Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

A DiscoverEU szabályai


A DiscoverEU szabályai
Az oldal tartalma nem végleges, az itt olvasható információk május 2-ig, a jelentkezési időszak kezdetéig még változhatnak.

 

1. Leírás

A DiscoverEU uniós kezdeményezés, amelyre az Európai Parlament tett javaslatot. Célja, hogy alkalmat nyújtson a 18 éves európai fiataloknak arra, hogy – élve az EU-n belüli szabad mozgás lehetőségével – felfedezzék Európa ezer arcát, kulturális örökségét és történelmét, új barátokat szerezzenek, s végső soron megismerjék önmagukat. 

A kezdeményezésben azok a fiatalok vehetnek részt, akik 2019. július 1-jén 18 évesek. Az Európai Bizottság legalább 20 ezer fiatalt fog kiválasztani a jelentkezők közül. Jelentkezni az Európai Ifjúsági Portálon lehet. A jelentkezési időszak 2019. május 2., közép-európai nyári időszámítás szerint déli 12 órától 2019. május 16., közép-európai nyári időszámítás szerint déli 12 óráig tart.

A kiválasztott fiatalok utazási igazolványt fognak kapni, mellyel 2019. augusztus 1. és 2020. január 31. között – de legfeljebb egy hónapon keresztül – felfedezhetik az Európai Uniót.

Alapszabály szerint az elsődleges közlekedési mód a vasút. Annak érdekében azonban, hogy a fiatalok minél több helyre eljuthassanak, más közlekedési eszközöket, például buszt vagy kompot is igénybe vehetnek – attól függően, hogy melyik a leginkább környezetbarát közlekedési mód, és melyikkel tudnak eljutni legkönnyebben és leggyorsabban a célállomásra.

Különleges esetekben, és ha más közlekedési eszköz nem kínálkozik, repülővel is lehet utazni. Így a távoli területeken vagy szigeteken élő fiatalok előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy részt vegyenek a kezdeményezésben.

2. Részvételi feltételek

Kizárólag azoknak a fiataloknak a jelentkezését fogadjuk el, akik:

 • 2019. július 1-jén 18 évesek (azaz 2000. július 2. és 2001. július 1. között születtek, e két dátumot is beleértve);
 • rendelkeznek az uniós tagállamok valamelyikének állampolgárságával a nyertes jelentkezők kiválasztásáról szóló döntés időpontjában;
 • az internetes jelentkezési lapon megadják a személyazonosító igazolványuk vagy útlevelük számát;

A kiválasztott jelentkezők csak akkor utazhatnak, ha:

 • utazásukat egy olyan országban kezdik meg, amely a nyertes jelentkezők kiválasztásáról szóló döntés időpontjában az Európai Unió tagállama;
 • legalább 1 napig és legfeljebb 1 hónapig terveznek utazni;
 • el kívánnak látogatni legalább egy külföldi országba, amely a nyertes jelentkezők kiválasztásáról szóló döntés időpontjában az Európai Unió tagállama;
 • vállalják a DiscoverEU nagyköveti szerepet. 

A fenti részvételi feltételeket nem teljesítő fiatalok pályázatát nem fogjuk figyelembe venni a kiválasztási eljárás során. 

A DiscoverEU az Európai Parlament által kezdeményezett előkészítő intézkedés, melynek célja, hogy utazási és mobilitási lehetőséget kínáljon a 18 éves fiataloknak EU-szerte. Az intézkedés célkeresztjében a 18 éves fiatalok állnak, hiszen az életüknek ebben a meghatározó évében válnak felnőtté és európai polgárrá.

3. A jelentkezés menete

A DiscoverEU keretében meghirdetett pályázatra az Európai Ifjúsági Portálon elérhető internetes jelentkezési lap kitöltésével és benyújtásával lehet jelentkezni. A jelentkezési időszak előtt és után nem lesz lehetőség jelentkezésre.

A jelentkezés folyamata hét szakaszból áll:

 1. Annak érdekében, hogy megállapíthassuk, jogosultak-e a részvételre, a jelentkezőknek meg kell adniuk születési dátumukat és állampolgárságukat. Ha az általuk megadott információk alapján a jelentkezők nem felelnek meg a 2. pontban foglalt részvételi feltételeknek, nem fognak tudni továbblépni a következő szakaszba. Fel fogjuk kérni őket továbbá, hogy fogadják el magukra nézve a DiscoverEU kezdeményezés versenyszabályait, járuljanak hozzá személyes adataik tárolásához és kezeléséhez a DiscoverEU pályázati eljárás céljaira, valamint ahhoz, hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Bizottság által engedélyezett szervezetek felvegyék velük a kapcsolatot a DiscoverEU kezdeményezéssel kapcsolatban.
 2. A jelentkezőknek közölniük kell, hogy egyedül vagy egy legfeljebb ötfős csoport tagjaként kívánnak-e utazni.
 3. A jelentkezőknek meg kell adniuk e-mail-címüket. Ezt követően kapni fognak egy automatikus üzenetet az Európai Ifjúsági Portáltól, melyen keresztül meg kell erősíteniük, hogy a megadott e-mail-cím érvényes. Ez az ellenőrzés azért fontos, mert a kiválasztott jelentkezőkkel e-mailben fogunk kommunikálni. Az e-mail-cím megerősítése egyben azt hivatott megakadályozni, hogy mások ne használhassák illetéktelenül a kérdéses e-mail-címeket. 
 4. Miután megerősítették e-mail-címüket, a fiataloknak ki kell tölteniük a jelentkezési lapot. Először meg kell adniuk a következő személyes adataikat: állampolgárság, születési dátum, vezeték- és utónév, nem, e-mail-cím, telefonszám, lakóhely szerinti ország, foglalkozás, valamint a személyazonosító igazolványuk vagy útlevelük száma. A csökkent mozgásképességű és/vagy fogyatékos fiataloknak lehetőségük lesz feltüntetni a jelentkezési lapon egyedi szükségleteiket.
 5. Miután megadták személyes adataikat, a jelentkezőknek válaszolniuk kell öt kvízkérdésre, melyek témája az Európai Unióval kapcsolatos általános tudnivalók, a fiatalokat megcélzó európai uniós kezdeményezések és az európai parlamenti választások. Végezetül pedig válaszolniuk kell egy más jellegű (becslésen alapuló) kiegészítő kérdésre is. A jelentkezőket a kérdésekre adott válaszaik alapján rangsoroljuk, és a nyerteseket e rangsor alapján választjuk ki, a rendelkezésre álló költségvetési keretre is figyelemmel.
 6. A következő szakaszban felkérjük a jelentkezőket, hogy számoljanak be részletesebben utazási terveikről: mikor szándékoznak utazni, voltak-e már más uniós országokban, ez lesz-e az első alkalom, hogy szüleik nélkül utaznak, mit várnak az utazástól, hogyan fogják finanszírozni az utazásukat és honnan hallottak a DiscoverEU kezdeményezésről. Az itt megadott információk nem kötelezik a jelentkezőket, és semmilyen hatással nem lesznek a kiválasztási eljárásra. Ezeket az adatokat csupán statisztikai célból gyűjtjük és azért, hogy az Európai Bizottság tökéletesíteni tudja a DiscoverEU kezdeményezést. 
 7. A jelentkezők az Európai Ifjúsági Portáltól visszaigazolást fognak kapni e-mailben, miután benyújtották a jelentkezést. Ez a visszaigazoló üzenet tájékoztatni fogja őket a jelentkezésük nyilvántartásba vételéről, a részükre kiutalt jelentkezési kódról és a nyertes jelentkezők kiválasztásáról szóló döntés közlésének időpontjáról.

Minden jelentkező kapni fog egy kódot, miután benyújtotta a jelentkezési lapot. Ha egy jelentkező többedmagával kíván utazni, ő lesz a létrehozandó csoport vezetője, és a kódot közölnie kell a csoport többi tagjával, hogy ők is regisztrálhassák magukat. E kód birtokában tehát a csoport összes tagjának regisztrálnia kell a honlapon és meg kell adnia személyes adatait.

Figyelem: csak a csoportvezetőnek kell válaszolnia a kvízkérdésekre és a kiegészítő kérdésre a jelentkezéskor, a többi csoporttagnak nem. A jelentkezés érvényesítéséhez azonban a többi csoporttagnak is meg kell adnia személyes adatait.

Ha egy jelentkező a jelentkezéskor úgy nyilatkozott, hogy egyedül kíván utazni, később módosíthatja a jelentkezést csoportosra, feltéve, hogy a jelentkezési időszak még nem ért véget. Ebben az esetben a fent ismertetett eljárást kell követni.

Csoportok jelentkezését egyetlen jelentkezésként fogjuk elbírálni. Ugyanakkor csak azoknak a csoporttagoknak a jelentkezését fogjuk figyelembe venni a kiválasztás során, akik benyújtottak jelentkezési lapot, és feltüntették rajta a csoportvezető által közölt kódot. A csoport tagjai nem adhatnak be önálló jelentkezést.

A csoporttagok állampolgársága és lakóhelye lehet különböző.

Személyenként csak egy jelentkezést lehet benyújtani. Az Európai Ifjúsági Portálon nyilvántartásba vett első jelentkezést fogjuk figyelembe venni a kiválasztási eljárás során. Nem lehet több csoport tagjaként benyújtani jelentkezést. Ha fény derül arra, hogy valaki többször jelentkezett, az Európai Ifjúsági Portálon benyújtott első jelentkezést fogjuk csak figyelembe venni.

Azok a fiatalok, akik az előző, 2018. novemberi pályázati forduló alkalmával DiscoverEU utazási igazolványt kaptak, nem pályázhatnak másodszor. Ezt már a jelentkezési szakaszban kiszűrjük. Ha a kezdeményezés végrehajtásának bármely szakaszában akár az Európai Bizottság által az utazások lefoglalásával megbízott külső vállalkozó, akár maga az Európai Bizottság kideríti egy jelentkezőről, hogy a korábbi forduló alkalmával már kapott utazási igazolványt, az illetőt kizárjuk a pályázatból.

4. Kiválasztási eljárás, értékelés

Mindegyik tagállamban meghatározott számú utazási igazolványt fogunk kiosztani. Az utazási igazolványok száma az adott ország népességének az Európai Unió teljes lakosságához viszonyított arányán alapul. Az utazási igazolványok tagállamok szerinti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

A kiválasztási eljárás során a jelentkezők állampolgárságát vesszük alapul, a jelentkezési lapon szereplő adatokból kiindulva. Abban az esetben, ha bizonyos országokban a jelentkezések száma nem éri el a kvótakeretet, a fennmaradó utazási igazolványokat azok között az országok között osztjuk szét, ahol a jelentkezők száma meghaladja az adott országra vonatkozóan meghatározott kvótát.

Csoportok jelentkezése esetén a csoportvezető állampolgárságát vesszük alapul a kvóták alkalmazása céljából. Ha egy tagországban az utazásra kiválasztott jelentkezők listáján egy csoport áll az utolsó helyen, és az adott tagországra vonatkozó kvóta a csoport egyik tagjával kimerül, a csoport minden tagja utazhat.

Annak ellenőrzése érdekében, hogy teljesítik-e a részvételi feltételeket a 2. és a 3. pontban leírtakkal összhangban, a jelentkezőknek mindenekelőtt meg kell adniuk születési dátumukat és állampolgárságukat. Figyelem: a közölt adatokat a jelentkezés folyamán automatikusan megvizsgáljuk, majd az Európai Bizottsággal szerződött, az utazások lefoglalásáért felelős külső vállalkozó ellenőrzi azok helytállóságát. Ha a külső vállalkozó a személyi igazolvány és/vagy útlevél ellenőrzése alapján arra a következtetésre jut, hogy a közölt adatok hamisak, a jelentkezőt kizárjuk a versenyből.

A részvételre jogosult jelentkezőknek válaszolniuk kell az öt kvízkérdésre, és meg kell adniuk egy becsült adatot a kiegészítő kérdésre. Jelentkezésüket a kérdésekre adott válaszok alapján értékeljük ki. Csoport jelentkezése esetén csak a csoportvezetőnek kell megválaszolnia az öt kvízkérdést és a kiegészítő kérdést.

A jelentkezőket az állampolgárságuk szerint csoportosítjuk, és első körben a kvízkérdésekre adott válaszok, azt követően pedig a kiegészítő kérdésre adott válasz alapján rangsoroljuk.

Miután véget ért a jelentkezési időszak, az Európai Ifjúsági Portálon megadott információkat továbbítjuk az értékelő bizottság tagjainak.

Ha több (egyéni vagy csoportos) jelentkezés rangsorolása megegyezik, és holtverseny alakul ki, és a jelentkezések száma meghaladja az adott tagország kvótakeretét, az Európai Bizottság a jelentkezések beérkezési idejének sorrendjét fogja alapul venni. 

5. Értékelő bizottság

Az Európai Bizottság tisztviselőiből álló értékelő bizottság 2019. május végén fog összeülni, és meg fogja vizsgálni a beérkezett jelentkezéseket. Az értékelő bizottság – a kvíz eredménye és a kiegészítő kérdésre adott válaszok alapján, valamint az egyes tagállamok kvótakeretének figyelembevételével – meg fogja határozni a jelentkezők végleges rangsorát, mely alapján ki lesznek választva azok a jelentkezők, akik utazási igazolványt fognak kapni. A nyertes jelentkezők kiválasztása után a Bizottság tartaléklistát állít fel. A tartaléklistára kerülő jelentkezők akkor kaphatnak utazási igazolványt, ha a kezdeményezés költségvetéséből további összegek szabadulnak föl e célra, vagy ha kiválasztott jelentkezők lemondanak a nekik kiutalt utazási igazolványról (lásd a 7. pontot).

Az értékelő bizottság értékelése alapján az Európai Bizottság fog döntést hozni az utazási igazolványok odaítéléséről. Közölni fogja, összesen hány utazási igazolvány kerül kiosztásra, mekkora költségvetési összeget különítenek el az utazási igazolványok céljaira, továbbá közzéteszi egyrészt a kiválasztott jelentkezők, másrészt a tartaléklistára kerülő jelentkezők névsorát.

6. Értesítés az eredményekről

2019. június 6. és 2019. június 20. között minden jelentkezőt értesíteni fogunk e-mailben. Az értesítésben az fog állni, hogy:

 • a jelentkezőt kiválasztották, vagyis kapni fog első körben utazási igazolványt („kiválasztott jelentkező”), vagy
 • a jelentkezőt nem választották ki, és tartaléklistára helyezték.

Az értesítést követően a kiválasztott jelentkezők névsorát az Európai Bizottság továbbítja az általa kijelölt szerződéses külső vállalkozónak, aki az utazásokkal kapcsolatos adminisztratív teendőket intézi. Ezután a külső vállalkozó közvetlenül felveszi a kapcsolatot a kiválasztott jelentkezőkkel. További tudnivalók a 8. pontban olvashatók.

A jelentkezők az Európai Ifjúsági Portálon is ellenőrizni tudják, hogy kiválasztották-e őket vagy sem. A honlapon csak a jelentkezőkhöz az Európai Ifjúsági Portálon történő jelentkezéskor rendelt kódokat fogjuk közzétenni.

7. Tartaléklista

Az összes ki nem választott jelentkező felkerül a tartaléklistára, a kvízkérdésekre és a kiegészítő kérdésre adott válaszok alapján felállított rangsornak megfelelő csökkenő sorrendben. Abban az esetben, ha egy vagy több kiválasztott jelentkező lemond a neki odaítélt utazási igazolványról, vagy ha az odaítélt utazási igazolványok összértéke nem meríti ki a rendelkezésre álló költségvetési keretet, az Európai Bizottság a költségvetési keret erejéig további utazási igazolványokat utalhat ki tartaléklistás jelentkezőknek. A költségvetési keret felhasználását a Bizottság havonta felülvizsgálja.

A tartaléklistára kerülés nem keletkeztet semmiféle jogszerű követelést az Európai Bizottsággal szemben, és nem garantálja a tartaléklistára vett jelentkezőknek, hogy egy későbbi időpontban utazási igazolványt kapnak.

A tartaléklistára felvett jelentkezőkkel az Európai Bizottsággal szerződött külső vállalkozó adott esetben felveszi a kapcsolatot, és felkéri őket, hogy regisztráljanak a DiscoverEU portál utazásfoglalási felületén. Azok a tartaléklistás jelentkezők, akikkel ebben a kései szakaszban felvesszük a kapcsolatot, nem tarthatnak igényt a felkérést megelőzően tett utazások költségeinek térítésére, és nem kérhetik az utazási időszak meghosszabbítását.

8. Jegyfoglalások és az utazás időpontja

A kiválasztott jelentkezőknek az utazásukat egy olyan országban kell megkezdeniük, amely a nyertes jelentkezők kiválasztásáról szóló döntés időpontjában az Európai Unió tagállama. Az utazás során a kiválasztott jelentkezőknek el kell látogatniuk legalább egy, a kiindulási tagországtól eltérő országba, amely a nyertes jelentkezők kiválasztásáról szóló döntés időpontjában az Európai Unió tagállama. Az utazás minimális időtartama 1 nap, a maximális időtartama pedig 1 hónap. Az utazásra a kiválasztott jelentkezőknek 2019. augusztus 1. és 2020. január 31. között kell sort keríteniük.

Az utazási igazolványok lefoglalását, megvásárlását és a kiválasztott jelentkezőknek való eljuttatását az Európai Bizottsággal szerződött külső vállalkozó intézi. A kiválasztott jelentkezőknek semmilyen körülmények között nem szabad saját maguknak lefoglalniuk a menetjegyüket – sem önállóan, sem utazási irodán keresztül. Az általuk közvetlenül lefoglalt, illetve megvásárolt menetjegyek árát a Bizottság nem téríti vissza. 

Az Európai Bizottsággal szerződött külső vállalkozó kapcsolatba fog lépni a kiválasztott jelentkezőkkel, és hozzáférést biztosít nekik egy online foglalási űrlaphoz, melyet ki kell tölteniük ahhoz, hogy megkapják utazási igazolványukat. A külső vállalkozó választja ki a leggazdaságosabb és egyéb szempontokból is legmegfelelőbb fuvarozót.

Alapszabályként a kiválasztott jelentkezők az alábbi két utazási opció közül választhatnak:

Rugalmas utazás

Fix utazás

Az utazás megkezdésének és befejezésének időpontja rugalmas. Figyelem: az utazási igazolványnak van egy kezdeti dátuma. E kezdeti dátumtól számítva az utazási igazolvány egy hónapig érvényes.

A kiválasztott jelentkezők közlik a külső vállalkozóval az útitervüket, melynek dátumai és célállomásai előre rögzítve vannak. Az utazás időpontjait nem lehet módosítani, miután a jelentkező benyújtotta a foglalási űrlapot. Az utazás legfeljebb egyhónapos időtartamot fedhet le.

Az utazás megkezdése és befejezése között legfeljebb egy hónap telhet el, és ezen az időszakon belül az utazási igazolvánnyal meghatározott számú napot lehet utazással tölteni. A rugalmas utazási opció lehetővé teszi a kiválasztott jelentkezőknek, hogy annyi EU-országot felkeressenek, ahányat csak akarnak.

A kiválasztott jelentkezők legfeljebb 1 hónapos időszakon belül legfeljebb 2 olyan másik országba utazhatnak el, amely a nyertes jelentkezők kiválasztásáról szóló döntés időpontjában az Európai Unió tagállama (ez nem foglalja magában a kiindulási országot, illetve azokat az országokat, amelyeken átutaznak).

A kiválasztott jelentkezők szabadon dönthetik el, hogy az utazási időszakon belül mely (egymást követő vagy tetszőlegesen választott, egymástól különálló) napokon utaznak. Utazhatnak európai vasúti társaságok vonatjáratain, valamint komphajón és egyéb, az Európai Bizottsággal szerződött külső vállalkozó által kiválasztott közlekedési eszközzel. Figyelem: egyes vasúti járatokat csak helyjeggyel lehet igénybe venni. Ebben az esetben a kiválasztott jelentkezőknek saját maguknak kell intézniük a helyfoglalást és megvenniük a helyjegyeket az utazás alatt vagy azt megelőzően. A helyjegyek díjára az utazási igazolvány nem terjed ki, azok költségét és az utazás kapcsán felmerült egyéb költségeket az Európai Bizottság nem fedezi.  

Fix utazás esetében nincs foglalási költség, de az utazás egészére vonatkozóan rendelkezésre álló keret felső határa 260 euró. A kiválasztott jelentkezőknek gondoskodniuk kell arról, hogy az általuk tervezett utazás költsége ne lépje túl ezt az összeget. 

 

Mindkét opció esetében:

 • Az EU összesen 260 euróval járul hozzá az utazáshoz, melyet a lent ismertetett kivételes esetekben lép csak túl.
 • Az egyes járatok törlésére vagy módosítására nincs lehetőség.
 • A felárakra az utazási igazolvány nem terjed ki, azok költségét és az utazás kapcsán felmerülő egyéb költségeket az Európai Bizottság nem fedezi.

Azoknak a kiválasztott jelentkezőknek, akik Ciprusra vagy Máltára szeretnének utazni, erről előzetesen tájékoztatniuk kell a külső vállalkozót. Az 1. melléklet tartalmazza a Ciprusról és a Máltáról utazókra vonatkozóan megállapított kvótákat. Ugyanezek a kvóták érvényesek azokra a kiválasztott jelentkezőkre, akik Ciprusra vagy Máltára kívánnak utazni. A repülőjegyek lefoglalása a benyújtott igénylések sorrendjében fog történni.

Azoknak a kiválasztott jelentkezőknek, akik a rugalmas utazást választják, és utazásuk során a balti államok valamelyikét is érinteni szeretnék, erről a kívánságukról értesíteniük kell a külső vállalkozót. Ebben az esetben ugyanis az utazási igazolvány kiterjedhet egy további útra is.

Az utazás maximális időtartamára vonatkozó követelmény alól mentesülhetnek azok az EU-ban élő fiatalok, akik kötelező polgári vagy katonai szolgálatot teljesítenek. Az ő esetükben a meghosszabbított utazási időszak 6 hónap attól az időponttól számítva, amikor befejezték a törvényben előírt szolgálatot.

9. Közlekedési módok

Alapszabály szerint az elsődleges közlekedési mód a vasút. Annak érdekében azonban, hogy a fiatalok minél több helyre eljuthassanak, más közlekedési eszközöket, például buszt vagy kompot is igénybe vehetnek – attól függően, hogy melyik a leginkább környezetbarát közlekedési mód, és melyikkel tudnak eljutni legkönnyebben és leggyorsabban a célállomásra. Az utazási igazolvány másodosztályra szól.

Kivételes esetekben lehetőség van légi közlekedésre is. Ez a kivétel alkalmazandó akkor, ha:

 1. a kiválasztott jelentkező lakóhelye a kilenc legkülső régió valamelyikében van (Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azori-szigetek és Kanári-szigetek);
 2. a kiválasztott jelentkező lakóhelye olyan országban, illetve régióban van, amely nem érhető el a fent említett közlekedési eszközökkel (vasúton, kompon vagy autóbusszal);
 3. ha a kiválasztott jelentkezőnek több mint 18 órát kell utaznia szárazföldön vagy tengeren, mielőtt átlépné a kiindulási ország határát.

Csak a kiindulási országból való elutazás és az oda való visszautazás történhet repülőgépen. Minden más útszakasz megtételére az alapszabály vonatkozik, tehát a résztvevőknek vasúton vagy valamilyen más szárazföldi vagy vízi közlekedési eszközzel kell utazniuk. 

A legkülső régiókban élő fiatalok bármilyen olyan célországot választhatnak, mely kielégíti az előírt követelményeket.  Azok a kiválasztott jelentkezők, akik a legkülső régiók valamelyikébe szeretnének utazni, megtehetik ezt, feltéve hogy az utazás összköltsége nem haladja meg a 260 eurót.

Azok a kiválasztott jelentkezők, akiknek a lakóhelye Cipruson vagy Máltán van, igénybe vehetnek légi közlekedést.

10. Az utazási igazolvány maximális értéke

A kiválasztott jelentkezők kizárólag utazási igazolványt kapnak, amely a választott úti célok elérésére jogosítja fel őket. A kiválasztott jelentkezőknek saját maguknak kell állniuk a szállás, az ellátás, a biztosítás és az esetleges felárak költségeit, továbbá az utazással kapcsolatban felmerülő minden egyéb kiadást.

Alapszabályként minden kiválasztott jelentkező legfeljebb 260 euró értékű utazásra jogosult. Az utazási igazolvánnyal kizárólag másodosztályon lehet utazni. Az utazási igazolvány értéke azonban ennél magasabb lehet:

 • azoknak a kiválasztott jelentkezőknek az esetében, akik az EU legkülső régióinak valamelyikéből (Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azori-szigetek, Kanári-szigetek) utaznak a kontinensre. Miután megérkeztek a kontinensre, az alapszabály alkalmazandó rájuk is;
 • a fent említett legkülső régiókban élő kiválasztott jelentkezők esetében, akiknek repülőgépre kell szállniuk ahhoz, hogy eljuthassanak az európai kontinensre. Miután megérkeztek a kontinensre, az alapszabály alkalmazandó rájuk is;
 • bizonyos – eseti alapon elbírált – konkrét helyzetekben (például ha a kiválasztott jelentkező a rugalmas utazást választja és a balti országokból vagy a balti országokba kíván utazni, illetve ha a kiválasztott jelentkező lakóhelye Írországban vagy egy, az EU-hoz tartozó másik szigeten van) az utazási igazolvány kiterjedhet egy külön vonat-/komp-/buszjáratra;
 • a csökkent mozgásképességű és/vagy speciális igényű kiválasztott jelentkezők esetében: az EU fedezheti a különleges segítségnyújtással (kísérő személy vagy látássérült résztvevőt vezető kutya rendelkezésre állásával stb.) kapcsolatban felmerülő költségeket is. Ezeket a különleges szükségleteket a lakóhely szerinti tagállam nemzeti jogában előírt megfelelő dokumentumokkal kell igazolni.

11. Az eljárás menete

A regisztrációs időszak kezdete  2019. május 2. (közép-európai nyári időszámítás szerint
déli 12 óra)
A regisztrációs időszak vége 2019. május 16. (közép-európai nyári időszámítás szerint
déli 12 óra)
Értékelő bizottság általi értékelés 2019. május vége 
Értesítés a kiválasztás eredményéről 2019. június közepe  
Az utazás megkezdésének legkorábbi dátuma 2019. augusztus 1.
Az utazás befejezésének legkésőbbi dátuma 2020. január 31.

12. Kiválasztott résztvevők visszalépése, az utazás lemondása

Mindegyik utazási igazolvány névre szól, és semmilyen körülmények között nem ruházható át másra. Az utazási igazolványon szereplő nevet nem szabad megváltoztatni.

Ha egy kiválasztott résztvevő bármilyen okból lemondja az utazását, és az Európai Bizottsággal szerződött külső vállalkozó még nem foglalta le az igazolványokat, helyette a tartaléklistán szereplő, a felállított rangsor szerint soron következő személy utazhat. A kiválasztott jelentkezőket felkérjük, hogy foglalás előtt tájékoztassák a külső vállalkozót.

Ha a csoport egy tagja (akár a csoportvezető, akár bármely másik tagja) úgy dönt, hogy nem kíván utazni, és az Európai Bizottsággal szerződött külső vállalkozó még nem foglalta le az igazolványokat, a döntése nincs hatással a csoport többi tagjára, akik az eredeti terv szerint utazhatnak. A csoport tagjaként visszalépett személy azonban nem helyettesíthető. Az Európai Bizottság ezt a fel nem használt utazási igazolványt a tartaléklistán szereplő, a felállított rangsor szerint soron következő személynek fogja kiutalni.

A csoport egyes tagjai döntenek úgy, hogy végül egyénileg utaznak – ez nem befolyásolja a csoport többi tagjának útját.

Foglalás után az esetleges törlés vagy módosítás költségét a kiválasztott jelentkezőknek kell állniuk.

13. Vis maior

Ha előre nem látható, kivételes – a résztvevő által nem befolyásolható, illetve nem az ő hibájának vagy gondatlanságának betudható – körülmények vagy események miatt nincs mód az utazás megkezdésére vagy befejezésére, új utazási igazolvány állítható ki. Az Európai Bizottsággal szerződött külső vállalkozó az ilyen helyzeteket eseti alapon bírálja el.

14. Beszámoló az utazásról

Az Európai Bizottság szeretné, ha a fiatal DiscoverEU-utazók megosztanák másokkal utazási élményeiket és kalandjaikat. A kiválasztott résztvevők a DiscoverEU kezdeményezés nagykövetei lesznek. A DiscoverEU nagyköveteként az lesz a feladatuk, hogy beszámoljanak utazási élményeikről, akár a közösségi médiában (például az Instagramon, a Facebookon vagy a Twitteren), akár az iskolájukban, a helyi kultúrházban stb. A kiválasztott jelentkezőket arra buzdítjuk továbbá, hogy csatlakozzanak a DiscoverEU újonnan létrehozott Facebook-közösségéhez. A kezdeményezés keretében utazó fiataloknak ezenkívül részt kell venniük egy kérdőíves felmérésben is, melyet az Európai Bizottsággal szerződött külső vállalkozó fog elküldeni nekik az utazás után.

15. Felelősségkizáró nyilatkozat

Az Európai Bizottság csak az utazási igazolványokról gondoskodik a fentiekben részletezettek szerint. Ezért a kiválasztott résztvevőknek saját maguknak kell állniuk a szállás, az ellátás, a biztosítás és az esetleges felárak költségeit, továbbá az utazással kapcsolatban felmerülő minden egyéb kiadást. Az Európai Bizottság nem nyújt biztosítást az útra. A kiválasztott jelentkezők kizárólagos felelőssége gondoskodni utasbiztosításról.

Sem az Európai Bizottság, sem a vele szerződött külső vállalkozó nem vonható felelősségre a kiválasztott jelentkezők bármelyike által okozott vagy elszenvedett károkért, ideértve a kezdeményezéshez kapcsolódó támogatott tevékenységek végrehajtása következtében vagy annak során harmadik feleknek okozott károkat is.

Sem az Európai Bizottság, sem a vele szerződött külső vállalkozó nem vonható felelősségre semmilyen vagyoni vagy nem vagyoni kárért, illetve fizikai sérülésért, melyet a kiválasztott jelentkezők, vagy az őket kísérő személyek szenvednek el az utazás során, ideértve a kiindulási országból való elutazást és az oda történő visszautat is.

A tervezett utazásra megszorítások vonatkoznak a rendelkezésre álló költségvetési keret, idő és igazolványok vonatkozásában. Ezért az útiterv módosítás tárgyát képezheti, és az Európai Bizottsággal szerződött külső vállalkozó nem tudja garantálni az eredeti úti tervek megvalósíthatóságát.

A kiválasztott jelentkezőknek azt tanácsoljuk, hogy az utazás teljes időtartamára kössenek megfelelő egészség- és utasbiztosítást. A résztvevők a DiscoverEU-utazásuk során saját hazájuk egészségbiztosításának terhére rendszerint igénybe vehetnek alapvető egészségügyi szolgáltatásokat. Ehhez ki kell váltaniuk az európai egészségbiztosítási kártyát. Az európai egészségbiztosítási kártya és a magánbiztosítóknál kötött alapbiztosítás által nyújtott fedezet nem terjed ki minden lehetséges esetre, különösen ha a beteg vagy sérült hazaszállítására vagy különleges orvosi beavatkozásra van szükség. Az ilyen típusú költségek fedezésére tanácsos kiegészítő biztosítást kötni. 

Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy kivételes körülmények esetén módosítsa a 10. és a 11. pontban foglalt szabályokat.

16. Alkalmazandó jog

Erre a pályázatra az uniós jog irányadó. Az Európai Unió Bírósága kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az Unió és valamely kedvezményezett között e versenyszabályok értelmezését, alkalmazását vagy érvényességét illetően felmerült jogviták rendezésére, amennyiben a jogvita békés úton nem rendezhető.

17. Adatvédelem

A bekért adatok kizárólag a jelentkezők kiválasztásának és az utazási igazolványok intézésének céljából kerülnek felhasználásra.

A személyes adatok feldolgozását az Európai Bizottság a 45/2001/EK rendelet, valamint a Bizottság adatvédelmi tisztviselőjéhez benyújtott, feldolgozási műveletekről történő értesítések alapján végzi. (Ez utóbbiak nyilvánosan elérhetőek az adatvédelmi tisztviselő jegyzékében.) Az adatokat az Európai Bizottság adatkezelője fogja kezelni a kezdeményezés megvalósítása és az azzal kapcsolatos utólagos tevékenységek céljaira, valamint az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmében.

A DiscoverEU kezdeményezésre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük a jelentkezőkkel, hogy személyes adataik miképp kerülnek felhasználásra, és hogyan gondoskodunk ezeknek az adatoknak a védelméről. Az adatvédelmi nyilatkozat itt található:  https://europa.eu/youth/privacy_hu

A jelentkezők jogosultak arra, hogy bármikor az európai adatvédelmi biztoshoz forduljanak jogorvoslatért.

18. Panasztétel

Panasztételi űrlap fog rendelkezésre állni az Európai Bizottság által az utazások lefoglalásával megbízott külső vállalkozó honlapján. A kiválasztott jelentkezők tájékoztatást fognak kapni erről a panasztételi lehetőségről az utazásfoglalás során.

További információkra van szükséged?

Ha kérdésed van a DiscoverEU kezdeményezésről, először is nézd meg a gyakran feltett kérdések rovatát, hátha ott választ kapsz rá. Ha nem, az alábbi linkre kattintva közvetlenül felveheted velünk a kapcsolatot. Kérdésedre várhatóan öt munkanapon belül válaszolunk.
Fordulj hozzánk!