Europejski Portal Młodzieżowy
Informacje i możliwości dla młodych ludzi w całej Europie

Najczęściej zadawane pytania


A. ZASADY

A.1 - Kto może wziąć udział?

DiscoverEU to konkurs otwarty wyłącznie dla młodych ludzi będących obywatelami państw członkowskich UE, którzy 31 grudnia 2018 r. będą mieli ukończone 18 lat. Do uczestnictwa w inicjatywie kwalifikują się zatem młodzi ludzie urodzeni pomiędzy 1 stycznia 2000 r. (włącznie) a 31 grudnia 2000 r. (włącznie). Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem Europejskiego Portalu Młodzieżowego w terminie od czwartku 29 listopada 2018 r., godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego, do wtorku 11 grudnia 2018 r., godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

A.2 - Czy mogą wziąć udział osoby, które podróżowały już z biletem DiscoverEU zdobytym w pierwszej rundzie konkursu w czerwcu 2018 r.?

Młodzi ludzie, którzy podróżowali już z biletem DiscoverEU zdobytym w pierwszej rundzie konkursu w czerwcu 2018 r., nie kwalifikują się do udziału w drugiej rundzie. Zgłoszenia takich osób wykryte zostaną na etapie rejestracji. Jeśli na dowolnym etapie realizacji inicjatywy zewnętrzna firma wyznaczona przez Komisję Europejską do obsługi rezerwacji biletów lub sama Komisja Europejska wykryje zgłoszenie osoby, która otrzymała bilet DiscoverEU w pierwszej rundzie konkursu, taki kandydat zostanie zdyskwalifikowany.

W obecnej rundzie mogą natomiast uczestniczyć kandydaci, którzy zgłosili się i nie zostali wybrani w poprzedniej rundzie konkursu, w czerwcu, o ile 31 grudnia 2018 r. będą mieć ukończone 18 lat (a nie więcej).

A.3 - Dlaczego ta inicjatywa jest otwarta wyłącznie dla osób w wieku 18 lat?

Parlament Europejski, nadając kształt tej inicjatywie, postanowił skoncentrować się na osobach kończących 18 lat, gdyż wiek ten postrzegany jest na ogół jako moment wkroczenia w dorosłość, otwierający również możliwości aktywnego skorzystania z praw przysługujących z racji obywatelstwa w Unii Europejskiej.

A.4 - Nie mam adresu e-mail. Czy mogę zgłosić się do konkursu DiscoverEU?

Aby się zgłosić, musisz posiadać ważny adres e-mail. Skorzystaj z usług jednego z serwisów oferujących bezpłatnie usługi poczty elektronicznej.

A.5 - Czy krewny lub znajomy, który ma ponad 18 lat, może towarzyszyć mi w podróży?

Tak, ale pod warunkiem, że osoby te samodzielnie zarezerwują i opłacą bilety na przejazd. Kandydatom zaleca się jednak, aby nie rezerwować biletów ani zakwaterowania z wyprzedzeniem, przed otrzymaniem biletu DiscoverEU.

A.6 - Czy preferowani są określeni przewoźnicy?

Nie. Firma, która będzie się zajmować rezerwacją biletów, może wybrać dowolny środek transportu publicznego i dowolnego przewoźnika lub linię (zgodnie z ogólnymi zasadami wykluczone są samochody prywatne i wyczarterowane autobusy).

A.7 - W chwili zgłoszenia oczekuję na nowy paszport lub dowód osobisty. Jak mam postąpić?

Dokonując zgłoszenia, można nadal użyć starego paszportu lub dowodu osobistego, nawet jeśli wygasł. Kandydaci, którzy zostaną wybrani, powinni jednak posiadać podczas podróży ważny dokument uprawniający do podróży (paszport lub krajowy dokument tożsamości).

Laureatom zalecamy, aby z potwierdzeniem rezerwacji wstrzymali się do momentu otrzymania nowego dokumentu uprawniającego do podróży. W przypadku wygaśnięcia paszportu/dowodu osobistego po dokonaniu rezerwacji należy pamiętać, aby podczas podróży mieć przy sobie zarówno stary, jak i nowy paszport/dowód.

A.8 - Czy po wyborze kandydata weryfikowana jest jego tożsamość?

Laureaci zostaną poproszeni o zeskanowanie ważnego dowodu tożsamości (paszportu, krajowego dokumentu tożsamości) za pomocą aparatu w telefonie lub kamery internetowej.

A.9 - Czego oczekuje się od uczestników konkursu DiscoverEU?

Komisja Europejska chciałaby, aby młodzi podróżnicy opowiedzieli o swoich doświadczeniach i przygodach. Dlatego też wszyscy laureaci staną się ambasadorami DiscoverEU. Będą zachęcani do umieszczania swoich relacji z podróży w serwisach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook i Twitter lub przygotowania prezentacji w swojej szkole bądź dla społeczności lokalnej. Na Facebooku została utworzona specjalna grupa, do której przyłączyć się mogą wszyscy uczestnicy.

A.10 - Spróbowałem(-am) potwierdzić mój adres e-mail, ale nigdy nie dostałem(-am) e-maila z linkiem umożliwiającym jego potwierdzenie. Co mam zrobić?

 • Zajrzyj do swojego folderu ze spamem lub innych folderów w skrzynce.
 • Sprawdź, czy Twoja skrzynka pocztowa nie jest przepełniona.
 • Odczekaj chwilę. Powinieneś/powinnaś otrzymać e-mail w ciągu 10 minut. Mogą jednak wystąpić wyjątkowe/tymczasowe problemy, które będą skutkować opóźnieniem w dostarczeniu e-maila. Poczekaj jeszcze trochę.
 • Jeśli e-mail nie nadejdzie po godzinie, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

B. PROCEDURA SELEKCJI

B.1 - Na czym polega procedura zgłoszeniowa?

Aby wziąć udział, po rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń należy wysłać zgłoszenie uprawniające do ubiegania się o bilety przyznawane w ramach konkursu DiscoverEU przez stronę https://europa.eu/youth/discovereu. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od czwartku 29 listopada 2018 r., godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego, do wtorku 11 grudnia 2018 r., godz. 12.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Liderzy grup powinni dokonać zgłoszenia w pierwszej kolejności, a następnie udostępnić wszystkim członkom grupy kod zgłoszenia. Członkowie grupy muszą użyć tego kodu, aby dołączyć do grupy na stronie internetowej. Aby móc zostać wybranymi, wszyscy członkowie grupy muszą podać swoje dane i kwalifikować się do udziału w konkursie DiscoverEU. Należy pamiętać, że jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku złożenia dwóch lub większej liczby zgłoszeń do konkursu kwalifikuje się tylko pierwsze zgłoszenie zarejestrowane na Europejskim Portalu Młodzieżowym. Każde kolejne zgłoszenie tej samej osoby (indywidualne bądź grupowe) zostanie zablokowane.

B.2 - W jaki sposób odbywa się selekcja kandydatów?

Selekcja będzie się odbywać za pośrednictwem elektronicznego narzędzia rejestracji dostępnego na Europejskim Portalu Młodzieżowym, jak podano powyżej. Kandydaci muszą rozwiązać quiz składający się z pięciu pytań wielokrotnego wyboru i odpowiedzieć na jedno pytanie dodatkowe. Komisja Europejska sporządzi ranking kandydatów według obywatelstwa oraz według ich odpowiedzi na quiz i na pytanie dodatkowe. Spośród kandydatów, którzy prawidłowo rozwiążą quiz i udzielą najtrafniejszych odpowiedzi na pytanie dodatkowe, wybranych zostanie co najmniej 12 tys. osób. Młode osoby o szczególnych potrzebach (np. o ograniczonej sprawności ruchowej lub niedowidzące) będą miały prawo do dodatkowego wsparcia.rt.

B.4 - Czy można podróżować zarówno w pojedynkę, jak i w grupie przyjaciół?

Uczestnicy mogą podróżować zarówno indywidualnie, jak i w grupie złożonej z maksymalnie pięciu osób. Można to zaznaczyć w formularzu zgłoszenia. W przypadku grupy należy wyznaczyć lidera. Lider grupy wypełnia formularz zgłoszenia, bierze udział w quizie i udziela odpowiedzi na pytanie dodatkowe. W momencie wysłania zgłoszenia lider otrzyma kod, który musi przekazać maksymalnie czterem pozostałym członkom grupy, aby umożliwić im rejestrację. Posługując się kodem otrzymanym od lidera grupy, pozostali członkowie muszą zarejestrować się online, podając swoje dane osobowe.

B.5 - Czy w przypadku przyznania biletów otrzymają je wszyscy członkowie grupy?

Tak, zgłoszenie grupowe liczy się jako pojedyncze zgłoszenie. Należy jednak pamiętać, że bilety zostaną przyznane tylko tym osobom, które kwalifikują się do udziału i zarejestrują się w internecie przed upływem terminu składania zgłoszeń.

B.6 - Zgłosiłem(-am) się jako lider grupy, ale tylko mi przyznano bilet. Jak to możliwe?

Jeżeli kandydatowi przyznano bilet jako liderowi grupy, lecz nie przyznano biletów pozostałym członkom grupy, oznacza to, że nie wypełnili oni w terminie zgłoszenia na Europejskim Portalu Młodzieżowym lub że nie spełniają kryteriów kwalifikowalności. W konkursie DiscoverEU mogą uczestniczyć tylko członkowie grupy, którzy dokonali terminowego zgłoszenia, używając do tego celu kodu przekazanego im przez lidera grupy.

B.7 - Co się stanie, jeśli zaznaczę, że chcę podróżować w pojedynkę, a potem uznam, że wolę podróżować ze znajomymi?

Wszyscy uczestnicy są uznawani za potencjalnych liderów grupy. Uczestnik może dodać maksymalnie czterech znajomych, którzy spełniają kryteria kwalifikowalności wymagane do udziału w konkursie DiscoverEU, po dokonaniu zgłoszenia i przed upływem terminu składania zgłoszeń, nawet w przypadku gdy zaznaczył w formularzu zgłoszenia, że chce podróżować sam. Aby umożliwić znajomym dołączenie do tworzonej przez niego grupy, uczestnik musi przekazać im swój kod zgłoszenia, otrzymany pocztą e-mail.

B.8 - Co zrobić, jeśli zostałem laureatem tego konkursu, ale teraz chcę wycofać się z uczestnictwa?

Wystarczy wysłać wiadomość e-mail z otrzymanym kodem  do zewnętrznej firmy wyznaczonej przez Komisję Europejską do rezerwacji biletów. Należy to zrobić przed rezerwacją podróży za pomocą formularza rezerwacji. Bilet takiego uczestnika trafi do osoby z listy rezerwowej. Adres e-mail firmy zewnętrznej zostanie przekazany wszystkim laureatom.

B.9 - Czy mogę zmienić plany i podróżować w pojedynkę, mimo że należę do grupy?

Laureaci, których wybrano jako członków grupy, ale ich plany uległy zmianie i chcieliby podróżować sami, mają taką możliwość. Wystarczy, że wypełnią formularz rezerwacji jako kandydaci indywidualni, podając swój osobisty kod. Nie są wymagane żadne dalsze działania i pozostanie to bez wpływu na pozostałych członków grupy.

B.10 - Czy można przenieść bilet na inną osobę?

Nie. Każdy bilet będzie imienny i w żadnym wypadku nie będzie można go przenieść na inną osobę. Nie można zmienić imienia ani nazwiska na bilecie.

B.11 - Jestem na liście rezerwowej. Co to oznacza?

Wszyscy kandydaci, których nie wybrano, umieszczani są na liście rezerwowej, w podziale według obywatelstwa. Miejsce na liście rezerwowej zostaje im przyznane zgodnie z ich odpowiedziami na quiz i pytanie dodatkowe. W przypadku gdy dany laureat wycofa zgłoszenie lub gdy wartość przyznanych biletów jest mniejsza niż dostępny budżet, Komisja Europejska może przyznać bilety kandydatom z listy rezerwowej aż do całkowitego wyczerpania dostępnego budżetu. Umieszczenie kandydata na liście rezerwowej nie rodzi żadnego zobowiązania po stronie Komisji Europejskiej ani nie gwarantuje wyboru kandydata na dalszym etapie.

Niewybrani kandydaci umieszczeni na liście rezerwowej mogą zostać zaproszeni do zarejestrowania się na platformie do rezerwacji. Osoby z listy rezerwowej, z którymi skontaktowano się pod koniec okresu trwania tej rundy, nie mogą ubiegać się o zwrot kosztów podróży, którą odbyły przed otrzymaniem zaproszenia, ani o przedłużenie czasu na odbycie podróży.

C. PODRÓŻ

C.1 - Przez ile dni mogę podróżować?

Podróżować można minimum przez jeden dzień, a maksimum przez miesiąc. Podróż musi odbyć się między 15 kwietnia 2019 r. (termin pierwszego możliwego wyjazdu) a 31 października 2019 r. (termin ostatniego możliwego powrotu).

C.2 - Ile krajów mogę odwiedzić?

To zależy od wybranego wariantu:

 • ustalony plan podróży: liczba krajów ograniczona jest do dwóch
 • elastyczny plan podróży: liczba krajów nie jest ograniczona. Ograniczona jest jednak liczba dni podróży, np. można spędzić za granicą maksymalnie miesiąc, ale w ciągu tego miesiąca na przejazdy można przeznaczyć nie więcej niż określoną liczbę dni.

Więcej informacji o tych dwóch wariantach można znaleźć w odpowiedziach poniżej. Laureaci otrzymają także więcej informacji od wyznaczonej firmy.

C.3 - Co oznacza bilet w wariancie elastycznego planu podróży?

Z biletem w wariancie elastycznym można podróżować przez okres jednego miesiąca, fizycznie spędzając w drodze określoną liczbę dni podróży (co oznacza, że w okresie jednego miesiąca można podróżować pociągami przez określoną liczbę dni).

Bilet w wariancie elastycznym umożliwia podróżowanie pociągami w prawie wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Można podróżować we własnym tempie, pociągami przewoźników europejskich.

Terminy podróży pozostają elastyczne. Należy jednak pamiętać, że w wariancie elastycznym bilet ma „datę początkową”. Od tej „daty początkowej” bilet pozostaje ważny przez miesiąc. Zmiana daty wyjazdu jest możliwa, ale należy mieć na uwadze, że w ten sposób można stracić kilka dni ważności biletu. Nie można zmienić daty początkowej biletu.

Takiego biletu można używać jako zwykłego biletu, z którym wystarczy wsiąść do pociągu. Posiadając taki rodzaj biletu, można podróżować wieloma szybkimi pociągami, takimi jak TGV czy AVE, a także wagonami sypialnymi, konieczne jednak jest wtedy uiszczenie opłaty za miejscówkę (za rezerwację miejsca siedzącego / sypialnego).

Bilet w wariancie elastycznym ma zapewnić najlepsze warunki podróży koleją za granicą, nie można go zatem używać podczas podróży we własnym kraju. W kraju zamieszkania uczestnika bilet w wariancie elastycznym jest ważny tylko w pierwszym i ostatnim dniu podróży. Oznacza to, że przygodę z DiscoverEU można rozpocząć i zakończyć na najbliższej stacji kolejowej.

C.4 - Co oznacza bilet w wariancie ustalonego planu podróży?

W przypadku biletów w wariancie ustalonego planu podróży należy wybrać niezmienne terminy podróży, których nie można zmodyfikować po przedłożeniu formularza rezerwacji. Bilety tego rodzaju będą rezerwowane w klasie ekonomicznej. W tym wariancie można odwiedzić maksymalnie dwa kraje. Z przejazdem zgodnie z ustalonym planem podróży nie wiążą się koszty rezerwacji, jednak budżet jest ograniczony (260 euro).

Zależnie od wybranego miejsca docelowego / wybranych miejsc docelowych wariant ustalony umożliwia odwiedzenie tylko dwóch krajów, które w momencie wydania decyzji o przyznaniu biletów będą państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Wariant ten może więc być nieodpowiedni dla osób pragnących odwiedzić kilka krajów. Z kolei dla osób pragnących odwiedzić tylko jeden kraj, sąsiadujący z ich własnym krajem, tego rodzaju bilet jest dobrym rozwiązaniem.

Osoby, które zgłaszając się, wybrały wariant ustalonego planu podróży, w ciągu pięciu dni roboczych otrzymają od firmy zewnętrznej wyznaczonej przez Komisję Europejską do obsługi rezerwacji biletów potwierdzenie, czy ich plan podróży jest wykonalny. W przypadku gdy ten wariant okaże się nieodpowiedni w stosunku do przedstawionego planu podróży, firma ta zarekomenduje wariant elastyczny.

Aby uzyskać lepsze wyobrażenie o wykonalności danego planu podróży, warto zajrzeć na stronę Rome2Rio, na której można sprawdzić: czy plan podróży można zrealizować, korzystając z kolei; ile pociągów i przesiadek będzie konieczne; na jak długi czas podróży pociągami należy się nastawiać i jakie mniej więcej będą ceny.

C.5 - Jaka jest różnica między ustalonym a elastycznym wariantem planu podróży?

Elastyczny plan podróży

Ustalony plan podróży 

Terminy podróży pozostają elastyczne. Należy jednak pamiętać, że bilet ma „datę początkową. Od tej „daty początkowej” bilet pozostaje ważny przez miesiąc.

Należy wybrać niezmienne terminy podróży, których nie można zmodyfikować po przedłożeniu formularza rezerwacji.

YMożna podróżować przez okres jednego miesiąca, fizycznie spędzając w drodze określoną liczbę dni w podróży (co oznacza, że podróżować pociągami można przez określoną liczbę dni). Podróż w wariancie elastycznym pozwala odwiedzić wiele krajów UE!

Można odwiedzić nie więcej niż dwa kraje, które w momencie wydania decyzji o przyznaniu biletów będą państwami członkowskimi Unii Europejskiej (nie wlicza się kraju, w którym rozpoczyna się podróż, ani krajów, przez które się przejeżdża), w okresie maksymalnie jednego miesiąca.

Laureaci mogą spędzić w przejazdach kolejne dni lub rozdzielić dni przejazdów na cały okres przydzielony na podróż. Mogą podróżować pociągami europejskich firm kolejowych, a także promami i innymi środkami transportu wybranymi przez firmę zewnętrzną wyznaczoną przez Komisję Europejską.

Należy pamiętać, że niektóre pociągi mogą wymagać rezerwacji. W takich przypadkach laureaci muszą sami zarezerwować sobie pociąg na czas, w którym przypada ich podróż. Komisja Europejska nie pokrywa dopłat za rezerwacje kolejowe ani żadnych innych kosztów poniesionych podczas podróży.  

Obowiązuje limit 260 euro, którego należy przestrzegać. Należy więc upewnić się, że plan podróży mieści się w tym budżecie.

C.6 - Czy laureaci mogą podróżować tylko pociągiem?

Zgodnie z podstawową zasadą laureaci będą podróżować koleją. Aby jednak umożliwić im dotarcie do najdalszych zakątków Europy, organizatorzy projektu zaoferują także podróż alternatywnymi środkami transportu, np. autobusem czy promem, z uwzględnieniem odległości oraz aspektów czasowych i środowiskowych. Podróże lotnicze będą brane pod uwagę wyłącznie w wyjątkowych przypadkach.

Oto niektóre z wyjątków:

●       osoby mieszkające na terenie dziewięciu regionów najbardziej oddalonych (tj. Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Majotta, Saint-Martin, Madera, Azory i Wyspy Kanaryjskie);

●       osoby mieszkające w krajach/regionach, do których nie da się dojechać określonymi wyżej środkami transportu (koleją, promem ani autobusem);

●       osoby, które muszą podróżować ponad 18 godzin, aby przekroczyć granicę kraju wyjazdu;

●       młode osoby o ograniczonej sprawności ruchowej lub niepełnosprawne. Każdy przypadek będzie oceniany osobno.

Tylko jedna podróż w obie strony z kraju pochodzenia i z powrotem może odbyć się drogą lotniczą. Po wylądowaniu uczestnicy muszą przemieszczać się koleją lub innymi środkami transportu (wykluczone są samochody prywatne i wyczarterowane autobusy).

C.7 - Co mam zrobić, jeśli chcę odwiedzić kraje bałtyckie?

Po otrzymaniu linku do elektronicznego formularza rezerwacji, wysłanego przez firmę zewnętrzną wyznaczoną przez Komisję Europejską do obsługi rezerwacji, laureaci mogą wybrać jeden z dwóch wariantów:

 • Ustalony plan podróży: należy wskazać miasta, do których chce się pojechać. We wniosku wystarczy określić miasta w krajach bałtyckich, które chce się odwiedzić. Należy pamiętać, że w wariancie tym podróż musi mieścić się w przyznanym budżecie DiscoverEU wynoszącym 260 euro. 
 • Elastyczny plan podróży: do podróży w wariancie elastycznym można włączyć kraj bałtycki. W tym celu należy skontaktować się z firmą wyznaczoną przez Komisję Europejską do obsługi rezerwacji. W wiadomości e-mail uczestnik powinien poinformować firmę, że wybiera wariant elastyczny połączony z wizytą w kraju bałtyckim. Konieczne jest poinformowanie firmy ok. 20 dni przed terminem wyjazdu.

 

C.8 - Czy mogę podróżować do wielu miejsc w jednym kraju?

Laureaci mogą podróżować do dowolnej liczby miejscowości w jednym kraju, o ile nie jest to kraj ich pochodzenia.

C.9 - Co zrobić, jeśli muszę odwołać podróż lub wprowadzić w niej zmiany?

Wszelkie koszty związane z potencjalnym odwołaniem lub zmianą rezerwacji pokrywa laureat. Nie przewidziano dodatkowej puli środków finansowych na pokrycie wydatków tego rodzaju, bez względu na zaistniały powód.

Osoby, które chcą zrezygnować z uczestnictwa, powinny wysłać wiadomość e-mail firmie zewnętrznej obsługującej rezerwacje. W takim przypadku bilety otrzymają zamiast nich kandydaci z listy rezerwowej. Adres e-mail firmy zewnętrznej zostanie przekazany wszystkim laureatom.

Uczestnicy, którzy wybrali podróż w wariancie elastycznym i chcą zmodyfikować plany, nie muszą informować o tym firmy obsługującej rezerwacje. W przypadku podróży w wariancie ustalonego planu podróży konieczne jest napisanie wiadomości do firmy.

 

C.10 - Jak przygotować się do podróży?

Na Europejskim Portalu Młodzieżowym można znaleźć praktyczne informacje i przydatne wskazówki dotyczące podróżowania po Europie. W trakcie podróży należy mieć przy sobie ważny dokument uprawniający do podróży i bilet. Za wszelkie kwestie związane z takim dokumentem (jego ważność itp.) odpowiada laureat.

W trakcie podróży po Unii Europejskiej zgodnie z prawem konieczne jest posiadanie przy sobie ważnego paszportu lub dowodu tożsamości. Laureaci powinni również upewnić się, że mają ważne ubezpieczenie zdrowotne na czas trwania podróży. Za wszelkie kwestie związane z takim dokumentem (jego ważność itp.) odpowiada laureat.

 

C.11 - Jakie są moje prawa jako pasażer?

Aby uzyskać informacje o prawach przysługujących im jako pasażerom, laureaci powinni zapoznać się ze stronami na temat podróży Europejskiego Portalu Młodzieżowego. Osoby niepełnosprawne mogą zapoznać się z przysługującymi im prawami na tej stronie. Należy pamiętać, że wszystkie ustalenia dotyczące osób niepełnosprawnych będą dokonywane indywidualnie, co ułatwi planowanie ich podróży. 

C.12 - Technical issues with your booking form

W przypadku problemów technicznych, takich jak nieotrzymanie kodu potwierdzającego / wiadomości e-mail lub przekazanie niewłaściwych danych, należy skontaktować się z firmą zewnętrzną odpowiedzialną za rezerwacje. Adres e-mail firmy zewnętrznej zostanie przekazany wszystkim laureatom.

C.13 - Podróżujemy w grupie i jedno z nas musi wrócić wcześniej. Czy reszta grupy może kontynuować podróż?

Tak, jest to możliwe, o ile wybrano podróż w wariancie elastycznym.

 

C.14 - Czy mogę podróżować jako członek grupy, chociaż przyznano mi bilet jako osobie planującej podróż w pojedynkę?

Wybierając podróż w wariancie elastycznym, laureat może zdecydować się na podróż w grupie, a także zmianę grupy, a nawet zmienić w dowolnym momencie cel podróży.

Przy rezerwacji laureat powinien upewnić się, że podaje taki sam termin rozpoczęcia podróży jak pozostali uczestnicy, z którymi chce podróżować.

Formularz rezerwacji aktualizuje się automatycznie codziennie o północy i umożliwia rezerwację najwcześniej 14 dni przed terminem wyjazdu. Dlatego zalecamy, aby na wszelki wypadek wszyscy członkowie grupy wypełnili formularz rezerwacji mniej więcej w tym samym czasie. Po dokonaniu rezerwacji nie jest możliwa zmiana terminu wyjazdu.

 

C15 - Czy bilety na podróż mam zarezerwować samodzielnie?

Nie. Laureaci nie mogą dokonywać rezerwacji samodzielnie, gdyż koszty biletów zakupionych w ten sposób nie będą zwracane. Bilety na podróż zostaną zarezerwowane, zakupione i dostarczone wyłącznie przez niezależną firmę zatrudnioną przez Komisję Europejską.

 

C.16 - Jaka jest maksymalna wartość biletów na podróż?

Zgodnie z podstawową zasadą każdemu laureatowi przysługują bilety o łącznej wartości 260 euro. Bilety będą upoważniały do przejazdu 2. klasą. Kwota ta może być jednak powiększona w szczególnych przypadkach wymienionych poniżej:

 • W przypadku uczestników podróżujących z regionów najbardziej oddalonych (np. Gwadelupa, Gujana Francuska, Martynika, Reunion, Majotta, Saint-Martin, Madera, Azory i Wyspy Kanaryjskie) do Europy kontynentalnej. Po wylądowaniu na kontynencie obowiązuje jednak podstawowa zasada.
 • W przypadku uczestników, którzy pochodzą z innych obszarów niż regiony najbardziej oddalone, ale którzy do Europy kontynentalnej mogą dotrzeć tylko samolotem. Na kontynencie obowiązuje jednak podstawowa zasada.
 • W niektórych szczególnych przypadkach ocenianych w trybie indywidualnym (np. laureaci, którzy zdecydowali się na wariant elastyczny i podróżują z krajów bałtyckich bądź do tych krajów, albo laureaci mieszkający w Irlandii bądź na innych wyspach należących do UE) pokryte mogą zostać koszty dodatkowej podróży pociągiem/promem/autobusem.
 • W przypadku uczestników o ograniczonej sprawności ruchowej lub szczególnych potrzebach. Koszty będą obliczane dla każdego przypadku z osobna w oparciu o potrzeby danej osoby. Koszty specjalnej opieki podczas podróży (osoba towarzysząca, pies przewodnik dla osób niedowidzących itp.) także mogą zostać pokryte na podstawie odpowiednich dokumentów uzasadniających szczególne potrzeby, zgodnie z wymogami prawa państwa członkowskiego, w którym mieszka uczestnik.

 

C.17 - Czy potrzebne są rezerwacje na przejazdy i czy uwzględnia je budżet (w wariancie elastycznym)?

Nie, bilet w wariancie elastycznym nie obejmuje rezerwacji na przejazdy. Z biletem tym można podróżować bez rezerwacji wieloma pociągami lokalnymi i regionalnymi. Rezerwacje są jednak wymagane w przypadku większości pociągów szybkich i międzynarodowych, niektórych pociągów InterCity i wszystkich pociągów sypialnych. Często można uniknąć rezerwacji, wybierając wolniejsze lub alternatywne trasy obsługiwane przez pociągi regionalne. W przypadku podróży w wariancie ustalonego planu rezerwacje na przejazdy są uwzględnione i uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

C.18 - Czy wliczone są jakiekolwiek z następujących kosztów: ubezpieczenie podróżne, zakwaterowanie, wyżywienie lub inne wydatki związane z podróżą?

Nie. Budżet nie uwzględnia kosztów ubezpieczenia podróżnego. Za zakup polisy ubezpieczeniowej wyłączną odpowiedzialność ponosi laureat. Koszty zakwaterowania i wyżywienia oraz wydatki związane z podróżą wynikające z preferencji uczestnika (np. rozpoczęcie podróży z innego kraju) lub wszelkie inne wydatki dotyczące podróży pokrywają laureaci we własnym zakresie.

Zalecamy, aby laureaci nabyli odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne i podróżne na czas trwania podróży. Podstawowy zakres ubezpieczenia zdrowotnego na czas pobytu w innym kraju UE jest zazwyczaj zapewniany przez narodowy fundusz zdrowia w formie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Zakres europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego lub prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego niekoniecznie obejmuje wszystkie możliwe przypadki, zwłaszcza gdy zajdzie potrzeba przewiezienia laureata do kraju lub przeprowadzenia szczególnej interwencji medycznej. W tych przypadkach zaleca się nabycie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej.

C.19 - Czy Komisja Europejska oferuje pomoc w znalezieniu zakwaterowania dla laureatów?

Nie. Za rezerwację zakwaterowania wyłączną odpowiedzialność ponosi laureat. Zdecydowanie zaleca się, aby uczestnicy nie rezerwowali zakwaterowania, dopóki nie otrzymają biletu.

D. WŁAŚCIWE PUNKTY KONTAKTOWE

D.1 - Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat zasad konkursu DiscoverEU?

Dokument, w którym przedstawiono zasady konkursu DiscoverEU, dostępny jest na Europejskim Portalu Młodzieżowym pod następującym linkiem: https://europa.eu/youth/discovereu/rules_pl

D.2 - Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat warunków logistycznych podróży?

Laureaci otrzymują adres platformy, na której znajduje się formularz rezerwacji oraz najczęściej zadawane pytania dotyczące wszystkich logistycznych aspektów podróży. Otrzymują także dane kontaktowe firmy obsługującej rezerwacje. Kontakt telefoniczny nie jest możliwy – całość komunikacji odbywa się na piśmie.

Laureaci, którzy podczas podróży potrzebują informacji, wsparcia lub porady, mają do dyspozycji szereg punktów kontaktowych:

W nagłych wypadkach

 • Europejski numer alarmowy: 112. Aby uzyskać pomoc w nagłych wypadkach w dowolnym kraju UE, należy zadzwonić – z telefonu komórkowego lub stacjonarnego – pod bezpłatny numer 112.
 • W przypadku zagubienia lub kradzieży mienia należy dokonać zgłoszenia na miejscowej policji. Zaświadczenie od policji będzie potrzebne przy ubieganiu się o odszkodowanie lub wypłatę z polisy ubezpieczeniowej. Wszystkie zgubione lub skradzione karty kredytowe lub debetowe należy natychmiast zastrzec. Kradzież paszportu należy zgłosić zarówno policji, jak i konsulatowi lub ambasadzie swojego państwa.

Jak skontaktować się z UE?

 • Przez telefon lub e-mail: Eurodesk to młodzieżowy serwis informacyjny, oferujący odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości dostępnych w Europie (np. europejskie programy dla wolontariuszy, studia lub staże za granicą). Należy pamiętać, że serwis ten nie udziela pomocy w przypadku problemów technicznych związanych z podróżą w ramach DiscoverEU. Problemami tymi zajmie się biuro podróży, które skontaktuje się z laureatami. Z najbliższym punktem informacyjnym Eurodesku można skontaktować się za pośrednictwem mapy interaktywnej (https://map.eurodesk.eu/).
 • Przez internet: Informacje we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej dostępne są na portalu Europa.
 • Osobiście: W całej Europie znajdują się setki lokalnych ośrodków informacyjnych UE. Znajdź adres najbliższego ośrodka.
 • Przez telefon lub e-mailEurope Direct to serwis, który odpowiada na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Można się z nim skontaktować przez bezpłatną infolinię: 00 800 67 89 10 11 (niektórzy operatorzy komórkowi nie umożliwiają połączeń z numerami zaczynającymi się na 00800 lub mogą naliczać opłaty za takie połączenia) bądź pocztę e-mail.
 • Publikacje o Europie: Publikacje na temat UE dostępne są za jednym kliknięciem na stronie internetowej EU Bookshop.
 • Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej: Przedstawicielstwa reprezentują Komisję i monitorują opinię publiczną w poszczególnych krajach. Informują o UE, organizując wydarzenia oraz rozprowadzając broszury, ulotki i inne materiały.
 • Biura informacyjne Parlamentu Europejskiego: Ich rola to podnoszenie wiedzy na temat Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej oraz zachęcanie ludzi do głosowania w europejskich wyborach parlamentarnych.