Europeiska Ungdomsportalen
Information och möjligheter för unga i hela Europa.

Vanliga frågor


A. REGLER

A.1 Vad är DiscoverEU?

DiscoverEU är ett EU-initiativ som ger dig som är 18 år möjlighet att resa runt i Europa. Du kommer för det mesta att resa med tåg (det finns undantag så att de som bor på öar eller i avlägsna områden också kan delta), så du kan sitta och se Europas många vackra städer och landskap susa förbi. Resan är också ett sätt att träffa andra resenärer, bli mer självständig, få större självförtroende och känna dig mer som europé. Varje år hålls två ansökningsomgångar och om du har tur kan du få ett resekort från EU.  

A.2 Vem får delta?

DiscoverEU är öppet för dig som är 18 år den 1 juli 2019. Du ska alltså vara född mellan den 2 juli 2000 och den 1 juli 2001. Ansökan ska skickas in via Europeiska ungdomsportalen mellan torsdagen den 2 maj 2019 kl. 12 och torsdagen den 16 maj 2019 kl. 12 (svensk tid).

A.3 Kan jag delta om jag redan har rest med DiscoverEU efter ansökningsomgången i november 2018?

Om du reste med DiscoverEU efter ansökningsomgången i november 2018 kan du inte söka på nytt. Detta kontrolleras när du skickar in ansökan. Om kommissionen eller det företag som sköter biljettbokningen upptäcker att en person som fick ett resekort i novemberomgången av DiscoverEU har sökt på nytt, kommer han eller hon att uteslutas. Om du däremot ansökte i november 2018 men inte fick något resekort, kan du söka på nytt i denna omgång om du fortfarande är 18 år den 1 juli 2019.

A.4 Varför är det bara för 18-åringar?

Europaparlamentet som står bakom initiativet har valt att fokusera på 18-åringar, eftersom det är då man tar ett stort steg in i vuxenlivet och som EU-medborgare.

A.5 Jag har ingen mejladress. Kan jag ändå söka till DiscoverEU?

Om du vill delta måste du skaffa en mejladress. Det finns många gratis mejltjänster som du kan använda. Vi skickar alla meddelanden med mejl, så se till att du alltid kommer in på din mejl.

A.6 Kan någon som är äldre än 18 följa med mig på resan?

Ja, så länge de bokar och betalar resan själva. Men vänta med att boka biljetter och boende tills du har fått ditt DiscoverEU-resekort.

A.7 Måste jag resa med vissa resebolag?

Nej. Det företag som bokar din resa kan välja de färdmedel, bolag och linjer som passar bäst (utom privata bilar och hyrbussar).

A.8 Jag vill söka men har ännu inte fått mitt nya pass eller id-kort. Hur gör jag?

När du söker kan du använda ditt nuvarande pass eller id-kort, även om det har gått ut. Men om du väljs ut måste du ha en giltig resehandling (pass eller nationellt id-kort) som du kan visa upp för biljettföretaget och på resan.

Om du får ett resekort bör du vänta med att bekräfta bokningen tills du har fått din nya resehandling. Om ditt pass eller id-kort går ut efter att bokningen har gjorts ska du ta med dig både ditt nya och ditt gamla pass eller id-kort.

A.9 Måste jag styrka min identitet om jag blir utvald?

Om du väljs ut ombeds du att skanna ditt pass eller nationella id-kort, med t.ex. mobil- eller webbkameran.

A.10 Vad förväntas av mig som DiscoverEU-deltagare?

EU-kommissionen vill gärna veta mer om din resa och hoppas att du vill dela med dig av dina erfarenheter och äventyr. Alla deltagare blir ambassadörer för DiscoverEU. Du uppmanas därför att berätta om resan på Facebook, Twitter, Instagram eller andra sociala medier, eller hålla en presentation på din skola eller i din kommun. Det finns också en Facebookgrupp som vi hoppas att du vill gå med i.

B. ANSÖKAN OCH URVAL

B.1 Hur söker man?

För att få ett DiscoverEU-resekort ska du skicka in din ansökan på https://europa.eu/youth/discovereu när ansökningsomgången har börjat. Ansökningsomgången pågår mellan torsdagen den 2 maj 2019 kl. 12 och torsdagen den 16 maj 2019 kl. 12 (svensk tid).

Om du reser med en grupp och du är gruppledaren ska du söka först och sedan ge de andra i gruppen din ansökningskod. De behöver koden för att kunna registrera sig i gruppen på nätet. Alla gruppmedlemmar måste skicka in sina uppgifter och uppfylla villkoren för att få delta (se regel A1). Du kan bara söka en gång. Din första ansökan som registreras på Europeiska ungdomsportalen är den som räknas. Om du skickar in fler ansökningar (enskilt eller i grupp) kommer de att blockeras. Alla i gruppen måste vara 18 år.

 

B.2 Hur går urvalet till?

Ansökan görs via Europeiska ungdomsportalen (se regel B1). Alla som söker måste göra en frågesport med fem flervalsfrågor och en utslagsfråga, som används för att rangordna de sökande. Minst 20 000 ungdomar kommer att väljas ut bland de sökande som har svarat rätt på frågorna och gissat bäst på utslagsfrågan. Om du har särskilda behov (på grund av t.ex. nedsatt syn eller rörlighet) kan du få extra stöd.

B.3 Hur vet jag om jag har fått ett DiscoverEU-resekort eller om jag står på reservlistan?

Efter urvalet får alla ett mejl om sin ansökan. Spara din ansökningskod. Ge den inte till någon utom till det biljettföretag som kommissionen samarbetar med. Du kan kolla status för din ansökan på Europeiska ungdomsportalen. I mitten av juni får alla som sökt ett meddelande om hur det har gått. Om du inte väljs ut sätts du upp på en reservlista. Du kan då bli kontaktad om någon annan ändrar sig och inte vill resa.

B.4 Finns det en viss kvot per land?

Urvalet görs per nationalitet i enlighet med det antal resekort som varje land har fått. Fördelningen bygger på ländernas folkmängd i förhållande till den totala befolkningen i EU. Om det är färre sökande från vissa länder än den fastställda kvoten, fördelas resekorten jämnt mellan de länder där det finns fler sökande än antal resekort. 

B.5 Reser man ensam eller med kompisar?

Du kan resa ensam eller i en grupp på högst fem personer. Det anger du i ansökan. Om du vill resa med en grupp ska ni först ha utsett en gruppledare, som är den som fyller i ansökningsblanketten, gör frågesporten och svarar på utslagsfrågan. Han eller hon får en kod när ansökan skickas in och ska ge koden till de andra fyra i gruppen. Med hjälp av koden kan övriga gruppmedlemmar registrera sig på nätet och fylla i sina personuppgifter.

B.6 Får alla i gruppen resa om gruppen blir utvald?

Ja, en gruppansökan behandlas som en enda ansökan och gäller alla i gruppen. Tänk på att alla i gruppen måste uppfylla deltagarvillkoren och registrera sig på nätet före sista ansökningsdag. Annars får de inte resa.

B.7 Jag har sökt som gruppledare, men det är bara jag i gruppen som har fått ett resekort. Hur kommer det sig?

Om du som gruppledare har fått ett resekort men inte de andra i gruppen kan det bero på att de inte uppfyllde villkoren eller inte fyllde i ansökan på Europeiska ungdomsportalen i tid. Endast de gruppmedlemmar som har lämnat in sin ansökan i tid och med den kod som de fått av gruppledaren kan delta.

B.8 Om jag anger att jag vill resa ensam, kan jag ändra mig senare och resa med kompisar?

Alla deltagare kan bli gruppledare. Du kan lägga till upp till fyra vänner som uppfyller deltagarvillkoren, även om du i din ansökan har angett att du vill resa ensam. För att dina vänner ska kunna kopplas till din ansökan måste du ge dem din ansökningskod som du får med mejl. De måste sedan själva ansöka under ansökningsperioden.

B.9 Vad händer om jag har valts ut men inte längre vill resa?

Allt du behöver göra är att skicka ett mejl med din kod till det biljettföretag som kommissionen har anlitat. Det ska du göra innan du bokar resan via bokningsformuläret. Ditt resekort kan då ges till någon på reservlistan. Du kommer att få företagets mejladress om du väljs ut.

B.10 Jag har fått ett resekort men kan inte resa. Kan mina vänner åka utan mig? Kan jag ge resekortet till någon annan?

Om du har fått ett resekort men får ändrade planer måste du dra tillbaka din ansökan (se regel B9). Resekortet utfärdas i ditt namn, så du kan inte byta eller ge det till någon annan.

Om någon i gruppen (inklusive gruppledaren) ställer in sin resa kan resten av gruppen ändå resa som planerat. Men ni kan inte ta in någon ersättare, utan det oanvända resekortet går till någon på reservlistan.

B.11 Kan jag ändra mina planer och resa ensam om jag redan ingår i en grupp?

Om du har valts ut som medlem i en grupp men i stället vill resa på egen hand kan du göra det. Fyll bara i bokningsformuläret som enskild deltagare och ange din personliga kod. Du behöver inte göra något mer, och ditt beslut påverkar inte de andra i gruppen.

B.12 Kan jag ge mitt resekort till någon annan?

Nej. Resekorten är personliga och får inte ges till någon annan. Namnet på resekortet kan inte ändras.

B.13 Jag står på reservlistan. Vad innebär det?

Alla godkända sökande som inte väljs ut direkt sätts upp på en reservlista som sorteras efter nationalitet och resultaten på frågesporten och utslagsfrågan. Om någon drar tillbaka sin ansökan eller om biljetterna kostar mindre än den avsatta budgeten kan kommissionen ge biljetter till sökande på reservlistan tills hela budgeten har använts. Att stå på reservlistan medför inga rättigheter gentemot kommissionen och garanterar inte att du väljs ut vid ett senare tillfälle.

De som står på reservlistan kan komma att kontaktas med en inbjudan att registrera sig på bokningsplattformen. Om du i väntan på att bli kontaktad har köpt en egen resa kan du inte begära ersättning för den. Du kan inte heller resa senare än den tidsperiod som står i reglerna.

B.14 Jag står på reservlistan. Hur stor chans har jag att få ett resekort?

Det beror på två saker: hur många som inte bekräftar sin plats eller som ångrar sig (de som står på reservlistan erbjuds oanvända resekort) och hur många resekort som delas ut i ditt land. Kommissionen kan komma att ge resekort till dem som står på reservlistan, tills hela budgeten har använts.

C. RESAN

C.1 Hur många dagar kan jag resa?

Du kan resa i minst en dag och högst en månad någon gång mellan den 1 augusti 2019 (första avresedatum) och den 31 januari 2020 (sista hemresedatum).

C.2 Hur många länder kan jag besöka?

Det beror på vilket alternativ du väljer.

 • Fast resa: högst två länder.
 • Flexibel resa: obegränsat antal länder. Antalet resdagar är dock begränsat. Du kan vara utomlands i upp till en månad men kan bara använda ett visst antal dagar som resdagar (t.ex. med tåg).

Läs mer om de båda alternativen i frågorna nedan. Du kommer också att få mer information från biljettföretaget om du väljs ut.

C.3 Kan jag starta resan från ett annat land?

Ja, du kan börja resan i ett annat land än det land där du bor. Du måste dock själv betala för att ta dig till det landet. Det ingår inte i resekortet.

C.4 Kan jag använda resekortet till kollektivtrafik eller privat transport?

Kollektivtrafik (eller privat transport) täcks inte av DiscoverEU. Du måste själv kolla upp information om olika färdmedel och biljettpriser på dina resmål, antingen före eller under resan.

Om du väljer det flexibla alternativet kan du få rabatt på turistkort i en del städer. Läs mer om rabatter.

C.5 Vad är en flexibel resa?

Det flexibla resealternativet innebär att du under en månad har ett visst antal resdagar för dina tågresor.

Resekortet gäller på tåg i nästan alla EU-länder. Du reser i din egen takt med tåg som drivs av europeiska tågbolag.

Dina resdatum är flexibla. Resekortet kommer dock att ha ett startdatum och är giltigt i högst en månad från och med det datumet. Du kan förstås börja resan senare än startdatumet, men då kan du inte resa en hel månad. Du kan inte ändra resekortets startdatum när du väl har bokat.

Resekortet fungerar som en vanlig biljett, så det är bara att gå på tåget. Det gäller på många snabbtåg (t.ex. TGV eller AVE) och nattåg, men du måste betala extra för platsbiljett och ligg- eller sovvagn.

Tanken med det flexibla alternativet är att du ska få ut mesta möjliga av en tågluff utomlands. Därför kan du inte använda resekortet i ditt hemland, förutom under resans första och sista dag. Du kan alltså börja och sluta din DiscoverEU-resa på din närmaste tågstation.

C.6 Vad är en fast resa?

Med det fasta resealternativet måste du bestämma resdagar i förväg. Du kan inte ändra datum när du väl har skickat in bokningsformuläret. Biljetterna bokas i ekonomiklass. Du kan besöka högst två länder. Det tillkommer inga bokningskostnader, men din biljett får kosta högst 260 euro.

Beroende på resmål kan du besöka högst två EU-länder, det vill säga länder som är med i EU vid tidpunkten för juryns beslut om vem som får resa. Det här alternativet passar därför inte om du vill besöka flera länder. Men om du bara vill besöka ett land, som gränsar till ditt hemland, är det en bra lösning.

När du har ansökt om en ”fast resa” kommer det biljettföretag som kommissionen anlitat att bekräfta din resplan inom fem arbetsdagar. Om det inte fungerar för den resa du vill göra uppmanas du att i stället välja en flexibel resa.

För att se om din resplan funkar kan du använda webbplatsen Rome2Rio. Skriv in mellan vilka platser du vill resa, så ser du om du kan ta tåget, hur många byten du måste göra, hur lång restiden blir och vad biljetten kan kosta.

C.7 Vad är skillnaden mellan fast och flexibel resa?

Flexibel resa

Fast resa

Dina resdatum är flexibla. Resekortet kommer dock att ha ett startdatum och är giltigt i högst en månad från och med startdatumet.

Du måste bestämma resdagar som inte kan ändras när du väl har skickat in bokningsformuläret.

Under en månad har du ett visst antal resdagar för dina tågresor (högst sju dagar). Med det flexibla alternativet kan du resa till många EU-länder!

Du kan besöka upp till två EU-länder under en månad. Det land där du startar resan räknas inte, och inte heller de länder du bara passerar. Med EU-land menar vi ett land som är med i EU vid tidpunkten för juryns beslut.

Du kan välja att resa flera dagar i rad eller sprida ut dagarna under månaden. Du får resa med tåg som drivs av europeiska tågbolag samt med färja eller andra färdmedel som biljettföretaget väljer ut.

Tänk på att du måste boka plats på vissa tåg. Det får du sköta själv. Du måste också själv betala alla platsbiljetter eller andra utgifter under resan.

Din biljett får kosta högst 260 euro. Se därför till att din resplan ryms inom denna budget.

C.8 Får man bara resa med tåg?

För det mesta kommer du att resa med tåg. För att göra det lättare att resa dit du vill får du också resa med t.ex. buss eller båt, med hänsyn till restid, avstånd och miljön. Flyg får bara användas i undantagsfall.

Exempel på undantag:

 • Du som bor i mycket avlägsna EU-områden (Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorerna eller Kanarieöarna).
 • Du som bor i länder eller regioner som det inte går att ta sig till med tåg, buss eller båt.
 • Om det tar mer än 18 timmar innan du passerar gränsen i avreselandet.
 • Om du har nedsatt rörlighet eller andra funktionsnedsättningar. Detta bedöms från fall till fall.

Du får bara göra en tur- och returresa med flyg till och från avreselandet. Därefter måste du resa med tåg eller andra färdmedel (dock inte privat bil eller hyrbuss).

C.9 Hur gör jag om jag vill resa till de baltiska länderna?

När du har valts ut får du en länk till ett bokningsformulär. Där kan du välja mellan följande två alternativ:

 • Fast resa: ange vilka städer du vill åka till. Skriv alltså vilka städer i de baltiska länderna som du skulle vilja besöka. Tänk på att resan får kosta högst 260 euro.
 • Flexibel resa: du kan kombinera det flexibla alternativet med ett baltiskt land. Mejla biljettföretaget och meddela att du vill göra en flexibel resa och dessutom besöka Baltikum. Se till att kontakta företaget cirka 20 dagar före avresan.

C.10 Kan jag resa till olika platser i ett land?

Du kan resa till så många platser du vill i ett land, så länge det inte är i ditt hemland och du inte överskrider antalet resdagar.

C.11 Vad händer om jag måste ställa in eller ändra resan?

Du får själv betala eventuella av- eller ombokningsavgifter. Det finns ingen budget för utgifter av detta slag, oavsett orsak. Det finns olika privata reseförsäkringar som täcker sådana utgifter.

Om du inte längre vill resa ska du mejla biljettföretaget. Då kan någon på reservlistan få ditt resekort. Du kommer att få företagets mejladress om du väljs ut.

Om du har valt en flexibel resa och vill ändra resplan behöver du inte meddela någon. Om du i stället har valt en fast resa måste du skriva till biljettföretaget.

C.12 Hur kan jag förbereda mig för resan?

Europeiska ungdomsportalen hittar du tips och information om att resa i Europa. Du måste ha en giltig resehandling/biljett under resan. Allt som rör sådana handlingar (giltighetstid m.m.) är ditt ansvar.

Du måste ha ett giltigt pass eller nationellt id-kort (inte körkort). Se också till att du har en giltig försäkring. Allt som rör sådana handlingar (giltighetstid m.m.) är ditt ansvar.

C.13 Vilka rättigheter har jag som resenär?

Läs gärna om dina rättigheter som passagerare i Europeiska ungdomsportalens avsnitt om resor. Det finns också en sida om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Villkoren för personer med funktionsnedsättning bedöms från fall till fall och ska göra det lättare att planera resan.

C.14 Vad ska jag göra om jag får tekniska problem med bokningsformuläret?

Om du får tekniska problem och t.ex. inte får en kod eller ett mejl som bekräftelse, eller dina uppgifter inte skickas in korrekt, ska du kontakta det biljettföretag som ansvarar för bokningen. Du kommer att få företagets mejladress om du väljs ut. Om du inte har mejladressen kan du kontakta biljettföretaget genom att skicka ett privat meddelande till ungdomsportalen på Facebook.

C.15 Vi är en grupp, men en av oss måste åka hem tidigare. Kan resten av gruppen fortsätta resan?

Ja, det går bra om ni väljer flexibel resa.

C.16 Kan jag resa med en grupp även om jag i ansökan skrev att jag skulle resa ensam?

Om du väljer flexibel resa kan du resa i grupp, byta grupp eller till och med ändra resrutt när som helst under resan.

När du fyller i bokningsformuläret ska du se till att ange samma startdatum som de andra som du vill resa med.

Bokningsformuläret uppdateras automatiskt varje dag vid midnatt, och du kan boka tidigast 14 dagar före avresan. Därför rekommenderar vi att alla gruppmedlemmar fyller i formuläret vid ungefär samma tidpunkt. När ni har bokat kan ni inte längre ändra avresedatum.

C.17 Ska jag boka biljetterna själv?

Nej. Du ska inte boka eller köpa dina biljetter själv. Du får ingen ersättning för dem. EU-kommissionen anlitar ett företag som bokar, köper och skickar biljetterna till dig.

Det är också bäst att inte boka eller betala boende tills du är helt säker på resedatumen och har fått ditt resekort.

C.18 Hur mycket är biljetterna värda?

Grundregeln är att varje deltagare har rätt till en biljett i 2:a klass för 260 euro. Beloppet kan dock vara högre i följande undantagsfall:

 • Om du bor i mycket avlägsna EU-områden (Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azorerna eller Kanarieöarna). När du har landat på fastlandet i Europa gäller de vanliga reglerna.
 • Om du bor i ett annat avlägset område och har rätt att flyga till fastlandet i Europa. När du väl har landat på fastlandet gäller de vanliga reglerna.
 • I vissa situationer som bedöms från fall till fall (t.ex. om du vill resa från/till de baltiska länderna med det flexibla resealternativet eller om du bor på Irland eller någon annan ö i EU) kan du få en extra resa med tåg, färja eller buss.
 • Om du har nedsatt rörlighet eller särskilda behov. Kostnaderna bedöms från fall till fall utifrån dina behov. Du kan eventuellt få bidrag för särskild assistans (t.ex. medföljande person eller ledarhund). Skicka in handlingar som styrker dina särskilda behov, i enlighet med den nationella lagstiftningen i ditt hemland.

C.19 Ingår platsbiljett i en flexibel resa?

Nej, platsbiljett ingår inte i det flexibla alternativet. På de flesta snabbtåg, internationella tåg, vissa Intercity-tåg och alla nattåg måste du boka plats. Men med resekortet kan du enkelt resa med många lokala och regionala tåg utan platsbiljett. Genom att välja en annan resrutt med långsammare regionala tåg slipper du för det mesta boka plats. Med det fasta resealternativet ingår platsbiljetter (se regel C5).

C.20 Kan jag få ersättning för reseförsäkring, boende, mat eller andra utgifter för resan?

Nej, DiscoverEU omfattar ingen reseförsäkring. Försäkringsskyddet är ditt eget ansvar. Du måste också själv betala boende, mat, extra reskostnader (för att t.ex. starta resan från ett annat land) och andra utgifter i samband med resan.

Se till att du har en lämplig sjuk- och reseförsäkring. Grundläggande sjukvård täcks vanligen av din försäkringskassa genom det europeiska sjukförsäkringskortet. Kortet täcker dock inte alla situationer, till exempel om det krävs hemtransport eller särskilda medicinska ingrepp. Du kan därför behöva komplettera med en privat försäkring.

C.21 Får jag hjälp med att boka boende?

Nej, du måste själv boka allt boende. Men vänta tills du har fått ditt resekort!

D. MER INFORMATION OCH KONTAKTPUNKTER

D.1 Var kan jag läsa mer om reglerna för DiscoverEU?

Reglerna för DiscoverEU finns på Europeiska ungdomsportalen: https://europa.eu/youth/discovereu/rules_sv

D.2 Var kan jag läsa mer om resevillkoren och hur bokningen går till?

Om du väljs ut får du adressen till en plattform med bokningsformulär och svar på vanliga frågor om hur allt går till. Du kommer också att få kontaktuppgifter till biljettföretaget. Du kan dock inte ringa, utan all kommunikation är skriftlig.

Här är några länkar om du behöver information, hjälp eller råd under resan:

Om olyckan är framme

 • Ring det europeiska nödnumret 112 från vilken telefon som helst i EU, fast eller mobil, för att larma räddningstjänsten.
 • Anmäl stöld eller förlust till polisen. Du måste bifoga polisanmälan när du begär ersättning från försäkringsbolaget. Spärra omedelbart borttappade eller stulna kontokort. Stöld av pass ska anmälas både till ditt lands konsulat eller ambassad och till polisen.

Kontakta EU

 • Ring eller mejla: Eurodesk är en informationstjänst för unga och svarar på dina frågor om EU-program för volontärarbete, studier eller praktik utomlands och andra initiativ för unga. Men om du får tekniska problem med din DiscoverEU-resa ska du i stället be biljettföretaget om hjälp när de kontaktar dig (om du väljs ut). Använd kartan för att hitta ditt närmaste Eurodesk-kontor: https://map.eurodesk.eu/
 • På nätet: Information om EU finns på 24 språk på europa.eu.
 • Besök oss: Runtom i Europa finns det hundratals lokala EU-informationskontor. Hitta ett informationskontor nära dig.
 • Ring eller mejla: Europa direkt svarar på dina frågor om EU. Ring gratis till 00 800 67 89 10 11 (vissa mobiloperatörer tillåter inte samtal till 00800-nummer eller tar betalt för dem) eller fyll i formuläret och skicka en fråga.
 • Läs om EU: Du hittar broschyrer, kartor och annat på webbplatsen EU-publikationer.
 • EU-kommissionens lokalkontor: Lokalkontoren är kommissionens röst i värdlandet och håller kommissionen informerad om vad som händer i medlemsländerna. De informerar om EU genom olika evenemang, broschyrer och annat informationsmaterial.
 • Europaparlamentets informationskontor: Deras uppgift är att informera om parlamentet och EU och att uppmuntra folk att rösta i valen till Europaparlamentet.