Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας
Πληροφορίες και ευκαιρίες για τους νέους όλης της Ευρώπης.

Κανόνες του διαγωνισμού DiscoverEU


Κανόνες του διαγωνισμού DiscoverEU
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή τη σελίδα είναι προσωρινές και ενδέχεται να αλλάξουν μέχρις ότου ξεκινήσει ο διαγωνισμός στις 2 Μαΐου.

 

1. Περιγραφή

Το DiscoverEU  είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βασίζεται σε μία πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχει ως στόχο να προσφέρει σε νέους 18 ετών μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα τους δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανακαλύψουν την πολυμορφία της Ευρώπης, να απολαύσουν την πολιτιστική της κληρονομιά και ιστορία, να έλθουν σε επαφή με άτομα από όλη την Ευρώπη και, σε τελική ανάλυση, να ανακαλύψουν τον εαυτό τους. 

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να επιλέξει τουλάχιστον 12.000 νέους οι οποίοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 ετών την 1η Ιουλίου 2019. Οι νέοι που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 2 Μαΐου 2019 στις 12:00, (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης) και θα λήξει στις 16 Μαΐου 2019 στις 12:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Στους νέους που θα επιλεγούν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χορηγήσει ταξιδιωτικές κάρτες για να εξερευνήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η Αυγούστου 2019 έως τις 31 Ιανουαρίου 2020, για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός μηνός.

Οι αιτούντες που θα λάβουν κάρτα θα ταξιδεύουν, κατά κανόνα, σιδηροδρομικώς. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως φεριμπότ και λεωφορεία, όταν υπάρχει ανάγκη και εφόσον ληφθούν υπόψη παράγοντες που συνδέονται με το περιβάλλον, τον χρόνο και την απόσταση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα άλλα μέσα μεταφοράς, θα επιτρέπεται η μετακίνηση με αεροπλάνο. Με τον τρόπο αυτό, οι νέοι που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε νησιά θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σ’ αυτή την πρωτοβουλία.

2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Για να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες πρέπει:

 • να είναι 18 ετών την 1η Ιουλίου 2019, δηλαδή να έχουν γεννηθεί μεταξύ 2ας Ιουλίου 2000 και 1ης Ιουλίου 2001 (συμπεριλαμβανομένης)·
 • να έχουν την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης·
 • να έχουν συμπληρώσει σωστό αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου στο ηλεκτρονικό δελτίο αίτησης.

Οι αιτούντες που θα επιλεγούν μπορούν να ταξιδέψουν μόνον εφόσον:

 • ξεκινήσουν το ταξίδι τους σε χώρα που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης·
 • σχεδιάζουν να ταξιδέψουν για διάστημα από 1 ημέρα έως και 30 ημέρες·
 • σχεδιάζουν να ταξιδέψουν σε τουλάχιστον μία ξένη χώρα που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης·
 • θέλουν να γίνουν πρεσβευτές DiscoverEU. 

Οι αιτούντες που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής. 

Η πρωτοβουλία DiscoverEU είναι μια προπαρασκευαστική δράση που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να δώσει στους νέους 18 ετών την ευκαιρία για ταξίδια και μετακινήσεις. Η δράση στοχεύει συγκεκριμένα σε νέους 18 ετών, καθώς η ηλικία αυτή αποτελεί γενικά ένα σημαντικό βήμα προς την ενηλικίωση και την ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

3. Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι αιτήσεις για την πρωτοβουλία DiscoverEU θα υποβάλλονται μέσω ειδικού ηλεκτρονικού δελτίου αίτησης στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή αίτησης:

Η διαδικασία υποβολής αίτησης ολοκληρώνεται σε 7 βήματα:

 1. Οι αιτούντες θα πρέπει πρώτα να περάσουν τον έλεγχο επιλεξιμότητας, γεγονός που προϋποθέτει ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν την ημερομηνία γέννησης και την υπηκοότητά τους. Εάν τα στοιχεία που δηλώσουν δεν είναι σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο σημείο 2 «Επιλέξιμοι αιτούντες», τότε δεν θα μπορούν να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Επιπλέον, θα τους ζητηθεί να αποδεχθούν τους κανόνες του διαγωνισμού DiscoverEU, να συναινέσουν στο ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα μπορούν να αποθηκεύονται και να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς του διαγωνισμού DiscoverEU και να συμφωνήσουν ότι θα μπορούν να επικοινωνούν μαζί τους σχετικά με τον διαγωνισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οργανισμοί που έχουν εξουσιοδοτηθεί από αυτήν για τον ίδιο σκοπό.
 2. Οι αιτούντες θα πρέπει να δηλώσουν αν επιθυμούν να ταξιδέψουν μόνοι ή σε ομάδες μέχρι και 5 ατόμων.
 3. Οι αιτούντες θα πρέπει να δηλώσουν μια έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση. Μόλις γίνει αυτό, θα λάβουν αυτόματο ηλεκτρονικό μήνυμα από την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, προκειμένου να ελέγξουν αν η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση είναι έγκυρη. Αυτός ο έλεγχος είναι αναγκαίος, δεδομένου ότι η επικοινωνία με τους αιτούντες, εφόσον επιλεγούν, θα γίνεται με email. Ζητώντας από τους αιτούντες να επιβεβαιώσουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προλαμβάνει τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από άλλα άτομα. 
 4. Μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης, οι νέοι πρέπει να συμπληρώσουν το δελτίο της αίτησης. Πρώτον, θα πρέπει να δηλώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα: υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης, όνομα, επώνυμο, φύλο, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, χώρα κατοικίας, περιοχή, επάγγελμα και εθνικό δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Οι νέοι με περιορισμένη κινητικότητα και/ή ειδικές ανάγκες θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν τις ειδικές τους ανάγκες.
 5. Μόλις συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, όλοι οι αιτούντες πρέπει να απαντήσουν σε κουίζ 5 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, σχετικά με γενικές γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονται στους νέους, καθώς και για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέλος, θα τους ζητηθεί να απαντήσουν σε μια συμπληρωματική ερώτηση. Οι αιτούντες θα επιλεγούν εντός του ορίου του διαθέσιμου προϋπολογισμού και θα καταταγούν ανάλογα με τις απαντήσεις τους.
 6. Στο επόμενο βήμα, οι αιτούντες καλούνται να δώσουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα ταξιδιωτικά τους σχέδια (π.χ. πότε σκοπεύουν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους, αν έχουν ήδη επισκεφτεί μια χώρα της ΕΕ, αν είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύουν μόνοι τους χωρίς τους γονείς τους, τι θα ήθελαν να αποκομίσουν από την εμπειρία αυτή, πώς σκοπεύουν να καλύψουν τα έξοδα του ταξιδιού τους και πώς έμαθαν για την πρωτοβουλία DiscoverEU). Τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτή την ενότητα δεν είναι δεσμευτικά και δεν θα έχουν αντίκτυπο στη διαδικασία επιλογής. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για ενημέρωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τη βελτίωση της πρωτοβουλίας DiscoverEU. 
 7. Όλοι οι αιτούντες θα λάβουν email επιβεβαίωσης μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας μόλις υποβάλουν την αίτησή τους. Αυτό το email θα τους ενημερώνει ότι η αίτησή τους καταχωρίστηκε και παράλληλα θα τους δίνει τον κωδικό της αίτησης και το χρονοδιάγραμμα κοινοποίησης της τελικής απόφασης χορήγησης των εισιτηρίων.

Όλοι θα λάβουν έναν κωδικό κατά την υποβολή του δελτίου της αίτησης. Εάν ένας αιτών επιθυμεί να καλέσει και άλλα άτομα να συμμετέχουν στην ομάδα του, τότε αναλαμβάνει τον ρόλο του αρχηγού της ομάδας και πρέπει να κοινοποιήσει τον κωδικό στα άλλα μέλη της ομάδας για να τους δώσει τη δυνατότητα να εγγραφούν. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα πρέπει να εγγραφούν διαδικτυακά συμπληρώνοντας τα προσωπικά τους στοιχεία.

Να έχετε υπόψη σας ότι τα μέλη ομάδας δεν υποχρεούνται να λάβουν μέρος στο  κουίζ και στη συμπληρωματική ερώτηση, καθώς πρέπει να απαντήσει μόνο ο αρχηγός της ομάδας. Ωστόσο, τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να συμπληρώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα προκειμένου να επικυρώσουν την αίτησή τους.

Εάν οι αιτούντες έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ταξιδέψουν μόνοι, μπορούν  να προσθέσουν φίλους τους ακόμη και μετά την υποβολή της αίτησης, αλλά πριν από την τελική προθεσμία, με την ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω.

Η αίτηση ομάδας θα αξιολογηθεί ως μία αίτηση. Επισημαίνουμε ότι για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη μόνο τα μέλη της ομάδας που έχουν συμπληρώσει το δελτίο της αίτησης χρησιμοποιώντας τον κωδικό που τους έδωσε ο αρχηγός της ομάδας. Τα μέλη της ομάδας δεν εγγράφονται χωριστά.

Οι ομάδες μπορούν να απαρτίζονται από άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων που ζουν σε διαφορετικούς τόπους.

Μπορεί να υποβληθεί μόνο μία αίτηση ανά άτομο. Η πρώτη αίτηση που θα καταχωριστεί στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας θα είναι η μόνη που θα ληφθεί υπόψη για την επιλογή. Οι αιτούντες δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση ως μέλη διαφορετικών ομάδων. Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο, διαπιστωθούν πολλαπλές αιτήσεις, μόνο η πρώτη αίτηση που έχει καταχωριστεί στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας θα ληφθεί υπόψη.

Οι νέοι που έλαβαν ταξιδιωτική κάρτα DiscoverEU στο πλαίσιο του τελευταίου γύρου αιτήσεων του Νοεμβρίου 2018 δεν μπορούν να υποβάλουν δεύτερη αίτηση. Αυτό θα εξετάζεται στο στάδιο υποβολής των αιτήσεων. Εάν, σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης της πρωτοβουλίας, εντοπιστούν αιτήσεις νέων που είχαν λάβει ταξιδιωτική κάρτα DiscoverEU κατά τον τελευταίο γύρο αιτήσεων, είτε από τον εξωτερικό ανάδοχο που έχει εξουσιοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διεκπεραιώσει τις ταξιδιωτικές κρατήσεις είτε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο αιτών θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. 

4. Διαδικασία και κριτήρια επιλογής

Εφαρμόζονται ποσοστώσεις για τις κάρτες που αναλογούν σε κάθε χώρα. Η κατανομή των καρτών γίνεται με βάση το ποσοστό που αντιπροσωπεύει ο πληθυσμός κάθε χώρας στον συνολικό πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των καρτών που αναλογεί σε κάθε χώρα αναγράφεται στο παράρτημα 1.

Η επιλογή γίνεται με βάση την υπηκοότητα που έχει δηλώσει ο αιτών στο δελτίο της αίτησης. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις είναι λιγότερες από την καθορισμένη εθνική ποσόστωση, οι υπόλοιπες κάρτες θα ανακατανεμηθούν μεταξύ των αιτούντων από χώρες στις οποίες οι αιτούντες είναι περισσότεροι από τις καθορισμένες ποσοστώσεις.

Η υπηκοότητα του αρχηγού της ομάδας θα καθορίσει την υπηκοότητα που πρέπει να ληφθεί υπόψη για την υπαγωγή στην ποσόστωση. Εάν μια ομάδα βρίσκεται τελευταία στον κατάλογο των επιλεγμένων αιτούντων ανά υπηκοότητα και η ποσόστωση γι’ αυτήν την υπηκοότητα έχει ήδη εξαντληθεί, θα επιλεγεί ολόκληρη η ομάδα.

Οι αιτούντες θα πρέπει πρώτα να περάσουν με επιτυχία τον έλεγχο των κριτηρίων επιλεξιμότητας, δηλαδή επιλέξιμη ημερομηνία γέννησης και επιλέξιμη υπηκοότητα, όπως ορίζεται στα σημεία 2 και 3. Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτός ο έλεγχος θα γίνει αυτόματα κατά την υποβολή της αίτησης, και τα δηλωμένα δεδομένα θα επαληθευτούν με διασταύρωση από τον ανάδοχο που έχει εξουσιοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί στις ταξιδιωτικές κρατήσεις. Εάν, κατά τον έλεγχο του δελτίου ταυτότητας και/ή διαβατηρίου, ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι ο αιτών προέβη σε ψευδή δήλωση, τότε αυτός θα αποκλειστεί από τον διαγωνισμό.

Εάν πληρούνται όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας, θα ελεγχθεί αν οι αιτούντες πληρούν τα κριτήρια χορήγησης, δηλαδή, αν απάντησαν σωστά στις 5 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αν απάντησαν τη συμπληρωματική ερώτηση. Στην περίπτωση ομάδων, μόνο ο αρχηγός της ομάδας θα πρέπει να απαντήσει τις 5 ερωτήσεις και τη συμπληρωματική ερώτηση του κουίζ.

Οι αιτούντες θα ομαδοποιηθούν κατά εθνικότητα και θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τις σωστές απαντήσεις στις 5 ερωτήσεις του κουίζ και, στη συνέχεια, σύμφωνα με την απάντηση στη συμπληρωματική ερώτηση.

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων, τα αποτελέσματα θα εξαχθούν από την Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας και θα σταλούν στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης για την τελική αξιολόγησή τους.

Αν υπάρχουν πάρα πολλές αιτήσεις (μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων) που ισοβαθμούν στις τελευταίες θέσεις με βάση την ποσόστωση, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόζει για τη χορήγηση των τελευταίων θέσεων την αρχή της προτεραιότητας

5. Επιτροπή αξιολόγησης

Μια επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συνεδριάσει στα τέλη Μαΐου 2019 για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της επιλογής βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων χορήγησης. Τα μέλη της θα αξιολογήσουν τους αιτούντες και θα αποφασίσουν την τελική κατάταξη των επιλεγμένων αιτούντων στους οποίους θα χορηγηθεί ταξιδιωτική κάρτα, ανάλογα με τις απαντήσεις τους στο κουίζ και στη συμπληρωματική ερώτηση, και λαμβάνοντας υπόψη τις ποσοστώσεις που ισχύουν ανά χώρα. Μόλις γίνει η επιλογή, θα καταρτιστεί εφεδρικός κατάλογος. Οι αιτούντες που περιέχονται στον εφεδρικό κατάλογο ενδεχομένως να λάβουν ταξιδιωτική κάρτα αν υπάρξει αδιάθετο υπόλοιπο του προϋπολογισμού ή αν οι επιλεγμένοι αιτούντες ακυρώσουν τη συμμετοχή τους (βλέπε σημείο 7).

Με βάση τα αποτελέσματα της επιτροπής αξιολόγησης, η Επιτροπή θα εγκρίνει την απόφαση χορήγησης, με πληροφορίες για τον συνολικό αριθμό των καρτών που θα χορηγηθούν, τον συνολικό προϋπολογισμό που θα διατεθεί για τις κάρτες, τον κατάλογο των επιλεγμένων αιτούντων και τον εφεδρικό κατάλογο.

6. Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Από τις 6 Ιουνίου 2019 έως και τις 20 Ιουνίου 2019, όλοι οι αιτούντες θα λάβουν μήνυμα που θα τους ανακοινώνει εάν:

 • επιλέχτηκαν για να ταξιδέψουν («επιλεγμένοι αιτούντες»)
 • δεν επιλέχτηκαν και έχουν συμπεριληφθεί σε εφεδρικό κατάλογο

Μόλις ενημερωθούν οι επιλεγμένοι αιτούντες, ο κατάλογος με τα ονόματά τους θα διαβιβαστεί στον ανάδοχο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο οποίος θα φροντίσει για τις ταξιδιωτικές κρατήσεις. Στη συνέχεια ο εν λόγω ανάδοχος θα επικοινωνήσει με τους επιλεγμένους αιτούντες. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σημείο 8.

Οι αιτούντες θα μπορούν να επαληθεύουν στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας αν έχουν επιλεγεί ή όχι. Οι κωδικοί που έλαβαν οι αιτούντες κατά την υποβολή της αίτησης στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας θα είναι διαθέσιμοι στον ιστότοπο.

7. Εφεδρικός κατάλογος

Όλοι οι επιλεγμένοι αιτούντες θα συμπεριληφθούν σε εφεδρικό κατάλογο κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης, ανάλογα με τις απαντήσεις τους στο κουίζ και στη συμπληρωματική ερώτηση. Σε περίπτωση που ορισμένοι επιλεγμένοι αιτούντες αποσύρουν την αίτησή τους ή εάν η αξία των καρτών που χορηγήθηκαν είναι χαμηλότερη από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να χορηγήσει κάρτες σε αιτούντες που περιλαμβάνονται στον εφεδρικό κατάλογο, μέχρις ότου εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Η απορρόφηση των κονδυλίων του προϋπολογισμού θα επανεξετάζεται σε μηνιαία βάση.

Η εγγραφή στον εφεδρικό κατάλογο δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν εγγυάται ότι οι αιτούντες θα επιλεγούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο εξωτερικός ανάδοχος που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διεκπεραίωση των ταξιδιωτικών κρατήσεων μπορεί να επικοινωνήσει με τους μη επιλεγμένους αιτούντες που περιλαμβάνονται στον εφεδρικό κατάλογο και να τους ζητήσει να εγγραφούν στην πλατφόρμα κρατήσεων. Αυτοί που θα κληθούν να εγγραφούν προς το τέλος της πρωτοβουλίας, επειδή περιέχονται στον εφεδρικό κατάλογο, δεν μπορούν να αξιώσουν την επιστροφή των εξόδων για τα ταξίδια που πραγματοποίησαν πριν από την πρόσκληση, ούτε να ζητήσουν παράταση της προθεσμίας.

8. Κράτηση εισιτηρίων και ημερομηνιών για το ταξίδι

Οι επιλεγμένοι αιτούντες πρέπει να ξεκινήσουν το ταξίδι τους σε χώρα που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης. Τα ταξίδια πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία χώρα που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης, και η οποία είναι διαφορετική από το κράτος μέλος αναχώρησης. Οι νέοι μπορούν να ταξιδέψουν για διάστημα από 1 ημέρα έως και ένα μήνα. Το ταξίδι πρέπει να πραγματοποιηθεί το διάστημα μεταξύ 1ης Αυγούστου 2019 και 321ης Ιανουαρίου 2020.

Η κράτηση, η αγορά και η διανομή των καρτών για τους επιλεγμένους αιτούντες θα γίνει  αποκλειστικά από τον εξωτερικό ανάδοχο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι επιλεγμένοι αιτούντες δεν θα πρέπει, σε καμία περίπτωση, να κάνουν κράτηση εισιτηρίων οι ίδιοι ή μέσω πρακτορείου ταξιδίων. Τα ποσά για τα εισιτήρια που θα αγοραστούν απευθείας από τους επιλεγμένους αιτούντες δεν θα επιστραφούν. 

Ο ανάδοχος που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικοινωνήσει με τους επιλεγμένους αιτούντες και θα τους δώσει πρόσβαση σε ένα ηλεκτρονικό δελτίο κράτησης το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν προκειμένου να λάβουν τις κάρτες τους. Ο ανάδοχος θα επιλέξει τις πλέον ανταγωνιστικές και κατάλληλες μεταφορικές εταιρείες.

Κατά κανόνα, οι επιλεγμένοι αιτούντες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ των ακόλουθων 2 δυνατοτήτων ταξιδιού:

Ευέλικτη επιλογή ταξιδίου

Σταθερή επιλογή ταξιδίου

Οι ημερομηνίες κατά τις οποίες οι επιλεγμένοι αιτούντες ταξιδεύουν παραμένουν ευέλικτες. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η ταξιδιωτική κάρτα θα έχει «ημερομηνία έναρξης», μετά την οποία θα ισχύει για ένα μήνα.

Οι επιλεγμένοι αιτούντες θα γνωστοποιήσουν στον ανάδοχο την επιθυμητή διαδρομή ταξιδιού με καθορισμένες ημερομηνίες και ώρες των μετακινήσεων και προκαθορισμένους προορισμούς. Οι ημερομηνίες του ταξιδιού δεν μπορούν να αλλάξουν μετά την υποβολή του δελτίου κράτησης από τον συμμετέχοντα. Το ταξίδι πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα 

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ταξιδεύουν για μέγιστο διάστημα ενός μηνός, με καθορισμένο αριθμό ημερών ταξιδιού. Η επιλογή ευέλικτου ταξιδιού επιτρέπει στους επιλεγμένους αιτούντες να ταξιδέψουν σε όσες επιλέξιμες χώρες επιθυμούν.

Οι επιλεγμένοι αιτούντες θα μπορούν να επισκεφτούν μέχρι 2 χώρες που είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη στιγμή της απόφασης χορήγησης (δεν περιλαμβάνονται το κράτος μέλος αναχώρησής τους καθώς και τα κράτη μέλη διέλευσης) σε διάστημα ενός μήνα το πολύ. 

Οι επιλεγμένοι αιτούντες μπορούν είτε να ταξιδεύουν σε συνεχόμενες  ημέρες, είτε να τις μοιράζουν κατά τη διάρκεια της ταξιδιωτικής περιόδου. Τους επιτρέπεται να ταξιδεύουν σε τρένα τα οποία διαχειρίζονται ευρωπαϊκές σιδηροδρομικές εταιρείες καθώς και σε φεριμπότ και άλλα μέσα μεταφοράς που έχουν επιλεγεί από τον ανάδοχο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επισημαίνεται ότι για ορισμένα τρένα ενδέχεται να απαιτείται κράτηση. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις, οι επιλεγμένοι αιτούντες πρέπει να κάνουν οι ίδιοι τις κρατήσεις των τρένων πριν ή κατά τη διάρκεια της περιόδου του ταξιδιού τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα καλύψει τα επιπλέον έξοδα για κρατήσεις τρένων ή άλλα έξοδα που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.  

Δεν υπάρχουν έξοδα κράτησης για τις συνδέσεις από το ένα σημείο στο άλλο, αλλά πρέπει να τηρείται το όριο του προϋπολογισμού των 260 ευρώ. Οι επιλεγμένοι αιτούντες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η διαδρομή τους είναι εφικτή. 

 

Και για τις δύο επιλογές:

Υπάρχει όριο προϋπολογισμού ύψους 260 ευρώ που πρέπει να τηρείται, εκτός από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που περιγράφονται κατωτέρω.
Δεν καλύπτονται τα έξοδα ακύρωσης ή αλλαγής δρομολογίων.
Δεν καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιπλέον έξοδα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Οι επιλεγμένοι αιτούντες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κύπρο και τη Μάλτα θα πρέπει να ενημερώνουν τον ανάδοχο. Η ποσόστωση που αναφέρεται στο παράρτημα Ι θα ισχύει για όσους ταξιδεύουν από την Κύπρο και τη Μάλτα. Η ίδια ποσόστωση θα ισχύει και για τους επιλεγμένους αιτούντες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κύπρο και τη Μάλτα. Οι κρατήσεις των αεροπορικών εισιτηρίων θα γίνονται με βάση την αρχή της προτεραιότητας.

Οι επιλεγμένοι αιτούντες που έχουν προτιμήσει την ευέλικτη επιλογή και επιθυμούν να ταξιδέψουν στα κράτη της Βαλτικής, θα πρέπει να ενημερώσουν τον ανάδοχο ότι θα επιθυμούσαν να συμπεριλάβουν στο ταξίδι τους ένα από αυτά τα κράτη. Ενδεχομένως, θα ήταν δυνατόν να καλυφθεί μια επιπλέον διαδρομή.

Όσον αφορά την περίοδο του ταξιδιού, μπορεί να εφαρμοστεί παρέκκλιση για νέους που ζουν σε χώρες όπου ισχύει υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ή κοινωνική υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, η περίοδος του ταξιδιού θα παραταθεί έως και 6 μήνες μετά τη λήξη των νομικών υποχρεώσεών τους.

9. Μεταφορικά μέσα

Οι επιλεγέντες αιτούντες θα ταξιδεύουν, κατά κανόνα, σιδηροδρομικώς. Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή πρόσβαση, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, όπως φεριμπότ και λεωφορεία, όταν υπάρχει ανάγκη και εφόσον ληφθούν υπόψη παράγοντες που συνδέονται με το περιβάλλον, τον χρόνο και την απόσταση. Το ταξίδι γίνεται μόνο στη 2η θέση.

Η δυνατότητα αεροπορικού ταξιδιού μπορεί να επιτραπεί μόνο σε ειδικές περιπτώσεις, όπως π.χ. στην περίπτωση νέων:

 1. που κατοικούν στις εννέα εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (δηλ. Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϊνιόν, Μαγιότ, Άγιος Μαρτίνος, Μαδέρα, Αζόρες και Κανάριοι νήσοι)
 2. που κατοικούν σε χώρες/περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες με τα προαναφερθέντα μεταφορικά μέσα (δηλ. τρένα, φεριμπότ και λεωφορεία)
 3. που πρέπει να ταξιδέψουν πάνω από 18 ώρες με χερσαία ή θαλάσσια μέσα προτού διασχίσουν τα σύνορα της χώρας από την οποία ξεκινούν το ταξίδι τους.

Μόνο το ταξίδι αναχώρησης και επιστροφής μπορεί να είναι αεροπορικό. Για το υπόλοιπο του ταξιδιού τους, οι συμμετέχοντες πρέπει να ταξιδέψουν σύμφωνα με τον βασικό κανόνα (σιδηροδρομικώς ή με άλλα εναλλακτικό μέσα μεταφοράς). 

Οι νέοι που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιφέρειες μπορούν να επιλέξουν οποιονδήποτε προορισμό αντιστοιχεί στις προβλεπόμενες απαιτήσεις.  Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να ταξιδέψουν σε εξόχως απόκεντρες περιοχές μπορούν να το κάνουν εάν το κόστος του ταξιδιού τους δεν υπερβαίνει το όριο προϋπολογισμού των 260 ευρώ.

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι κατοικούν στην Κύπρο ή τη Μάλτα, ή επιθυμούν να επισκεφτούν μια από τις δύο χώρες, μπορούν να ταξιδέψουν με αεροπλάνο.

10. Μέγιστη αξία των εισιτηρίων ταξιδιού

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν τα εισιτήρια ταξιδιού μόνο για τον προορισμό που έχουν δηλώσει. Τα έξοδα καταλύματος, διατροφής, ασφάλισης, καθώς και κάθε επιπλέον κόστος ταξιδιού ή άλλα έξοδα σχετικά με το ταξίδι θα καλυφθούν από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.

Ο βασικός κανόνας είναι ότι κάθε επιλεγμένος συμμετέχων δικαιούται ένα εισιτήριο μέγιστης αξίας  260 ευρώ. Το ταξίδι γίνεται μόνο στη 2η ή οικονομική θέση. Ωστόσο, το ποσό αυτό μπορεί να είναι υψηλότερο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • για συμμετέχοντες που ταξιδεύουν από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ (δηλ. Γουαδελούπη, Γαλλική Γουιάνα, Μαρτινίκα, Ρεϊνιόν, Μαγιότ, Άγιος Μαρτίνος, Μαδέρα, Αζόρες και Κανάριοι νήσοι) προς την ηπειρωτική Ευρώπη. Μόλις αυτοί φτάσουν στην ηπειρωτική Ευρώπη, ισχύει ο βασικός κανόνας·
 • για συμμετέχοντες εκτός των παραπάνω εξόχως απόκεντρων περιφερειών, οι οποίοι δικαιούνται να ταξιδέψουν με αεροπλάνο προς την ηπειρωτική Ευρώπη. Μόλις αυτοί φτάσουν στην ηπειρωτική Ευρώπη, ισχύει ο βασικός κανόνας·
 • σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που θα αξιολογούνται μεμονωμένα (π.χ. για τους επιλεγμένους συμμετέχοντες που δηλώνουν την ευέλικτη επιλογή και ταξιδεύουν από/προς τα κράτη της Βαλτικής, ή για τους επιλεγμένους συμμετέχοντες που κατοικούν στην Ιρλανδία και άλλα νησιά της ΕΕ), μπορεί να καλύπτεται ένα επιπλέον ταξίδι με τρένο/φεριμπότ/λεωφορείο·
 • για συμμετέχοντες με μειωμένη κινητικότητα ή/και ειδικές ανάγκες: τα έξοδα ειδικής βοήθειας (συνοδός, σκύλος συνοδείας για αιτούντες με προβλήματα όρασης κ.λπ.) μπορεί να καλύπτονται, με βάση τα κατάλληλα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως απαιτείται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας διαμονής.

11. Χρονοδιάγραμμα

Ημερομηνία έναρξης των εγγραφών  2 Μαΐου 2019 (12:00, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Ημερομηνία λήξης των εγγραφών 16 Μαΐου 2019 (12:00, θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Επιτροπή αξιολόγησης τέλος Μαΐου 2019 
Κοινοποίηση της απόφασης επιλογής μέσα Ιουνίου 2019  
Πρώτη ημερομηνία αναχώρησης 1η Αυγούστου 2019
Τελευταία ημερομηνία επιστροφής 31 Ιανουαρίου 2020

12. Ματαίωση και ακύρωση του ταξιδιού από επιλεγμένο συμμετέχοντα

Κάθε ταξιδιωτική κάρτα θα είναι ονομαστική και δεν θα μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο σε καμία περίπτωση. Το όνομα στην κάρτα δεν μπορεί να αλλάξει.

Εάν ένας επιλεγμένος συμμετέχων, για οποιονδήποτε λόγο, αποσυρθεί προτού ο εξωτερικός ανάδοχος που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τις κρατήσεις, η θέση του θα δοθεί σε κάποιον άλλον από τον εφεδρικό κατάλογο κατά φθίνουσα σειρά επιλογής. Οι επιλεγέντες αιτούντες καλούνται να ενημερώνουν τον ανάδοχο πριν κάνουν οποιαδήποτε κράτηση.

Εάν ένα μέλος ομάδας (αρχηγός ή απλό μέλος) ματαιώσει τη συμμετοχή του στο ταξίδι προτού ο ανάδοχος που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει κρατήσεις, η απόφασή του δεν θα επηρεάσει το ταξίδι της ομάδας. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας θα μπορούν να ταξιδέψουν όπως έχει προβλεφθεί. Ωστόσο, το άτομο που ματαίωσε τη συμμετοχή του δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δώσει την κάρτα αυτή σε άλλο πρόσωπο από τον εφεδρικό κατάλογο κατά φθίνουσα σειρά επιλογής.

Είναι αποδεκτό ότι αν ορισμένα μέλη της ομάδας αποφασίσουν ενδεχομένως να ταξιδέψουν μεμονωμένα, αυτό δεν θα επηρεάσει το σύνολο της ομάδας.

Μόλις ολοκληρωθούν οι κρατήσεις, τυχόν έξοδα ακύρωσης ή αλλαγών θα πρέπει να καλυφθούν από τους συμμετέχοντες.

13. Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση διακοπής του ταξιδιού εξαιτίας απρόβλεπτων έκτακτων καταστάσεων ή συμβάντων ανεξάρτητων από τον έλεγχο του συμμετέχοντος, τα οποία δεν οφείλονται σε σφάλμα ή αμέλεια από την πλευρά του, θα μπορούσε να χορηγηθεί νέα ταξιδιωτική κάρτα. Ο ανάδοχος που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τις εν λόγω εξαιρετικές περιστάσεις για κάθε περίπτωση χωριστά.

14. Περιγραφή της ταξιδιωτικής εμπειρίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιθυμούσε να ακούσει τη γνώμη των νέων που ταξίδεψαν μέσω της πρωτοβουλίας DiscoverEU και θα τους ζητήσει να κάνουν γνωστές τις εμπειρίες και τις περιπέτειές τους. Μόλις επιλεγούν, οι αιτούντες θα λάβουν τον τίτλο του πρεσβευτή της πρωτοβουλίας DiscoverEU . Θα τους ζητηθεί να περιγράψουν την ταξιδιωτική τους εμπειρία, π.χ. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram, το Facebook ή το Twitter, ή να κάνουν μια παρουσίαση στο σχολείο τους ή στην τοπική κοινότητα. Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα στο Facebook  στην οποία μπορεί να γίνουν μέλη οι συμμετέχοντες. Οι νεαροί ταξιδιώτες θα πρέπει επίσης να συμμετάσχουν σε έρευνα που θα τους στείλει ο ανάδοχος που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού τους.

15. Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσφέρει μόνο την ταξιδιωτική κάρτα, όπως εξηγείται παραπάνω. Επομένως, τα έξοδα καταλύματος, διατροφής, ασφάλισης, καθώς και κάθε επιπλέον κόστος ταξιδιού ή άλλα έξοδα σχετικά με το ταξίδι θα καλυφθούν από τους ίδιους τους επιλεγμένους συμμετέχοντες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρέχει ασφαλιστική κάλυψη, η οποία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των επιλεγμένων συμμετεχόντων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ανάδοχος που έχει ορίσει αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για ζημία που προκαλεί ή υφίσταται οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που προκαλούνται σε τρίτους, ως αποτέλεσμα ή κατά την υλοποίηση των επιχορηγούμενων δραστηριοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ανάδοχος που έχει ορίσει αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε υλική, μη υλική ή φυσική ζημία που τυχόν υφίστανται οι συμμετέχοντες ή οι συνοδοί τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, ή κατά τη διαμονή τους στον τόπο προορισμού τους.

Το ταξίδι που δηλώνουν ότι επιθυμούν να κάνουν οι συμμετέχοντες υπόκειται σε περιορισμούς που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό, τον χρόνο και τη διαθεσιμότητα εισιτηρίων. Συνεπώς, υπάρχει το ενδεχόμενο να αλλάξει, και ο ανάδοχος που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να εγγυηθεί την υλοποίηση του επιθυμητού ταξιδιού.

Συνιστάται στους συμμετέχοντες να λάβουν με δική τους πρωτοβουλία την κατάλληλη υγειονομική και ταξιδιωτική ασφάλεια για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού τους. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού DiscoverEU, η βασική υγειονομική ασφάλιση συνήθως παρέχεται από τον εθνικό ασφαλιστικό φορέα κάθε  συμμετέχοντος  μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ή άλλη ιδιωτική ασφάλιση ενδεχομένως να μην καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις, κυρίως όσον αφορά τον επαναπατρισμό ή συγκεκριμένες ιατρικές επεμβάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται η σύναψη συμπληρωματικής ιδιωτικής ασφάλειας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους κανόνες που προβλέπονται στα σημεία 10 και 11, σε περίπτωση εξαιρετικών περιστάσεων.

16. Εφαρμοστέο δίκαιο

Ο διαγωνισμός αυτός διέπεται από το δίκαιο της ΕΕ. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αποκλειστικά αρμόδιο για την επίλυση τυχόν διαφοράς μεταξύ της Ένωσης και κάθε δικαιούχου σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την εγκυρότητα των κανόνων αυτού του διαγωνισμού, εφόσον η διαφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί με φιλικό διακανονισμό.

17. Προστασία δεδομένων

Τα δεδομένα που δηλώνονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επιλογή των αιτούντων και για την κράτηση των ταξιδιωτικών εισιτηρίων.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και με τις «κοινοποιήσεις των επεξεργασιών» στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ) της Επιτροπής (προσβάσιμες για το κοινό στο μητρώο ΥΠΔ). Τα εν λόγω δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον «υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με σκοπό την υλοποίηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του διαγωνισμού ή την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ

Η δήλωση περί απορρήτου για την πρωτοβουλία DiscoverEU εξηγεί στους αιτούντες τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, καθώς και τον τρόπο προστασίας των δεδομένων αυτών. Δήλωση περί απορρήτου για την πρωτοβουλία DiscoverEU:  https://europa.eu/youth/privacy_el

Οι αιτούντες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν ανά πάσα στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Έντυπο καταγγελίας διατίθεται στον ιστότοπο του αναδόχου που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διεκπεραίωση των ταξιδιωτικών κρατήσεων. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με την εν λόγω δυνατότητα κατά την κράτηση του εισιτηρίου τους.

18. Καταγγελία

Έντυπο καταγγελίας διατίθεται στον ιστότοπο του αναδόχου που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διεκπεραίωση των ταξιδιωτικών κρατήσεων. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με την εν λόγω δυνατότητα κατά την κράτηση του εισιτηρίου τους.

Χρειάζεσαι περισσότερες πληροφορίες;

Εάν έχεις ερωτήσεις για το DiscoverEU, αναζήτησε τις απαντήσεις στη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις. Εάν δεν βρεις στη σελίδα αυτή τις πληροφορίες που χρειάζεσαι, επικοινώνησε απευθείας μαζί μας κάνοντας κλικ στο «Ρώτησέ μας!» Στόχος μας είναι να απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις μέσα σε πέντε ημέρες.
Ρωτησε μαΣ!