Európai Ifjúsági Portál
Információk és lehetőségek az Európában élő fiatalok számára.

Gyakran feltett kérdések


Ki jogosult a részvételre?

Minden olyan fiatal jelentkezhet, aki 2018. július 1-jén 18 éves. Vagyis azok jogosultak részt venni a kezdeményezésben, akik 1999. július 2. és 2000. július 1. között születtek (e két dátumot is beleértve). Jelentkezni az Európai Ifjúsági Portálon lehet. A jelentkezési időszak 2018. június 12-től 2018. június 26-ig tart.

Miért csak a 18 éves fiatalok vehetnek részt a kezdeményezésben?

A 2018. évi európai uniós költségvetés részeként elfogadott európai parlamenti előkészítő intézkedés célkeresztjében a 18 éves fiatalok állnak abból a megfontolásból, hogy az életüknek ebben a meghatározó évében válnak felnőtté és európai polgárrá.

Hány napig lehet utazni az igazolvánnyal?

Az utazás legalább 1 napos, legfeljebb 30 napos lehet. A résztvevőknek az utazás során legalább egy másik országba el kell látogatniuk, és legfeljebb négy országba utazhatnak (az EU 28 tagországa közül választhatnak). Az utazási igazolvány a kiindulási országban megtett útszakaszokra is érvényes. Az utazást 2018. július 9. és 2018. szeptember 30. között kell megkezdeni.

A résztvevők csak vonaton utazhatnak?

Az utazási igazolvány elsősorban vasúton használható. Vonaton ülve feltárul a világ. Izgalmas városok, csendes falvak és vadregényes tájak váltják egymást, melyek minden bizonnyal ráébresztik az utazót Európa páratlan változatosságára.

Az európai utazási igazolvánnyal azonban más közlekedési eszközöket, például buszt vagy kompot is igénybe lehet venni, hogy a résztvevők minél több helyre eljuthassanak.

Repülőgéppel az alábbi kivételes esetekben lehet utazni:

  • ha a résztvevő lakóhelye a kilenc legkülső régió valamelyikében van (Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azori-szigetek és Kanári-szigetek);
  • ha a résztvevő lakóhelye olyan országban, illetve régióban van, amely nem érhető el a fent említett közlekedési eszközökkel (vasúton, kompon vagy autóbusszal);
  • ha a résztvevőknek több mint 18 órát kell utazniuk szárazföldön vagy tengeren, mielőtt átlépnék a kiindulási ország határát.

Csak egy oda- és visszaút céljából vehető igénybe légi közlekedés. A két repülőút közötti útszakaszokat a résztvevőknek vasúton vagy más alternatív közlekedési eszközzel kell megtenniük (személygépjárművek és bérelt autóbuszok kivételével).

Jelentkezhetnek-e csoportok is?

Igen, nemcsak egyének, hanem maximálisan 5 főből álló csoportok is jelentkezhetnek. Csoportos jelentkezés esetén ki kell jelölni egy csoportvezetőt. A csoportvezető tölti ki a jelentkezési lapot. Miután benyújtotta a jelentkezési lapot, kap egy kódot, melyet közöl a csoport többi tagjával. E kód birtokában a csoport összes tagja regisztrálhatja magát a honlapon, és megadhatja személyes adatait.

A csoport kiválasztása esetén mindenki utazhat?

Igen. A csoportok jelentkezéseit egyetlen jelentkezésként fogjuk elbírálni.

Hogyan fogják kiválasztani azokat, akik utazási igazolványt kapnak?

Minden érdeklődőnek az Európai Ifjúsági Portálon, az e célra kialakított felületen kell regisztrálnia. A jelentkezőknek meg kell felelniük a jogosultsági feltételeknek, továbbá válaszolniuk kell hat kvízkérdésre és egy más típusú pótkérdésre. Az Európai Bizottság a kérdésekre adott válaszok alapján fogja rangsorolni a jelentkezőket abban az esetben, ha a részvételre jogosult jelentkezők száma túllépi a kezdeményezésre szánt költségvetési keretet. Jelentkezni 2018 júniusában lehet. A jelentkezési időszak két hétig tart majd. A speciális igényű (például csökkent mozgásképességű vagy látássérült) fiatalok számára megfelelő kiegészítő támogatást biztosítunk. A 2018. júniusi jelentkezés alkalmával 15 ezer fiatalt fogunk kiválasztani.

Minden országból bizonyos számú jelentkező kaphat utazási igazolványt?

Igen. Mindegyik országra vonatkozóan meghatároztunk egy kvótát. Az egyes tagállamokra jutó utazási igazolványok száma tükrözi az egyes országok lakosságának részarányát az Európai Unió teljes lakosságához mérve. Ha valamelyik országban a jelentkezők száma nem éri el az adott országra vonatkozóan rögzített kvótát, a fennmaradó utazási igazolványokat azok között az országok között fogjuk elosztani, ahol túljelentkezés van. Az országonkénti kvóták a részletes szabályzat I. mellékletében találhatók.

Lesz-e még egy jelentkezési forduló 2018-ban?

Az Európai Bizottság vizsgálja annak a lehetőségét, hogy 2018 őszén újabb jelentkezést hirdet.

A kiválasztott résztvevőknek saját maguknak kell lefoglalniuk a menetjegyeket?

Nem. Óva intünk minden kiválasztott résztvevőt attól, hogy saját maga foglalja le, illetve vásárolja meg menetjegyeit. Az önállóan lefoglalt, illetve megvásárolt jegyek árát a Bizottság nem téríti meg. A menetjegyek lefoglalását, megvásárlását és a résztvevőknek való eljuttatását kizárólag az Európai Bizottsággal szerződött külső vállalkozó intézi.

Milyen értékűek az utazási igazolványok?

Alapszabályként minden résztvevő (átlagosan) 255 euró értékű utazási igazolványra jogosult. Az utazási igazolvány másodosztályra szól. Az utazási igazolvány értéke azonban ennél magasabb lehet:

  • azoknak a résztvevőknek az esetében, akik a legkülső régiók valamelyikéből (Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Madeira, Azori-szigetek, Kanári-szigetek) utaznak a kontinensre. Miután megérkeztek a kontinensre, az alapszabály alkalmazandó rájuk is;
  • a fent említett legkülső régiókban élő résztvevők esetében, akik jogosultak arra, hogy repülővel utazzanak a kontinensre. Miután megérkeztek a kontinensre, az alapszabály alkalmazandó rájuk is;
  • a csökkent mozgásképességű és/vagy speciális igényű résztvevők esetében. Ilyenkor a költségeket eseti alapon, a résztvevő szükségletei alapján kell meghatározni. A különleges segítségnyújtással (kísérő személy vagy látássérült résztvevőt vezető kutya rendelkezésre állásával stb.) kapcsolatban felmerült költségeket adott esetben fedezzük.
Utazhat-e a kiválasztott résztvevővel együtt egy nála idősebb rokona vagy ismerőse?

Igen, de nekik saját maguknak kell megszervezniük az utazásukat, és saját maguknak kell állniuk az utazásuk teljes költségét.

Átruházható-e az utazási igazolvány?

Nem. Mindegyik utazási igazolvány névre szól, és semmilyen körülmények között nem ruházható át másra. Az utazási igazolványon szereplő nevet nem szabad megváltoztatni.

Mi történik akkor, ha egy résztvevőnek le kell mondania vagy módosítania kell az utazást?

A lemondás vagy módosítás költségeit – bármi legyen is annak az oka – a résztvevőnek kell viselnie. Az utazásokra elkülönített költségvetési keret az ilyen jellegű költségek fedezésére nem terjed ki.

Fedezi-e a Bizottság az utasbiztosítás, a szállás és az ellátás költségét, illetve az utazás során felmerülő egyéb kiadásokat?

Nem. A kezdeményezés résztvevőinek saját maguknak kell gondoskodniuk utasbiztosításról. A résztvevőknek továbbá saját maguknak kell állniuk a szállás, az ellátás, a biztosítás és az esetleges pótdíjak költségeit, továbbá az utazással kapcsolatban felmerült minden egyéb kiadást.

A kiválasztott résztvevőknek azt tanácsoljuk, hogy az utazás teljes időtartamára kössenek megfelelő fedezetet nyújtó egészség- és utasbiztosítást. A résztvevők az Európai Unió más országaiban saját hazájuk egészségbiztosításának terhére igénybe vehetnek alapvető egészségügyi szolgáltatásokat. Ehhez ki kell váltaniuk az európai egészségbiztosítási kártyát. Az európai egészségbiztosítási kártya és a magánbiztosítóknál kötött alapbiztosítás által nyújtott fedezet nem terjed ki minden lehetséges esetre, különösen ha a beteg vagy sérült hazaszállítására vagy különleges orvosi beavatkozásra van szükség. Az ilyen típusú költségek fedezésére tanácsos kiegészítő magánbiztosítást kötni.

Segít-e a Bizottság a résztvevőknek a szállásfoglalásban?

Nem. A szállásukról a résztvevőknek saját maguknak kell gondoskodniuk.

Előnybe fog-e részesíteni az Európai Bizottság egyes közlekedési vállalatokat?

Nem. A foglalásokat végző külső vállalkozó bármely menetrendszerű járatokat üzemeltető személyszállító vállalkozás szolgáltatásai közül választhat (kivéve általános szabályként a személygépjárművel vagy bérelt autóbusszal végzett személyfuvarozást).

Hogyan tudnak felkészülni a résztvevők az utazásra?

Az Európai Bizottság a kiválasztott résztvevők rendelkezésére fog bocsátani egy tájékoztató csomagot, melyben hasznos tippekkel szolgál az utazáshoz. A résztvevőknek az utazás időtartama alatt mindvégig maguknál kell tartaniuk érvényes úti okmányukat és az utazási igazolványt. A résztvevők kizárólagos felelőssége biztosítani, hogy úti okmányuk rendben legyen (az érvényesség és minden egyéb tekintetében).

Nagyon fontos, hogy a résztvevők az Európai Unión belüli útra magukkal vigyék érvényes útlevelüket vagy személyazonosító igazolványukat. A résztvevők kizárólagos felelőssége biztosítani, hogy úti okmányuk rendben legyen (az érvényesség és minden egyéb tekintetében).

Kell-e a résztvevőknek bármit is nyújtaniuk az utazásért cserébe?

Az Európai Bizottság szeretné, ha a fiatal utazók megosztanák másokkal utazási élményeiket és kalandjaikat. Ezért a kiválasztott résztvevőknek vállalniuk kell, hogy a DiscoverEU kezdeményezés nagyköveteként működnek közre. A DiscoverEU nagyköveteként az lesz a feladatuk, hogy beszámoljanak utazási élményeikről, akár a közösségi médiában (például az Instagramon, a Facebookon vagy a Twitteren), akár az iskolájukban, a helyi kultúrházban stb.  A résztvevőket arra buzdítjuk továbbá, hogy csatlakozzanak a DiscoverEU Facebook-közösségéhez.

Mi a helyzet a brexit kapcsán? Az egyesült királyságbeli fiatalok is részt vehetnek a kezdeményezésben?

Az Egyesült Királyság állampolgárságával rendelkező 18 éves fiatalok is részt vehetnek a kezdeményezésben mindaddig, amíg az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja, és a tagsággal járó összes jog és kötelezettség vonatkozik rá. Továbbá a résztvevők az Egyesült Királyságot is választhatják úti célként.

Hol találhatok további információkat a részvételi szabályokról?

A kezdeményezésben való részvétel részletes szabályait ismertető, hivatkozási alapként szolgáló dokumentumot közzétettük az Európai Ifjúsági Portálon.

Nincs e-mail-címem. Ennek ellenére jelentkezhetek DiscoverEU-utazásra?

Ha barátaiddal, csoportosan kívánsz utazni, elég, ha a csoport egyik tagjának – a csoportvezetőnek – van e-mail-címe. Csoport tagjaként tehát jelentkezhetsz! Ha azonban egyedül akarsz utazni, csak e-mail-cím birtokában fogsz tudni jelentkezni. De ez nem jelenthet akadályt: sok internetes szolgáltatói portálon van lehetőséged ingyenes e-mail-címet létrehozni!