A DiscoverEU szabályai


A DiscoverEU szabályai


Remek hírünk van: 2022-től a DiscoverEU kezdeményezés is része lesz az Erasmus+ programcsaládnak! A pályázók még több országot fedezhetnek majd fel, és más kellemes meglepetésekre is számíthatnak. A 2021. októberi pályázati forduló már lezárult. A következő pályázati fordulót 2022 tavaszán fogjuk meghirdetni, ezúttal már – a kezdeményezés történetében először – az Erasmus+ programra vonatkozó szabályok szerint. (A pontos dátumokat és az aktualizált információkat egy későbbi időpontban adjuk majd közre.)

 

1. Leírás

A DiscoverEU uniós kezdeményezés, amelyre az Európai Parlament tett javaslatot. Célja, hogy alkalmat nyújtson a 18 éves európai fiataloknak arra, hogy – élve az Európai Unión belüli szabad mozgás lehetőségével – felfedezzék Európa ezer arcát, kulturális örökségét és történelmét, új barátokat szerezzenek, s végső soron megismerjék önmagukat. 

A kezdeményezés keretében az Európai Bizottság legalább 60 000 olyan fiatalt választ majd ki a jelentkezők közül, akik megfelelnek az alábbiakban ismertetett részvételi feltételeknek. Jelentkezni az Európai Ifjúsági Portálon lehet. A jelentkezési időszak 2021. október 12. (kedd), közép-európai nyári időszámítás szerint déli 12 órától 2021. október 26. (kedd), közép-európai nyári időszámítás szerint déli 12 óráig tart.

Az Európai Bizottság utazási igazolvánnyal fogja jutalmazni a kiválasztott fiatalokat, akik az igazolvány birtokában 2022. március 1. és 2023. február 28. között – legfeljebb egy hónapon keresztül – utazhatnak az Európai Unió területén. 

Alapszabály szerint a kiválasztott jelentkezők vasúton utazhatnak. Annak érdekében azonban, hogy minél több fiatal részt vehessen a kezdeményezésben, a kiválasztott jelentkezők szükség esetén – és a környezeti hatás, az idő és a távolság függvényében – más közlekedési eszközöket, például távolsági buszt vagy kompot is igénybe vehetnek. 

Különleges esetekben, és ha más közlekedési eszköz nem kínálkozik, repülővel is lehet utazni. Így a távoli területeken vagy szigeteken élő fiatalok előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy részt vegyenek a kezdeményezésben. 

2. Részvételi feltételek

A kezdeményezésben kizárólag olyan jelentkezők vehetnek részt, akik:

 • 2021. december 31-én 18 évesek, azaz akik 2003. január 1. és 2003. december 31. között születtek (e két dátumot is beleértve);
 • ebben a pályázati fordulóban – kivételesen – azok a fiatalok is jelentkezhetnek, akik a szabályok értelmében 2020-ban pályázhattak volna, de erre nem volt lehetőségük, mert a koronavírus-világjárvány miatt 2020-ban mindkét pályázati fordulót töröltük. Ebbe a csoportba azok a fiatalok tartoznak, akik 2001. július 1. és 2002. december 31. között születtek (e két dátumot is beleértve); 
 • rendelkeznek az uniós tagállamok valamelyikének állampolgárságával a nyertes jelentkezők kiválasztásáról szóló döntés időpontjában;
 • az internetes jelentkezési lapon megadják a személyazonosító igazolványuk vagy útlevelük számát.

/!\ Kivétel: Ebben a DiscoverEU pályázati fordulóban még részt vehetnek az Egyesült Királyság állampolgárai. A koronavírus-világjárvány miatt 2020-ban töröltük a DiscoverEU pályázati fordulóit, a forrásokat pedig átcsoportosítottuk 2021-re. Tekintettel arra, hogy 2020-ban jogosultak voltak a részvételre, az Egyesült Királyság állampolgárai ebben az idei DiscoverEU pályázati fordulóban is részt vehetnek, mivel a forduló finanszírozása a 2020. évi költségvetésből valósul meg. Ennélfogva az Európai Unió tagállamaira történő hivatkozás minden esetben az Egyesült Királyságra is vonatkozik, az ország 2020. december 31-e előtti státuszának megfelelően.

A kiválasztott jelentkezők csak akkor utazhatnak, ha:

 • utazásukat egy olyan országban kezdik meg, amely a nyertes jelentkezők kiválasztásáról szóló döntés időpontjában az Európai Unió tagállama;
 • legalább 1 napig és legfeljebb 1 hónapig terveznek utazni;
 • el kívánnak látogatni legalább egy külföldi országba, amely a nyertes jelentkezők kiválasztásáról szóló döntés időpontjában az Európai Unió tagállama;
 • vállalják a DiscoverEU nagyköveti szerepet.

A fenti részvételi feltételeket nem teljesítő fiatalok pályázatát nem fogjuk figyelembe venni a kiválasztási eljárás során. 

A DiscoverEU előkészítő intézkedésként indult (2018–2020), melyet az Európai Parlament azzal a céllal kezdeményezett, hogy utazási és mobilitási lehetőségeket biztosítson a 18 éves fiatalok számára. Azért állnak a 18 éves fiatalok az intézkedés célkeresztjében, mert ez az életkor fontos állomás a felnőtté válás útján és az európai polgárok életében.*

* A DiscoverEU 2018 és 2020 között az Európai Parlament előkészítő intézkedése volt. A 2020-ra előirányzott költségvetést nem lehetett felhasználni, mivel a koronavírus-világjárvány miatt mindkét pályázati fordulót törölni kellett. A költségvetést átcsoportosítottuk 2021-re, a 2021. évi pályázati forduló megszervezésére. 

3. A jelentkezés menete

A DiscoverEU keretében meghirdetett pályázatra az Európai Ifjúsági Portálon elérhető internetes jelentkezési lap kitöltésével és benyújtásával lehet jelentkezni. A jelentkezési időszak előtt és után nem lesz lehetőség jelentkezésre.

A jelentkezés folyamata hét szakaszból áll:

 1. Annak érdekében, hogy megállapíthassuk, jogosultak-e a részvételre, a jelentkezőknek meg kell adniuk születési dátumukat és állampolgárságukat. Ha az általuk megadott információk alapján a jelentkezők nem felelnek meg a 2. pontban foglalt részvételi feltételeknek, nem fognak tudni továbblépni a következő szakaszba. Fel fogjuk őket kérni továbbá, hogy fogadják el magukra nézve a DiscoverEU kezdeményezés pályázati szabályait, járuljanak hozzá ahhoz, hogy személyes adataikat a DiscoverEU pályázati eljárás lebonyolítása céljából tároljuk és kezeljük, és egyezzenek bele abba, hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Bizottság által felhatalmazott szervezetek, valamint az Erasmus+ nemzeti irodák és az Eurodesk hálózatába tartozó irodák felvegyék velük a kapcsolatot a DiscoverEU kezdeményezéssel kapcsolatban.
 2. A jelentkezőknek fel kell tüntetniük, hogy egyedül vagy egy legfeljebb ötfős csoport tagjaként kívánnak-e utazni.
 3. A jelentkezőknek meg kell adniuk e-mail-címüket. Ezt követően kapni fognak egy automatikus üzenetet az Európai Ifjúsági Portáltól, melyen keresztül meg kell erősíteniük, hogy a megadott e-mail-cím érvényes. Ez az ellenőrzés azért fontos, mert a kiválasztott jelentkezőkkel e-mailben fogunk kommunikálni. Az e-mail-cím megerősítése egyben azt hivatott megakadályozni, hogy mások ne használhassák illetéktelenül a kérdéses e-mail-címet.
 4. Miután megerősítették e-mail-címüket, a fiataloknak ki kell tölteniük a jelentkezési lapot. Először meg kell adniuk a következő személyes adataikat: állampolgárság, születési dátum, vezeték- és utónév, nem, e-mail-cím, telefonszám, lakóhely szerinti ország, foglalkozás, valamint a személyazonosító igazolványuk vagy útlevelük száma. A csökkent mozgásképességű és/vagy fogyatékos fiataloknak lehetőségük lesz feltüntetni a jelentkezési lapon egyedi szükségleteiket.
 5. Miután megadták személyes adataikat, a jelentkezőknek válaszolniuk kell öt kvízkérdésre, melyek témája az Európai Unióval kapcsolatos általános tudnivalók és a fiatalokat megcélzó európai uniós kezdeményezések. Végezetül pedig válaszolniuk kell egy más jellegű (becslésen alapuló) kiegészítő kérdésre is. A jelentkezőket a kérdésekre adott válaszaik alapján rangsoroljuk, és a nyerteseket e rangsor alapján választjuk ki, a rendelkezésre álló költségvetési keretre is figyelemmel.
 6. A következő szakaszban felkérjük a jelentkezőket, hogy számoljanak be részletesebben a terveikről: ismertessék, mikor szándékoznak útra kelni, ez lesz-e az első alkalom, hogy a szüleik nélkül utaznak, mit várnak az utazástól, hogyan fogják finanszírozni az útjukat, és hol hallottak a DiscoverEU kezdeményezésről. Az itt megadott információk nem kötelezik a jelentkezőket, és semmilyen hatással nem lesznek a kiválasztási eljárásra. Ezeket az adatokat csupán statisztikai célból gyűjtjük és azért, hogy az Európai Bizottság tökéletesíteni tudja a DiscoverEU kezdeményezést.
 7. A jelentkezők az Európai Ifjúsági Portáltól visszaigazolást fognak kapni e-mailben, miután benyújtották a jelentkezést. Ez a visszaigazoló üzenet tájékoztatni fogja őket a jelentkezésük nyilvántartásba vételéről, a részükre kiutalt jelentkezési kódról és a nyertes jelentkezők kiválasztásáról szóló döntés közlésének időpontjáról.

Minden jelentkező kapni fog egy kódot, miután benyújtotta a jelentkezési lapot. A jelentkezőknek gondosan meg kell őrizniük a kódot a további kommunikáció céljaira. Ha egy jelentkező többedmagával kíván utazni, ő lesz a létrehozandó csoport vezetője, és a kódot közölnie kell a csoport többi tagjával, hogy ők is regisztrálhassák magukat. E kód birtokában tehát a csoport összes tagjának regisztrálnia kell a honlapon és meg kell adnia személyes adatait. 

Figyelem: csak a csoportvezetőnek kell válaszolnia a kvízkérdésekre és a kiegészítő kérdésre a jelentkezéskor, a többi csoporttagnak nem. A jelentkezés érvényesítéséhez azonban a többi csoporttagnak is meg kell adnia személyes adatait. A csoport minden tagjának teljesítenie kell a részvételi feltételeket, azaz a csoportnak csak olyan fiatalok lehetnek a tagjai, akik 18 évesek, és az utazási igazolványt elnyerő pályázók kiválasztásáról szóló döntés meghozatalakor az uniós tagállamok valamelyikének állampolgárságával rendelkeznek (lásd még a koronavírus-járvány miatt az életkorra vonatkozó kivételt a részvételi feltételek ismertetésénél). Ha valaki a jelentkezéskor úgy nyilatkozott, hogy egyedül kíván utazni, később módosíthatja a jelentkezést csoportosra, feltéve, hogy a jelentkezési időszak még nem ért véget. Ebben az esetben a fent ismertetett eljárást kell követni.

Csoportok jelentkezését egyetlen jelentkezésként fogjuk elbírálni. Ugyanakkor csak azoknak a csoporttagoknak a jelentkezését fogjuk figyelembe venni a kiválasztás során, akik benyújtottak jelentkezési lapot, és feltüntették rajta a csoportvezető által közölt kódot. A csoport tagjai nem adhatnak be önálló jelentkezést. 

A csoporttagok állampolgársága és lakóhelye lehet különböző.

Személyenként csak egy jelentkezést lehet benyújtani. Az Európai Ifjúsági Portálon nyilvántartásba vett első jelentkezést fogjuk figyelembe venni a kiválasztási eljárás során. Nem lehet több csoport tagjaként benyújtani jelentkezést. Ha fény derül arra, hogy valaki többször jelentkezett, az Európai Ifjúsági Portálon benyújtott első jelentkezést fogjuk csak figyelembe venni. 

Azok a fiatalok, akik valamelyik korábbi pályázati fordulóban már kaptak DiscoverEU utazási igazolványt, nem nyújthatnak be újabb pályázatot. Ezt már a jelentkezési szakaszban kiszűrjük. Ha a kezdeményezés végrehajtásának bármely szakaszában akár az Európai Bizottság által az utazások lefoglalásával megbízott szerződéses vállalkozónak, akár magának az Európai Bizottságnak a tudomására jut, hogy valamelyik jelentkező egy korábbi fordulóban már kapott DiscoverEU utazási igazolványt, az illetőt kizárjuk a pályázatból.

4. Kiválasztási eljárás, értékelés

Mindegyik tagállamban meghatározott számú utazási igazolványt fogunk kiosztani. Az utazási igazolványok száma az adott ország népességének az Európai Unió teljes lakosságához viszonyított arányán alapul. 

A kiválasztási eljárás során a jelentkezők állampolgárságát vesszük alapul, a jelentkezési lapon szereplő adatokból kiindulva. Abban az esetben, ha bizonyos országokban a jelentkezések száma nem éri el a kvótakeretet, a fennmaradó utazási igazolványokat azok között az országok között osztjuk szét, ahol a jelentkezők száma meghaladja az adott országra vonatkozóan meghatározott kvótát.

Csoportok jelentkezése esetén a csoportvezető állampolgárságát vesszük alapul a kvóták alkalmazása céljából. Ha egy tagországban az utazásra kiválasztott jelentkezők listáján egy csoport áll az utolsó helyen, és az adott tagországra vonatkozó kvóta a csoport egyik tagjával kimerül, a csoport minden tagja utazhat.

Annak ellenőrzése érdekében, hogy teljesítik-e a részvételi feltételeket a 2. és a 3. pontban leírtakkal összhangban, a jelentkezőknek mindenekelőtt meg kell adniuk születési dátumukat és állampolgárságukat. Figyelem: a közölt adatokat a jelentkezés folyamán automatikusan megvizsgáljuk, majd az Európai Bizottsággal szerződött, az utazások lefoglalásáért felelős külső vállalkozó ellenőrzi azok helytállóságát. Ha a külső vállalkozó a személyi igazolvány és/vagy útlevél ellenőrzése alapján arra a következtetésre jut, hogy a közölt adatok hamisak, a jelentkezőt kizárjuk a versenyből.

A részvételre jogosult jelentkezőknek válaszolniuk kell az öt kvízkérdésre, és meg kell adniuk egy becsült adatot a kiegészítő kérdésre. Jelentkezésüket a kérdésekre adott válaszok alapján értékeljük ki. Csoport jelentkezése esetén csak a csoportvezetőnek kell megválaszolnia az öt kvízkérdést és a kiegészítő kérdést.

A jelentkezőket az állampolgárságuk szerint csoportosítjuk, és első körben a kvízkérdésekre adott válaszok, azt követően pedig a kiegészítő kérdésre adott válasz alapján rangsoroljuk.

Miután véget ért a jelentkezési időszak, az Európai Ifjúsági Portálon megadott információkat továbbítjuk az értékelő bizottság tagjainak.

Ha túl sok azoknak az egyénileg vagy csoportosan benyújtott jelentkezéseknek a száma, amelyek azonos helyet foglalnak el a rangsorban annál a pontnál, ahol az adott ország kvótája alapján meg kell húzni a határvonalat, az Európai Bizottság végső megoldásként a jelentkezések időbeli sorrendjét fogja alapul venni, és a korábban jelentkezőknek fogja odaítélni az utolsó utazási igazolványokat. 

5. Az értékelő bizottság ülése

Az Európai Bizottság tisztviselőiből álló értékelő bizottság 2021 novemberében fog összeülni, hogy a fent ismertetett szempontok alapján áttekintse a kiválasztási eljárás eredményét. Az értékelő bizottság – a kvíz eredménye és a kiegészítő kérdésre adott válaszok alapján, valamint az egyes tagállamok kvótakeretének figyelembevételével – meg fogja határozni a jelentkezők végleges rangsorát, mely alapján ki lesznek választva azok a jelentkezők, akik utazási igazolványt fognak kapni. A nyertes jelentkezők kiválasztása után a Bizottság tartaléklistát állít fel. A tartaléklistára kerülő jelentkezők akkor kaphatnak utazási igazolványt, ha a kezdeményezés költségvetéséből további összegek szabadulnak föl e célra, vagy ha kiválasztott jelentkezők lemondanak a nekik kiutalt utazási igazolványról (lásd a 7. pontot).

Az értékelő bizottság értékelése alapján az Európai Bizottság fog döntést hozni az utazási igazolványok odaítéléséről. A Bizottság nyilvánosságra fogja hozni, hogy összesen hány utazási igazolványt ítél oda a jelentkezőknek és mekkora összköltségvetés áll rendelkezésre az utazási igazolványokra, továbbá közzéteszi a kiválasztott jelentkezők, valamint a tartaléklistára kerülő jelentkezők névsorát. 

6. Értesítés az eredményekről

2022. január 6-tól kezdve mindegyik jelentkező e-mail-értesítést kap arról, hogy:

 • bejutott-e kiválasztott, azaz az utazási igazolványt elnyerő jelentkezők közé, vagy
 • nem választották ki, és a neve tartaléklistára került.

Az utazási igazolványt elnyerő jelentkezők kiértesítését követően az Európai Bizottság megküldi a kiválasztott jelentkezők névsorát az utazásfoglalással megbízott szerződéses vállalkozójának. Ezután a szerződéses vállalkozó közvetlenül veszi fel és tartja a kapcsolatot a kiválasztott jelentkezőkkel. További tudnivalók a 8. pontban olvashatók.

A jelentkezők emellett az Európai Ifjúsági Portálon – jelentkezési kódjuk megadásával – is ellenőrizni tudják, hogy kiválasztották-e őket vagy sem.

7. Tartaléklista

Az összes ki nem választott jelentkező felkerül a tartaléklistára, a kvízkérdésekre és a kiegészítő kérdésre adott válaszok alapján felállított rangsornak megfelelő csökkenő sorrendben. Abban az esetben, ha egy vagy több kiválasztott jelentkező lemond a neki odaítélt utazási igazolványról, vagy ha az odaítélt utazási igazolványok összértéke nem meríti ki a rendelkezésre álló költségvetési keretet, az Európai Bizottság a költségvetési keret erejéig további utazási igazolványokat utalhat ki tartaléklistás jelentkezőknek. A költségvetési keret felhasználását a Bizottság havonta felülvizsgálja.

A tartaléklistára kerülés nem keletkeztet semmiféle jogszerű követelést az Európai Bizottsággal szemben, és nem garantálja a tartaléklistára vett jelentkezőknek, hogy egy későbbi időpontban utazási igazolványt kapnak.

A tartaléklistára felvett, ki nem választott jelentkezőkkel az Európai Bizottsággal szerződött vállalkozó adott esetben felveszi a kapcsolatot, és felkéri őket, hogy regisztráljanak az utazásfoglalási platformon. Azok a tartaléklistás jelentkezők, akikkel ebben a kései szakaszban felvesszük a kapcsolatot, nem tarthatnak igényt a felkérést megelőzően tett utazások költségeinek térítésére, és nem kérhetik az utazási időszak meghosszabbítását.

8. Az utazási igazolványok lefoglalása és az utazás időpontja

A kiválasztott jelentkezőknek az utazásukat egy olyan országban kell megkezdeniük, amely a nyertes jelentkezők kiválasztásáról szóló döntés időpontjában az Európai Unió tagállama. Az utazás során a kiválasztott jelentkezőknek el kell látogatniuk legalább egy, a kiindulási tagországtól eltérő országba, amely a nyertes jelentkezők kiválasztásáról szóló döntés időpontjában az Európai Unió tagállama. Az utazás minimális időtartama 1 nap, a maximális időtartama pedig 1 hónap. A kiválasztott jelentkezőknek 2022. március 1. és 2023. február 28. között kell sort keríteniük az utazásra.

Az utazási igazolványokat az Európai Bizottsággal szerződött vállalkozó foglalja le, vásárolja meg és juttatja el a kiválasztott jelentkezőknek. A kiválasztott jelentkezőknek semmilyen körülmények között nem szabad saját maguknak igazolványt lefoglalniuk – sem önállóan, sem utazási irodán keresztül. Az általuk közvetlenül lefoglalt, illetve megvásárolt igazolványok árát a Bizottság nem téríti vissza. 

Az Európai Bizottsággal szerződött vállalkozó fel fogja venni a kapcsolatot a kiválasztott jelentkezőkkel, és hozzáférést biztosít a számukra az online foglalási űrlaphoz, melyet ki kell tölteniük ahhoz, hogy megkapják utazási igazolványukat. A külső vállalkozó választja ki a leggazdaságosabb és egyéb szempontokból is legmegfelelőbb fuvarozót.

Alapszabályként a kiválasztott jelentkezők az alábbi két utazási opció közül választhatnak:

Rugalmas utazás

Fix utazás

A kiválasztott jelentkezők mindaddig rugalmasan megválaszthatják, mely napokon utaznak, amíg nem aktiválják utazási igazolványukat.

A kiválasztott jelentkezők közlik a külső vállalkozóval az útitervüket, melynek dátumai és célállomásai előre rögzítve vannak. Az utazás dátumait és célállomásait a fix jegy lefoglalását követően már nem lehet módosítani. Az utazás legfeljebb egyhónapos időtartamot fedhet le.

Az utazás megkezdése és befejezése között legfeljebb egy hónap telhet el, és ezen az időszakon belül az utazási igazolvánnyal meghatározott számú napot lehet utazással tölteni. Ha a rugalmas utazást választják, a kiválasztott jelentkezők a lehetséges célországok közül annyit kereshetnek fel, ahányat csak akarnak.

A kiválasztott jelentkezők legfeljebb 1 hónapos időszakon belül legfeljebb 2 olyan másik országba utazhatnak el, amely a nyertes jelentkezők kiválasztásáról szóló döntés időpontjában az Európai Unió tagállama (ez nem foglalja magában a kiindulási országot, illetve azokat az országokat, amelyeken átutaznak).

Az utazási igazolvány aktiválását követően a kiválasztott jelentkezők szabadon megválaszthatják, hogy az egyhónapos időszakon belül egymást követő vagy egymást nem követő napokon kelnek útra. Útjuk során az európai vasúttársaságok vonatjáratain utazhatnak, de egyes komphajókat és más, az Európai Bizottsággal szerződött vállalkozó által kiválasztott közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek. Figyelem: egyes vasúti járatokat csak helyjeggyel lehet igénybe venni. Ebben az esetben a kiválasztott jelentkezőknek saját maguknak kell intézniük a helyfoglalást és megvenniük a helyjegyeket az utazás alatt vagy azt megelőzően. A helyjegyek felárára az utazási igazolvány nem terjed ki, azok költségét és az utazás kapcsán felmerülő egyéb költségeket az Európai Bizottság nem fedezi.

Fix utazás esetében nincs foglalási költség, de az utazás egészére vonatkozóan rendelkezésre álló keret felső határa 258 euró. A kiválasztott jelentkezőknek gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk tervezett utazás költsége ne lépje túl ezt az összeget.

 

Mindkét opció esetében:

 • Az EU összesen 258 euróval járul hozzá az utazáshoz, melyet a lent ismertetett kivételes esetekben lép csak túl.

A lemondási költségek megtérítésére nincs mód. A felárakra az utazási igazolvány nem terjed ki, azok költségét és az utazás kapcsán felmerülő egyéb költségeket az Európai Bizottság nem fedezi. Azoknak a kiválasztott jelentkezőknek, akik Ciprusra, Máltára vagy Írországba szeretnének utazni, erről előzetesen tájékoztatniuk kell a külső vállalkozót. Az 1. melléklet tartalmazza a Ciprusról, Máltáról és Írországból utazókra vonatkozóan megállapított kvótákat. E kvóták háromszorosa érvényes azokra a kiválasztott jelentkezőkre, akik Ciprusra, Máltára vagy Írországba kívánnak utazni. A repülőjegyek lefoglalása a benyújtott igénylések sorrendjében fog történni. 

Az utazás maximális időtartamára vonatkozó követelmény alól mentesülhetnek azok az EU-ban élő fiatalok, akik kötelező polgári vagy katonai szolgálatot teljesítenek. Az ő esetükben a meghosszabbított utazási időszak 6 hónap attól az időponttól számítva, amikor befejezték a törvényben előírt szolgálatot.

 

9. Közlekedési módok

Alapszabály szerint a kiválasztott jelentkezők vasúton utazhatnak. Annak érdekében azonban, hogy minél több fiatal részt vehessen a kezdeményezésben, a kiválasztott jelentkezők szükség esetén – és a környezeti hatás, az idő és a távolság függvényében – más közlekedési eszközöket, például távolsági buszt vagy kompot is igénybe vehetnek. Az utazási igazolvány másodosztályra szól.

Kivételes esetekben lehetőség van légi közlekedésre is. Ez a kivétel alkalmazandó akkor, ha:

 1. a kiválasztott jelentkező lakóhelye a kilenc legkülső régió valamelyikében van (Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azori-szigetek és Kanári-szigetek);
 2. a kiválasztott jelentkező lakóhelye olyan országban, illetve régióban van, amely nem érhető el a fent említett közlekedési eszközökkel (vasúton, kompon vagy autóbusszal);
 3. ha a kiválasztott jelentkezőnek több mint 18 órát kell utaznia szárazföldön vagy tengeren, mielőtt átlépné a kiindulási ország határát.

Csak a kiindulási országból való elutazás és az oda való visszautazás történhet repülőgépen. Minden más útszakasz megtételére az alapszabály vonatkozik, tehát a résztvevőknek vasúton vagy valamilyen más szárazföldi vagy vízi közlekedési eszközzel kell utazniuk.

A legkülső régiókban élő fiatalok bármilyen olyan célországot választhatnak, mely kielégíti az előírt követelményeket. Azok a kiválasztott jelentkezők, akik a legkülső régiók valamelyikébe szeretnének utazni, megtehetik ezt, feltéve hogy az utazás összköltsége nem haladja meg a 258 eurót.

Azok a kiválasztott jelentkezők, akiknek a lakóhelye Cipruson, Máltán vagy Írországban van, igénybe vehetnek légi közlekedést.

10. Az utazási igazolvány maximális értéke

A kiválasztott jelentkezők kizárólag utazási igazolványt kapnak, amely a választott úti célok elérésére jogosítja fel őket. A kiválasztott jelentkezőknek saját maguknak kell állniuk a szállás, az ellátás, a biztosítás és az esetleges felárak költségeit, továbbá az utazással kapcsolatban felmerülő minden egyéb kiadást.

Alapszabályként minden kiválasztott jelentkező legfeljebb 258 euró értékű utazási igazolványra jogosult. Az utazási igazolvánnyal kizárólag másodosztályon lehet utazni. Az utazási igazolvány értéke azonban ennél magasabb lehet:

 • azoknak a kiválasztott jelentkezőknek az esetében, akik az EU legkülső régióinak valamelyikéből (Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azori-szigetek, Kanári-szigetek) utaznak a kontinensre. Miután megérkeztek a kontinensre, az alapszabály alkalmazandó rájuk is;
 • a fent említett legkülső régiókban élő kiválasztott jelentkezők esetében, akiknek repülőgépre kell szállniuk ahhoz, hogy eljuthassanak az európai kontinensre. Miután megérkeztek a kontinensre, az alapszabály alkalmazandó rájuk is;
 • bizonyos – eseti alapon elbírált – konkrét helyzetekben (például ha a kiválasztott jelentkező lakóhelye egy, az EU-hoz tartozó szigeten van) az utazási igazolvány kiterjedhet egy külön vonat-/komp-/buszjáratra.

A csökkent mozgásképességű és/vagy speciális szükségletű kiválasztott jelentkezők esetében: lehetőség van a speciális segítségnyújtással (lásd: kísérő személy, látássérült résztvevőt vezető kutya stb.) kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére. A speciális szükségletek meglétét megfelelő, a lakóhely szerinti tagállam nemzeti jogában előírt dokumentumokkal kell igazolni.

11. Az eljárás menete

A regisztrációs időszak kezdete 2021. október 12., kedd (közép-európai nyári időszámítás szerint 12:00 óra)
A regisztrációs időszak vége 2021. október 26., kedd (közép-európai nyári időszámítás szerint 12:00 óra)
Az értékelő bizottság ülése 2021. november
Értesítés a kiválasztás eredményéről 2022. január 6-tól
Az utazás megkezdésének legkorábbi dátuma 2022. március 1., kedd
Az utazás befejezésének legkésőbbi dátuma 2023. február 28., kedd

12. Kiválasztott résztvevők visszalépése, az utazás lemondása

Mindegyik utazási igazolvány névre szól, és semmilyen körülmények között nem ruházható át másra. Az utazási igazolványon szereplő név nem módosítható.

Ha valamelyik kiválasztott résztvevő bármilyen okból lemondja az utazását még mielőtt az Európai Bizottsággal szerződött vállalkozó lefoglalná az utazási igazolványát, helyette a tartaléklistán szereplő jelentkezők közül a kiválasztáskor felállított rangsor szerint soron következő személy utazhat. A kiválasztott jelentkezőket felkérjük, hogy foglalás előtt tájékoztassák a külső vállalkozót.

Ha a csoport egyik tagja (akár a csoportvezető, akár bármely másik tagja) úgy dönt, hogy nem kíván utazni, és az Európai Bizottsággal szerződött külső vállalkozó még nem foglalta le az igazolványokat, a döntése nincs hatással a csoport többi tagjára, akik az eredeti terv szerint utazhatnak. A csoport tagjaként visszalépett személy azonban nem helyettesíthető. Az Európai Bizottság ezt a fel nem használt utazási igazolványt a tartaléklistán szereplő, a felállított rangsor szerint soron következő személynek fogja kiutalni.

Előfordulhat, hogy a csoport egyes tagjai végül úgy döntenek, egyénileg utaznak – ez nem fogja befolyásolni a csoport többi tagjának utazását.

Az utazási igazolványt nem lehet pénzre váltani, és az árát sem lehet visszatéríteni. A rugalmas utazási igazolvány érvényességének kezdőnapja nyitott – ezt a dátumot az utazó mindaddig megváltoztathatja, amíg kezdetét nem veszi az első utazási napként feltüntetett nap.

Fix utazás esetében törlésre vagy módosításra csak akkor van lehetőség, ha a közlekedési társaság ezt lehetővé teszi. A vonatkozó költségeket a jelentkezőnek kell viselnie.

13. Vis maior

Ha kivételes és előre nem látható – a résztvevő által nem befolyásolható, illetve nem az ő mulasztásának vagy gondatlanságának betudható – körülmények vagy események miatt az utazás megszakad, új utazási igazolványt lehet kiállítani. Az Európai Bizottsággal szerződött külső vállalkozó az ilyen helyzeteket eseti alapon bírálja el.

14. Beszámoló az utazásról

Az Európai Bizottság szeretné, ha a fiatal DiscoverEU-utazók megosztanák másokkal utazási élményeiket és kalandjaikat. A kiválasztott résztvevők a DiscoverEU kezdeményezés nagykövetei lesznek. A DiscoverEU nagyköveteként az lesz a feladatuk, hogy beszámoljanak utazási élményeikről, akár a közösségi médiában (például az Instagramon, a Facebookon vagy a Twitteren), akár az iskolájukban, a helyi kultúrházban stb. A jelentkezők csatlakozhatnak a #DiscoverEU hivatalos Facebook-csoportjához. A kezdeményezés keretében utazó fiataloknak ezenkívül részt kell venniük egy online felmérésben, melynek kérdőívét az Európai Bizottsággal szerződött vállalkozó fogja elküldeni nekik az utazás után. A kérdőív kitöltését követően a résztvevők automatikusan létrehozott részvételi oklevelet kapnak majd, mely feltünteti, milyen kompetenciákra és készségekre tettek szert az utazásnak köszönhetően.

15. Felelősségkizáró nyilatkozat

Az Európai Bizottság csak az utazási igazolványokról gondoskodik a fentiekben részletezettek szerint. Ezért a kiválasztott résztvevőknek saját maguknak kell állniuk a szállás, az ellátás, a biztosítás és az esetleges felárak költségeit, továbbá az utazással kapcsolatban felmerülő minden egyéb kiadást. Az Európai Bizottság nem nyújt biztosítást az útra. A kiválasztott jelentkezők kizárólagos felelőssége gondoskodni utasbiztosításról.

Sem az Európai Bizottság, sem a vele szerződött külső vállalkozó nem vonható felelősségre a kiválasztott jelentkezők bármelyike által okozott vagy elszenvedett károkért, ideértve a kezdeményezéshez kapcsolódó támogatott tevékenységek végrehajtása következtében vagy annak során harmadik feleknek okozott károkat is.

Sem az Európai Bizottság, sem a vele szerződött külső vállalkozó nem vonható felelősségre semmilyen vagyoni vagy nem vagyoni kárért, illetve fizikai sérülésért, melyet a kiválasztott jelentkezők, vagy az őket kísérő személyek szenvednek el az utazás során, ideértve a kiindulási országból való elutazást és az oda történő visszautat is.

A tervezett utazásra megszorítások vonatkoznak a rendelkezésre álló költségvetési keret, idő és igazolványok vonatkozásában. Ezért az útiterv módosítás tárgyát képezheti, és az Európai Bizottsággal szerződött külső vállalkozó nem tudja garantálni az eredeti úti tervek megvalósíthatóságát.

A kiválasztott jelentkezőknek azt tanácsoljuk, hogy az utazás teljes időtartamára kössenek megfelelő egészség- és utasbiztosítást. A résztvevők a DiscoverEU-utazásuk során saját hazájuk egészségbiztosításának terhére rendszerint igénybe vehetnek alapvető egészségügyi szolgáltatásokat. Ehhez ki kell váltaniuk az európai egészségbiztosítási kártyát. Az európai egészségbiztosítási kártya és a magánbiztosítóknál kötött alapbiztosítás által nyújtott fedezet nem terjed ki minden lehetséges esetre, különösen ha a beteg vagy sérült hazaszállítására vagy különleges orvosi beavatkozásra van szükség. Az ilyen típusú költségek fedezésére tanácsos kiegészítő biztosítást kötni.

Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy kivételes körülmények esetén módosítsa a 10. és a 11. pontban foglalt szabályokat.

16. Alkalmazandó jog

Erre a pályázatra az uniós jog irányadó. Az Európai Unió Bírósága kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az Unió és valamely kedvezményezett között e versenyszabályok értelmezését, alkalmazását vagy érvényességét illetően felmerült jogviták rendezésére, amennyiben a jogvita békés úton nem rendezhető.

17. Adatvédelem

A kért adatokat kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy az utazási igazolványt elnyerő jelentkezőket kiválasszuk, az utazási igazolványok lefoglalását lehetővé tegyük, és a DiscoverEU-hoz kapcsolódó szolgáltatásokat (lásd: DiscoverEU tanulási ciklus, DiscoverEU promóciós kampányok) biztosítsuk. Ebből a célból az Európai Bizottság, illetve az Európai Bizottság által erre felhatalmazott szervezetek, valamint az Erasmus+ nemzeti irodák és az Eurodesk hálózatába tartozó irodák felvehetik a résztvevőkkel a kapcsolatot.

A személyes adatok kezelését az Európai Bizottság a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a Bizottság adatvédelmi tisztviselőjéhez benyújtott, adatkezelési műveletekről történő értesítések alapján végzi. Az adatokat az Európai Bizottság adatkezelője fogja kezelni a kezdeményezés megvalósítása és az azzal kapcsolatos utólagos tevékenységek céljaira, valamint az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében.

A DiscoverEU kezdeményezésre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük a jelentkezőkkel, hogy személyes adataik miképp kerülnek felhasználásra, és hogyan gondoskodunk ezeknek az adatoknak a védelméről. Az adatvédelmi nyilatkozat itt található: https://europa.eu/youth/privacy_hu

A jelentkezők jogosultak arra, hogy bármikor az európai adatvédelmi biztoshoz forduljanak jogorvoslatért.

18. Panasztétel

Panasztételi űrlap fog rendelkezésre állni az Európai Bizottság által az utazások lefoglalásával megbízott külső vállalkozó honlapján. A kiválasztott jelentkezők tájékoztatást fognak kapni erről a panasztételi lehetőségről az igazolványfoglalás során.