Europski portal za mlade
Informacije i mogućnosti za mlade u Europi

Kvote po zemljama


Kvote po zemljama
Broj dostupnih karata po zemlji na temelju ukupnog broja stanovnika 2018. (izvor: EUROSTAT)

 

  Broj stanovnika Udio stanovništva Broj karata
Austrija 8.822.267 1,72% 344
Belgija 11.398.589 2,22% 445
Bugarska 7.050.034 1,38% 275
Hrvatska 4.105.493 0,80% 160
Češka Republika 10.610.055 2,07% 414
Cipar 864.236 0,17% 34
Danska 5.781.190 1,13% 226
Estonija 1.319.133 0,26% 51
Finska 5.513.130 1,08% 215
Francuska 66.926.166 13,06% 2612
Njemačka 82.792.351 16,16% 3232
Grčka 10.741.165 2,10% 419
Mađarska 9.778.371 1,91% 382
Irska 4.830.392 0,94% 189
Italija 60.483.973 11,80% 2361
Latvija 1.934.379 0,38% 76
Litva 2.808.901 0,55% 110
Luksemburg 602.005 0,12% 23
Malta 475.701 0,09% 19
Nizozemska 17.181.084 3,35% 671
Poljska 37.976.687 7,41% 1482
Portugal 10.291.027 2,01% 402
Rumunjska 19.530.631 3,81% 762
Slovačka 5.443.120 1,06% 212
Slovenija 2.066.880 0,40% 81
Španjolska 46.658.447 9,11% 1821
Švedska 10.120.242 1,98% 395
Ujedinjena Kraljevina 66.273.576 12,93% 2587
Ukupno 512.379.225 100,00% 20.000

 

Izvorni skup podataka nalazi se ovdje.

 

Trebate više informacija?

Imate li pitanja o projektu DiscoverEU, pogledajte odgovore na stranici s najčešćim pitanjima. Ako na stranici ne pronađete informacije koje tražite, možete nam se izravno obratiti klikom na gumb „Pitajte nas!”. Na sve upite nastojimo odgovoriti u roku od pet radnih dana.
Pitajte nas!