mažėjančia eilės tvarka pagal tai, kaip bus įvertinti jų atsakymai į viktorinos klausimus ir į papildomą klausimą. Jeigu kurie nors atrinkti paraiškos teikėjai atsiims savo paraišką arba jeigu skirtų kelionės bilietų vertė bus mažesnė nei turimas biudžetas, Europos Komisija gali skirti kelionės bilietų į rezervo sąrašą įtrauktiems paraiškos teikėjams, kol bus visiškai išnaudotas turimas biudžetas. Biudžeto lėšų panaudojimas bus tikrinamas kas mėnesį.

Įtraukimas į rezervo sąrašą nesuteikia jokių teisių Europos Komisijos atžvilgiu ir nėra garantija, kad paraiškos teikėjas vėliau bus atrinktas kelionės bilietui gauti.

Su neatrinktais, bet į rezervo sąrašą įtrauktais paraiškos teikėjais gali susisiekti Europos Komisijos paskirtas tarpininkas, tvarkantis kelionių užsakymą, ir pakviesti juos užsiregistruoti užsakymo platformoje. Paraiškos teikėjai, su kuriais bus susisiekta projektui baigiantis, negali reikalauti kompensacijos už keliones, į kurias jie vyko prieš gaudami kvietimą, ir negali prašyti pratęsti kelionės laikotarpio.

8. Kelionės bilietų užsakymas ir kelionės datos

Atrinkti dalyviai pradės savo kelionę šalyje, kuri sprendimo skirti bilietą priėmimo metu yra Europos Sąjungos valstybė narė. Per kelionę turės būti aplankyta bent viena šalis, kuri sprendimo skirti bilietą priėmimo metu bus Europos Sąjungos valstybė narė ir nebus kelionės pradžios šalis. Dalyvių planuojamos kelionės trukmė gali būti nuo 1 dienos iki vieno mėnesio. Kelionė turi įvykti nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. vasario 28 d.

Atrinktiems paraiškos teikėjams skirtus kelionės bilietus užsakys, nupirks ir pristatys Europos Komisijos paskirtas tarpininkas. Atrinkti paraiškos teikėjai jokiu būdu neturėtų užsisakyti bilietų patys arba naudodamiesi kelionių agentūros paslaugomis. Už pačių atrinktų paraiškos teikėjų įsigytus bilietus nebus kompensuojama. 

Europos Komisijos paskirtas tarpininkas susisieks su atrinktais paraiškos teikėjais ir suteiks jiems prieigą prie užsakymo formos internete, kurią jie turės užpildyti, kad gautų kelionės bilietus. Tarpininkas pasirinks konkurencingiausius ir tinkamiausius transporto paslaugų teikėjus.

Atrinkti paraiškos teikėjai galės rinktis iš šių dviejų kelionės variantų:

Lankstus kelionės variantas

Fiksuotas kelionės variantas

Atrinktų paraiškos teikėjų kelionės datos išlieka lanksčios. Primename, kelionės biliete vis dėlto bus nurodyta pradžios data. Nuo šios pradžios datos bilietas galios vieną mėnesį.

Atrinkti paraiškos teikėjai praneš tarpininkui pageidaujamą kelionės maršrutą, nurodydami fiksuotas kelionės datas ir laiką ir iš anksto žinomas paskirties vietas. Paraiškos teikėjui pateikus užsakymo formą, kelionės datų keisti nebegalima. Kelionė turėtų įvykti laikotarpiu, kurio trukmė – iki vieno mėnesio.

Atrinkti paraiškos teikėjai galės keliauti ne ilgiau kaip vieno mėnesio laikotarpiu, taip pat nustatytas apibrėžtas keliavimo dienų skaičius. Pasirinkę lankstų kelionės variantą atrinkti paraiškos teikėjai galės aplankyti tiek kriterijus atitinkančių šalių, kiek norės.

Atrinkti paraiškos teikėjai galės aplankyti ne daugiau kaip 2 šalis, kurios sprendimo skirti kelionės bilietą priėmimo metu bus Europos Sąjungos valstybės narės (išvykimo valstybė narė ir valstybės narės, per kurias tik pervažiuojama tranzitu, neįskaičiuojamos), per laikotarpį, kurio trukmė – iki vieno mėnesio.

Atrinkti paraiškos teikėjai galės keliauti kelias dienas iš eilės arba paskirstyti jas visu kelionės laikotarpiu. Jie galės vykti Europos geležinkelio bendrovių eksploatuojamais traukiniais, taip pat keltais ir kitomis transporto priemonėmis, kurias parinks Europos Komisijos paskirtas tarpininkas. Primename, kad kai kuriuose traukiniuose gali reikėti rezervuoti vietas. Tokiais atvejais paraiškos teikėjai prieš kelionę arba kelionės laikotarpiu turi patys jas rezervuotis. Europos Komisija nekompensuoja jokių priemokų už vietų rezervaciją arba kitų kelionėje patirtų išlaidų.

Įsigijus fiksuoto maršruto bilietą, papildomų vietos rezervacijos išlaidų nėra, bet privalu neviršyti nustatytos 258 eurų biudžeto ribos. Atrinkti paraiškos teikėjai turėtų įsitikinti, kad kelionė jų norimu maršrutu nekainuos brangiau.

 

Abiejų variantų atveju:

 • galioja 258 eurų limitas, kurio reikia laikytis, išskyrus toliau nurodytus išimtinius atvejus,
 • negalima atšaukti ir keisti maršrutų,
 • Europos Komisija nekompensuoja jokių priemokų arba kitų kelionėje patirtų išlaidų.

Atrinkti paraiškos teikėjai, norintys keliauti į Kiprą, Maltą arba Airiją, turėtų apie tai informuoti tarpininką. Keliaujantiesiems iš Kipro, Maltos arba Airijos bus taikoma I priede nurodyta kvota. Ši kvota, padauginta iš trijų, bus taikoma į Kiprą, Maltą ir Airiją norintiems keliauti atrinktiems paraiškos teikėjams, o lėktuvo bilietai bus užsakomi pagal principą „kas spėjo pirmas“. 

Jaunuoliams, gyvenantiems valstybėse narėse, kuriose yra privalomoji civilinė arba karinė tarnyba, bus taikoma kelionės laikotarpio sąlygų išimtis. Tokiu atveju kelionės laikotarpis bus pratęstas iki 6 mėnesių po jų teisinės prievolės termino pabaigos.

 

9. Transporto rūšys

Traukinys iš esmės bus pagrindinė atrinktų jaunuolių transporto priemonė, tačiau tam, kad šia galimybe galėtų pasinaudoti kuo daugiau jaunuolių, prireikus bus galima naudotis ir kitų rūšių transportu, pvz., keltais ir autobusais, atsižvelgianti į aplinkosaugos, laiko ir atstumo aspektus. Skirti bilietai tinka vykti antrąja klase.

Skristi lėktuvu gali būti leista tik ypatingais atvejais. Toks leidimas suteikiamas jaunuoliams, gyvenantiems:

 1. viename iš devynių atokiausių regionų (Gvadelupoje, Prancūzijos Gvianoje, Martinikoje, Reunjone, Majote, Sen Martene, Madeiroje, Azoruose, Kanarų salose);
 2. šalyje arba regione, kuris nepasiekiamas minėtomis transporto priemonėmis (geležinkeliu, keltais, autobusais);
 3. kai jaunuolio kelionė iki išvykimo šalies sienos antžeminiu arba jūrų transportu užtruktų daugiau nei 18 valandų.

Skristi lėktuvu jie gali tik atvykdami iš savo gyvenamosios vietos arba į ją grįždami. Likusiai kelionės daliai taikoma pagrindinė keliavimo taisyklė (paraiškos teikėjai turi važiuoti traukiniu arba alternatyvių rūšių transporto priemonėmis).

Atokiausių regionų jaunimas gali pasirinkti bet kurią kelionės paskirties vietą, atitinkančią nustatytus reikalavimus. Atrinkti paraiškos teikėjai, kurie norėtų vykti į atokiausius regionus, gali tai padaryti, jei jų kelionės biudžetas neviršija 258 eurų biudžeto ribos.

Kipre, Maltoje arba Airijoje gyvenantys atrinkti paraiškos teikėjai gali skristi lėktuvu.

10. Didžiausia kelionės bilietų vertė

Atrinktiems paraiškos teikėjams bus tik skirti bilietai į pasirinktą kelionės tikslą. Nakvynės, pragyvenimo, draudimo, kelionės patogumų ar bet kokias kitas su kelione susijusias išlaidas turės padengti patys atrinkti paraiškos teikėjai.

Pagrindinė taisyklė yra ta, kad kiekvienas atrinktas dalyvis turi teisę gauti ne didesnį kaip 258 eurų kelionės bilieto finansavimą. Skirti bilietai tinka vykti tik antrąja arba ekonomine klase. Toliau nurodytais ypatingais atvejais ši suma gali būti didesnė.

 • Jeigu atrinktas paraiškos teikėjas į žemyninę Europos dalį atvyksta iš vieno iš atokiausių ES regionų (Gvadelupos, Prancūzijos Gvianos, Martinikos, Reunjono, Majoto, Sen Marteno, Madeiros, Azorų, Kanarų salų). Pasiekus žemyninę Europos dalį, taikoma pagrindinė taisyklė.
 • Jeigu atrinktas paraiškos teikėjas atvyksta ne iš minėtų atokiausių regionų, bet turi lėktuvu atvykti į žemyninę Europos dalį. Pasiekus žemyninę Europos dalį, taikoma pagrindinė taisyklė.
 • Tam tikrais atvejais, kurie vertinami atskirai (pvz., kai atrinkti paraiškos teikėjai gyvena kitose ES priklausančiose salose), gali būti padengiamos papildomos kelionės traukiniu, keltu ar tolimojo susisiekimo autobusu išlaidos.
 • Jeigu atrinkto paraiškos teikėjo judumas ribotas arba jis turi specialių poreikių, gali būti dengiamos specialios pagalbos (lydinčio asmens, šuns vedlio neregiams ir t. t.) išlaidos, remiantis atitinkamais specialius poreikius patvirtinančiais dokumentais, apibrėžtais gyvenamosios šalies nacionaliniuose teisės aktuose.

11. Tvarkaraštis

Registracijos pradžia 2020 m. kovo 12 d. (ketvirtadienis) 12.00 Vidurio Europos laiku)
Registracijos pabaiga 2020 m. kovo 26 d. (ketvirtadienis) 12.00 Vidurio Europos laiku)
Vertinimo komisijos posėdis 2020 m. balandis
Pranešimas apie sprendimą skirti bilietus 2020 m. gegužė
Pirma išvykimo į kelionę diena 2020 m. liepos 1 d.
Paskutinė grįžimo diena 2021 m. vasario 28 d.

12. Jeigu atrinktas dalyvis atsisako kelionės arba ją atšaukia

Kiekvienas kelionės bilietas bus vardinis ir jo negalima perduoti kitam asmeniui jokiomis aplinkybėmis. Kelionės biliete nurodyto vardo ir pavardės keisti negalima.

Jeigu dėl kokios nors priežasties atrinktas dalyvis atsisako kelionės Europos Komisijos paskirtam tarpininkui dar neužsakius kelionės bilieto, jo vieta bus perleista į rezervo sąrašą įtrauktam paraiškos teikėjui pagal eilę sąraše. Atrinkti paraiškos teikėjai raginami apie atsisakymą informuoti tarpininką, kol dar niekas neužsakyta.

Jeigu Europos Komisijos paskirtam tarpininkui dar neužsakius kelionės bilieto keliauti atsisakys grupės narys (grupės vadovas ar kitas narys), jokio pavojaus kitų narių kelionei tai nesukels. Likę grupės nariai galės keliauti, kaip planuota, bet pasitraukusio asmens nebegalima pakeisti kitu. Likusį laisvą kelionės bilietą Europos Komisija paskirs į rezervo sąrašą įtrauktam asmeniui pagal eilę sąraše.

Kai kurie grupės nariai galiausiai gali nuspręsti keliauti atskirai, grupės kelionės galimybės dėl to nenukentės.

Kai užsakymai jau atlikti, nebegalima daryti jokių lankstaus kelionės varianto pakeitimų. Fiksuoto kelionės varianto atveju atšaukimas ir (arba) pakeitimai reglamentuojami vežėjo taisyklėmis. Visus su tuo susijusius papildomus mokesčius turėtų padengti paraiškos teikėjai.

13. Nenugalimos jėgos aplinkybės

Jeigu kelionė nutraukiama dėl nenumatytų išimtinių aplinkybių ar įvykių, kurių dalyvis negali kontroliuoti ir kurie kilo ne dėl jo klaidos ar aplaidumo, gali būti skirtas naujas kelionės bilietas. Europos Komisijos tarpininkas tokias ypatingas aplinkybes vertins kiekvienu atveju atskirai.

14. Pasakojimai apie kelionę

Europos Komisija iš atrinktų paraiškos teikėjų norėtų sulaukti atsiliepimų ir ragina pagal iniciatyvą „DiscoverEU“ keliavusius jaunuolius dalytis savo įspūdžiais bei papasakoti apie patirtus nuotykius. Atrinkti paraiškos teikėjai taps iniciatyvos „DiscoverEU“ ambasadoriais. Pavyzdžiui, jie raginami pasidalyti kelionės įspūdžiais socialiniuose tinkluose („Instagram“, „Facebook“, „Twitter“) arba parengti pranešimus savo mokykloje ar vietos bendruomenėje. Paraiškos teikėjai kviečiami jungtis prie #DiscoverEU oficialios „Facebook“ grupės. Jaunuoliai taip pat po kelionės turės užpildyti Europos Komisijos paskirto tarpininko atsiųstą apklausos anketą.

15. Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Europos Komisija parūpins tik kelionės bilietus, kaip paaiškinta ankstesniuose skyriuose, todėl nakvynės, pragyvenimo, draudimo, kelionės patogumų ar bet kokias kitas su kelione susijusias išlaidas turės padengti patys atrinkti paraiškos teikėjai. Europos Komisija nesuteikia draudimo, už rūpinimąsi draudimo apsauga atsako tik patys atrinkti paraiškos teikėjai.

Europos Komisija ir jos paskirtas tarpininkas negali būti laikomi atsakingais už bet kokią galimą atrinktų paraiškos teikėjų padarytą arba patirtą žalą, įskaitant žalą trečiosioms šalims arba trečiųjų šalių sukeltą žalą, padarytą dėl šios subsidijuojamos veiklos arba per ją.

Europos Komisija ir jos paskirtas tarpininkas nėra atsakingi už jokią turtinę, neturtinę arba fizinę žalą, kurią atrinkti paraiškos teikėjai ar juos lydintys asmenys gali patirti kelionėje arba viešnagės metu.

Galimybės vykti į pageidaujamą vietą priklauso nuo biudžeto ir laiko apribojimų bei to, ar yra atitinkamų bilietų, todėl kelionės aplinkybės gali būti keičiamos, o Europos Komisijos paskirtas tarpininkas negali garantuoti, kad pageidaujama kelionė įvyks.

Atrinktiems paraiškos teikėjams rekomenduojama įsigyti tinkamą sveikatos ir kelionės draudimą visam kelionės laikotarpiui. Bazinė draudimo apsauga keliaujant pagal iniciatyvą „DiscoverEU“ paprastai suteikiama pagal dalyvių nacionalinio sveikatos draudimo sąlygas (Europos sveikatos draudimo kortelė). Vis dėlto pagal Europos sveikatos draudimo kortelės arba privataus sveikatos draudimo sąlygas gali būti numatyti ne visi galimi atvejai, ypač jeigu būtų reikalinga repatriacija arba speciali medicininė intervencija. Tokiais atvejais patartina turėti papildomą draudimą.

Europos Komisija pasilieka teisę išskirtinėmis aplinkybėmis keisti 10 ir 11 punktuose nustatytas taisykles.

16. Taikoma teisė

Šiam konkursui taikoma ES teisė. Išimtinę jurisdikciją nagrinėti bet kokį Europos Sąjungos ir bet kurio naudos gavėjo ginčą dėl šio konkurso taisyklių aiškinimo, taikymo ar galiojimo, jeigu tokio ginčo negalima išspręsti taikiai, turi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas.

17. Duomenų apsauga

Prašomi pateikti duomenys bus naudojami tik paraiškos teikėjų atrankos tikslais ir tam, kad būtų galima užsakyti kelionės bilietus.

Visus asmens duomenis Europos Komisija tvarkys vadovaudamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) 2018/1725 (kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001) ir remdamasi Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūnui siunčiamais pranešimais apie tvarkymo veiksmus (viešai prieinamais duomenų apsaugos pareigūno registre). Tokius duomenis Europos Komisijos duomenų valdytojas tvarkys konkurso, įgyvendinimo ir tolesnių reikalingų veiksmų arba ES finansinių interesų apsaugos tikslais.

Iniciatyvai „DiscoverEU“ taikomame pranešime apie privatumo apsaugą paraiškos teikėjams paaiškinama, kaip iniciatyvos rengėjai naudoja asmens duomenis ir kokiu būdu jie apsaugomi. Iniciatyvai „DiscoverEU“ taikomas pareiškimas apie privatumo apsaugą pateikiamas šiuo adresu: https://europa.eu/youth/privacy_lt

Paraiškos teikėjai turi teisę bet kuriuo metu kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

18. Skundai

Skundo forma bus pateikiama Europos Komisijos paskirto tarpininko, kuris rūpinsis kelionės užsakymais, interneto svetainėje. Atrinkti paraiškos teikėjai bus informuoti apie šią galimybę užsakant jiems bilietus.